Šios tarybos įgaliojimai jau baigėsi – paskutinė jų diena buvo šeštadienis, o P. Baršauską palaikantis pareiškimas patvirtintas sekmadienį. Šiai tarybai pirmininkavo habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Arvydas Janulaitis.

„Taryba neturi nei kompetencijų, nei įgaliojimų vykdyti teismų funkciją, o tuo pačiu nuspręsti, kuri pusė, viešoje erdvėje apsikeičiani argumentais ir kontrargumentais, yra teisi (...). Taryba nerekomenduoja rektoriui atsistatydinti“, – sakoma pareiškime.

Pareiškimas, ant kurio – sekmadienio data, viešai išplatintas ketvirtadienį. KTU Viešųjų ryšių projektų vadovas Mantas Lapinskas BNS sakė, kad pareiškimas priimtas sekmadienį atlikus tarybos narių apklausą telefonu ir elektroniniu paštu. Vėliau KTU patikslino, kad A.Janulaičio inicijuota tarybos narių apklausa dėl pareiškimo vyko nuo rugsėjo 28 dienos, paskutinis nuomonę pareiškęs asmuo tai atliko spalio 1-ąją, todėl pareiškimas ir datuojamas sekmadieniu.

Dokumente pažymima, kad pareiškimui pritarė devyni iš vienuolikos narių.

Anot M. Lapinsko, naujoji taryba į pirmą posėdį turėtų susirinkti kitą savaitę.

Dabar jau buvusios tarybos pirmininko A.Janulaičio teigimu, pareiškimas priimtas po paties P.Baršausko prašymo įvertinti situaciją.

„Taryba gali atšaukti rektorių dėl dalykinių savybių ir dėl reputacijos. Dėl dalykinių savybių rektorius mums abejonių nekėlė, o dėl reputacijos iškilo klausimai, tai reikėjo išsiaiškinti, negalima reaguoti tik į tai, kas spaudoje paskelbta. Tie aiškinimaisi užsitęsė ir kai mes daugmaž suformavome nuomonę, ir bus tas laikas. Be abejo, mes norėjome iki mūsų kadencijos pabaigos tai padaryti, kad nesakytų, kad šita taryba „nusiplovė“ (...). Interpretacijos gali būti įvairiausios, bet mūsų pareiškimas yra neutralus – atsižvelgiant į tai, kad mes neturime kompetencijos“, – aiškino jis.

A. Janulaitis teigė, kad taryba ne vieną kartą priėmė sprendimus nuotoliniu būdu.

Tyrimą dėl galimo plagiato P.Baršausko habilitaciniame darbe šiuo metu atlieka Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius. Skundą dėl P. Baršausko Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai pateikė buvęs VDU rektorius Algirdas Avižienis. Jo teigimu, P. Baršausko monografijoje yra daugybė plagijavimo atvejų.

KTU Akademinės etikos kolegija po automatinio P. Baršausko publikacijos patikrinimo paskelbė, kad monografijoje esama citavimo problemų, tačiau plagiato nėra.

„Oficialūs tyrimai dėl galimų rektoriaus P. Baršausko padarytų akademinės etikos pažeidimų dar tik pradėti. Jokių oficialių išvadų ar įrodymų, pagrindžiančių mestus kaltinimus, dar nepateikta“, – teigia darbą baigusi universiteto taryba, kuri pagal universiteto statutą yra atsakinga už rektoriaus skyrimą ir atleidimą iš pareigų.

Tarybos aiškinimu, rektoriaus atleidimas „galėtų būti klaidingai vertinamas kaip pripažinimas kaltės, kuri iki šiol grindžiama tik nuomonėmis, bet ne ekspertiniais ir teisiniais vertinimais“.

Dabar jau baigusioje kadenciją taryboje be A.Janulaičio dirbo bendrovės „ACC Distribution“ direktorius Regimantas Buožius, dabar jau buvęs „Danske Bank“ vadovas Lietuvoje Gintautas Galvanauskas, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros profesorius dr. Rimantas Gatautis, bendrovės „Nextury Ventures“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Arūnas Laurinaitis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos instituto docentas dr. Raimondas Kuodis, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros profesorius, Nacionalinio inovacijų ir verslo centro tarptautinių mokslo tinklų plėtros vadovas dr. Sigitas Stanys, KTU Studentų reikalų departamento direktorius Martynas Ubartas, taip pat KTU Mechatronikos instituto vyriausias mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius ir KTU Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos instituto direktorius, Organinės chemijos katedros profesorius dr. Algirdas Šačkus.

P.Bansevičius dėl pareiškimo išsakė atskirąją nuomonę, A.Šačkus visai nepareiškė nuomonės.

Naujoje taryboje dirbs KTU Statybos ir architektūros fakulteto profesorius Kęstutis Zaleckis, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius Minvydas Kazys Ragulskis, Cheminės technologijos fakulteto profesorius Kęstutis Baltakys, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius Artūras Keršys, Informatikos fakulteto profesorius Rimantas Butleris, taip pat „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas Katinas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, „Telia Lietuva“ vadovas Kęstutis Šliužas, „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas, buvęs „Lietuvos energijos“ vadovas Dalius Misiūnas ir studentų atstovas Žilvinas Kalvanas.