Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) susiklosčiusią situaciją pripažįsta, o dėstytojai skundžiasi už docento algą neįperkantys batų.

„Informuojame, kad dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo klausimas bus sprendžiamas 2009 m. rugsėjo mėnesį paaiškėjus priimtų į I kursą studentų (krepšelių) skaičiui ir gauto papildomo finansavimo dydžiui“, - tokius pranešimus vietoje žadėjo atlyginimų didinimo gavo VU darbuotojai.

VU rektoriaus akademiko Benedikto Juodkos pasirašytame pranešime aiškinama, kad, palyginti su praėjusiais metais, valstybės biudžete universitetui iš viso skirta 3,657 mln. Lt mažiau. Rašte aiškinama, kad taip įvyko Finansų ministerijai koreguojant valstybės biudžeto projektą sumažinus asignavimus biudžetinėms įstaigoms. Taip VU nuo planuojamų biudžeto asignavimų buvo „nubraukta“ 13,851 mln. Lt. Be to, dar 6,421 mln. Lt, kurie turėtų būti panaudojami būsimų VU pirmakursių studijoms, Seimas skyrė tiesiogiai ne universitetui, o ŠMM, siekiančiai įgyvendinti naujojo Mokslo ir studijų įstatymo projekto nuostatas dėl studijų krepšelių įvedimo.

„Dėl šio Vilniaus universiteto biudžeto „apkarpymo“ jame neliko lėšų, reikalingų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų didinimui 5,6 procento”, - teigiama pranešime VU darbuotojams.

„Aritmetika čia nesudėtinga – jei 12 proc. „nuima“, kaip po to padidinti 5,6 proc.? Mums trūksta 3,657 mln. Lt“, - DELFI sakė B. Juodka, paaiškinęs, kad šįmet universiteto mokos fondas sumažintas 12 proc.

„Dėl to aukščiausia universiteto institucija - Senatas – nusprendė nieko nekeisti iki rugsėjo 1 dienos, nes nėra pinigų. Rugsėjo 1 dieną, kai ateis naujai priimtų studentų vadinamieji „krepšeliai“, žiūrėsime, kaip ir kiek galime atlyginimus padidinti. Jeigu gausime pakankamai lėšų, atlyginimus galėsime padidinti ne 5,6 proc., o daugiau, kad kompensuotume atlyginimų nedidėjimą nuo sausio”, - kalbėjo VU rektorius.

Kad atlyginimai būtų didinami, B. Juodka mato vienintelį būdą – atleisti dalį darbuotojų.

Docento algos batams nelieka

„Mūsų atlyginimai – begėdiškai maži. Esu universiteto docentė, straipsnius spausdinu užsienyje. Mano alga į rankas – 1640 Lt. Užsimoku už komunalines paslaugas, nusiperku maisto, tačiau pinigų nelieka net batams. Tiesiog gėda, kad turiu slankioti po dėvėtų drabužių parduotuves ieškodama sau nuplyšusių batų. Užsieniečiai stebisi ir sako, kad Lietuva neturi ateities“, - DELFI sakė viena Klaipėdos universiteto docentė (pavardė redakcijai žinoma – DELFI).

Pasak jos, „paprasti“ universiteto dėstytojai tegauna 1200-1300 Lt. Negana to, skundžiasi pašnekovė, KU prasidėjo šantažas išeiti nemokamų atostogų, pasididinti krūvius arba susimažinti atlyginimą – dirbti ne pilnu etatu. Antraip esą grasinama, kad rugsėjį bus blogai. „Apie padidinimą, dėl kurio buvo trimituojama, net nekalbama“, - skundėsi docentė.

„Administracija susitikime pradėjo aiškinti, kad fakultetas skolingas, kad mes kraujasiurbiai, reikia taupyti. Jie sau leidžia tokias metaforas. Kaip kokioj baudžiavoj, o ne demokratinėj valstybėj. Nuolat vyksta smaugimas, o dabar jis pasiekė apogėjų“, - piktinosi dėstytoja.

Fakultetams nurodyta taupyti

KU rektorius prof. Vladas Žulkus aiškino, kad universitetui trūksta lėšų, tad fakultetams darbo užmokesčio fondą nurodyta sumažinti 12 proc. „Tai daroma įvairiai - peržiūrint dėstytojų krūvius, į srautus jungiant kai kurių specialybių dėstymą. Aišku, sumažinamos ir etatų dalys, tačiau mes esame sutarę tą daryti kol kas neatleisdami žmonių. Galima eiti kitu keliu – uždarinėti kai kurias studijų programas“, - sakė V. Žulkus.

Pasak jo, apkarpius darbo užmokesčio fondą ir sumažinus pirkimus, komandiruotes bei remontus, kol kas žmonių atleisti nereiks. Rektorius sako, kad, lyginant su praėjusiais metais, universitetas neteko beveik 7 milijonų litų. Taip pat neaišku, kiek lėšų rugsėjį ateis su studentų krepšeliu.

V. Žulkus patikino, kad jokios prievartos eiti nemokamų atostogų nėra. Pasak jo, atlyginimas 5,6 proc. didinamas nedidelei kategorijai žmonių – tik tiems, kurių užmokestis iki šiol nesiekė minimalaus koeficiento. Rektoriaus teigimu, į šią grupę įeina kelios dešimtys asistentų ir lektorių, keli docentai ir vienas profesorius.

Nekėlė vieniems, kad nesumažintų kitiems

„Atlyginimas 5,6 proc. padidintas tik dėstytojams – visam kitam personalui mokos fondas sumažintas 12 proc. Kitaip sakant, tiems, kurie aptarnauja dėstytojus ir mažiausiai uždirba, atlyginimas sumažėjo 12 proc. Nusprendėme būti solidarūs su jais, tad dėstytojams atlyginimo nekėlėme, tuos pinigus nukreipėme aptarnaujančiam personalui. Tokiu būdu visi gauna tiek, kiek gavo anksčiau“, - DELFI sakė VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius.

R. Ginevičiaus teigimu, 5,6 proc. atlyginimai padidinti tik asistentams – „mažai apmokamam jaunimui“, universiteto ateičiai.

Tokia situacija VGTU susiklostė Vyriausybei 12 proc. sumažinus mokos fondą, iš kurio atlyginimus gauna universiteto darbuotojai. Be to, 15 proc. sumažintos išlaidos prekėms ir paslaugoms.

Tuo tarpu ŠMM pripažįsta, kad susiklostė tokia situacija. Visgi ji tvirtina, kad mokslui ir studijoms 2009 metais iš viso skiriama 6,5 proc. daugiau lėšų nei 2008 m. „Aukštosios mokyklos yra autonomiškos ir gali savarankiškai tvarkyti savo finansinius išteklius“, - DELFI situaciją komentavo ŠMM atstovai.