Jame dalyvavo Michailo Chodorkovskio sūnus Pavelas bei advokatas Vadimas Kliuvgantas, Maskvos Helsinkio grupės vadovė Liudmila Aleksejeva, Sergejaus Magnitskio darbdavys ir bendražygis William Browder, vienas Rusijos opozicijos lyderių Michailas Kasjanovas, o renginio šeimininku patikėta būti ALDE žmogaus teisių koordinatoriui Leonidui Donskiui.

Atidarydamas konferenciją L. Donskis pabrėžė, kad žmogaus teisės negali būti susiaurintos iki vienos šalies sienų – tai universali vertybė. „Į Michailą Chodorkovskį ar Sergejų Magnickį negalime žiūrėti kaip į Rusijos politinius kalinius, jie – europinės figūros ir visos Europos rūpestis“, - kalbėjo Leonidas Donskis.

Buvęs Rusijos premjeras, vienas opozicinės PARNAS partijos pirmininkų ir aktyviausių V. Putino režimo kritikų Michailas Kasjanovas bei Sergejaus Magnitskio bendražygis William Browder akcentavo, kad visoms Europos Sąjungos institucijoms bei visoms ES narėms savo poziciją padėties žmogaus teisių Rusijoje klausimu būtina išsakyti vienu balsu, taip parodant Rusijos žmonėms, kad ES nėra užsimerkusi prieš jų problemas, o Putino režimui nusiunčiant žinią, kad jo atstovai negalės naudotis ES privilegijomis, neišsprendę didžiulių teisinės valstybės, žmogaus teisių ir demokratijos problemų.

Jie sveikino Europos Parlamento iniciatyvas ir išreiškė viltį, kad EP vetuos ES-Rusijos vizų režimo supaprastinimo susitarimą, jeigu nebus sudarytas asmenų, susijusių su grubiais žmogaus teisių pažeidimais ir korupcija bei kuriems draudžiama atvykti į ES, sąrašas arba, trumpiau tariant, nebus ES mastu priimtas vadinamasis „Magnitcio įstatymas“.

Sacharovo premijos laureatė Liudmila Aleksejeva, priminusi, kad birželio 6-ąją prasideda teisminiai procesai dėl įvykių Maskvos Bolotnajos aikštėje, kuomet taikus prieš V. Putino sugrįžimą į valdžią protestuojančių žmonių mitingas policijos ir spec. tarnybų pagalba virto riaušėmis.

V. Putino metodus L. Aleksejeva lyginio su sovietiniu režimu – baudžiamojon atsakomybėm patraukti atsitiktiniai mitinge dalyvavę asmenys, taip siekiant įbauginti visuomenę ir pademonstruoti, kad įkalintas gali būti kiekvienas, išdrįsęs pareikšti savo poziciją.

Apie tai, kad trečiosios Putino kadencijos metu naudojami metodai prilygsta sovietiniam režimui, konferencijos metu buvo kalbėta ne kartą. Nors Rusija yra prisijungusi prie daugelio tarptautinių konvencijų, yra Europos Tarybos narė, o Europos žmogaus teisių teismas Rusijos atžvilgiu gauna daugiausia skundų, oficialioji Maskva visiškai ignoruoja teismo sprendimus, o Vladimiras Putinas neigia politinių kalinių egzistavimą Rusijoje.

Visgi, įkalinimo dešimtmetį šiais metais pasitinkančio bei 50-jubiliejų birželio pabaigoje minėsiančio Michailo Chodorkovskio sūnus Pavelas Rusijoje vykstančiuose procesuos įžvelgė ir teigiamų pokyčių. Jie, pasak jo, neišvengiamai ateina iš apačios – t.y. visuomenės, pilietinių judėjimų, žmonių, kurie jau turėjo progos pamatyti kitokį pasaulį. Rusijos gyventojai, patyrę, kas yra ekonominė gerovė, neišvengiamai reikalaus ir politinių teisių.

ES vaidmuo šių procesų skatinime gali būti labai didelis – ypač suteikiant galimybę lengviau į ES įvažiuoti Rusijos gyventojams, tuo pačiu užkertant kelią čia patekti prisidedantiems prie žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimų bei nusiunčiant stiprų signalą Putino režimui.

EP nariai kreipėsi į ES šalių ministrus

Europos Parlamento nariai parengė kreipimąsi į ES šalių užsienio ir vidaus reikalų ministrus. MyEP publikuoja to kreipimosi tekstą:

Gerbiamieji Ministrai,

Kreipiamės į Jus, norėdami išreikšti gilų susirūpinimą dėl šiuo metu vykstančių diskusijų su Rusijos vyriausybe dėl vizų supaprastinimo susitarimo ir siūlymo suteikti Rusijos pareigūnams, turintiems tarnybinį pasą, bevizį režimą Europos Sąjungoje.

Pripažindami, kad ES-Rusijos vizų režimo liberalizavimas yra potencialiai naudingas Europos Sąjungai, šalims narėms ir Rusijai, mes esame susirūpinę, kad toks sprendimas leistų pareigūnams, susijusiems su grubiais žmogaus teisių pažeidimais, laisvai keliauti į ES.

Kaip žinote, 2012 m. spalį Europos Parlamentas priėmė rekomendaciją, reikalaujančią tikslinių sankcijų asmenims, susijusiems su Sergejaus Magnickio mirtimi ir kitais rimtais žmogaus teisių pažeidimais bei korupcija Rusijoje.

Deja, Taryba iki šiol į šią rekomendaciją nesureagavo ir, atrodo, yra pasiryžusi pasiekti susitarimą su Rusija, kuris leistų pareigūnams, taip pat ir tiems, kurie prisidėjo prie Magnickio sulaikymo, kankinimų ir mirties, laisvai atvykti į ES.

Mes esame įsitikinę, kad tokia situacija yra nepriimtina. Tokiomis sąlygomis mes negalėsime paremti vizų supaprastinimo susitarimo su Rusija ir raginsime Parlamentą atmesti šį susitarimą, jei Taryba nepriims "Magnickio įstatymo," kaip siūloma Parlamento 2012m. spalio mėnesio rekomendacijoje.

Lauksime konstruktyvių Jūsų pasiūlymų, kaip užkirsti kelią korumpuotiems ir žmogaus teises pažeidžiantiems pareigūnams atvykti į ES.

Nuoširdžiai,

Europos Parlamento nariai