Pirmą kartą organizacijos istorijoje buvo įsteigtas užsienyje veikiantis padalinys.

„Tiek užsienyje dirbantiems teisės profesionalams iš Lietuvos, tiek Lietuvoje dirbantiems kolegoms yra reikalingas abipusis ryšys. Briuselio skyriaus įsisteigimą vertiname kaip tautiečių norą neatitrūkti nuo Lietuvos visuomeninio ir teisinio gyvenimo pulso, jausti ryšį su gimtine. Kita vertus, jų svetur įgytos žinios ir vertinga patirtis padės mums siekti draugijos tikslų – stiprinti demokratijos ir teisinės valstybės institutus“ – sakė Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas Tomas Davulis.

1920 m. įsteigta ir 1989 m. atkurta Lietuvos teisininkų draugija aktyviai prisidėjo prie nepriklausomos teisinės valstybės kūrimo ir atstatymo. Šiuo metu organizacija vienija daugiau kaip pusę tūkstančio aktyvių narių daugiau kaip dvidešimtyje teritorinių skyrių Lietuvoje. Draugija teikia pasiūlymus ir nuomones aktualiais teisės aktų kūrimo ir įgyvendinimo klausimais, vykdo visuomenės teisinį švietimą ir skatina teisinės minties plėtrą Lietuvoje.