P. Lellouche'o tonas per savaitę sušvelnėjo – jis pabrėžė, kad visos Europos šalys atsakingos už romų integraciją, ir apkaltino Rumuniją, kad romų bendruomenių problemą Prancūzija turėjo spręsti viena. Tačiau jis vis dėlto pabrėžė, kad toji atsakomybė „visų pirma gula ant romų migrantų gimtųjų šalių pečių“.

„Visi turime mobilizuotis. Atsakomybę už romų integraciją visų pirma turėtų prisiimti jų gimtoji šalis“, - sakė P.Lellouche'as. Jis vis dėlto pridūrė, kad Prancūzija ir kitos šalys „atsakingos už pagalbą ir paramą“, o romų integracija turėtų būtų vykdoma „pagal Europos Sąjungos įstatymus“.

P. Lellouche'ą pradžiugino žinia, kad Rumunijos vyriausybė paskyrė už romų integraciją atsakingą asmenį, su kuriuo Prancūzija galės tiesiogiai spręsti romų grąžinimo į Rumuniją problemą. Įsteigti tokį postą Prancūzijos vyriausybė reikalavo jau seniai.

P. Lellouche'as taip pat pasiūlė, kad ES paramos Rumunijai lėšos būtų naudojamos ir romų klausimui spręsti. „Milžiniška ES finansinė parama taip pat priklauso ir Rumunijos mažumoms, - kalbėjo jis. - Juk nenormalu, kad Vakarų šalys finansiškai remia Rytų šalis, o tautinių mažumų problemas tenka spręsti tik Vakarų šalims“.

Praėjusią savaitę P. Lellouche'as griežtoje kalboje apkaltino Rumunijos valdžią, kad ši nevykdo savo pažadų, susijusių su romais, todėl Prancūzija rezervuotai žiūri į tai, kad Rumunija 2011 metais bus priimta į besienę Šengeno zoną.

Šis Prancūzijos ir Rumunijos konfliktas kilo po to, kai Prancūzija pranešė, kad ji uždarys 300 klajojančių romų stovyklų (Prancūzijoje jų yra apie 600), o jų gyventojus grąžins atgal į Rumuniją.

Indai ir žydai apkaltino Europos sąjungą (ES) apartheidu ir rasizmu dėl ketinimų ištremti romų bendruomenes iš įvairių Europos šalių. Garsus Amerikos indų veikėjas Rajanas Zedas ir Nevados bei Kalifornijos valstijų (JAV) žydų lyderis rabinas Jonathanas B.Freirichas pareiškė, kad užuot atsiprašiusios dėl ilgus amžius trunkančio netinkamo elgesio su romais, Europos Taryba, Europos Parlamentas ir kitos ES institucijos ieškojo būtų pateisinti romų trėmimus ir atvirai ignoravo moralinę prievolę rūpintis savo didžiausia ir socialiai remtina tautine mažuma.