L. Brusokas kaltinamas tuo, kad neteisėtai įgijo, gabeno didelės sprogstamosios galios sprogmenis ir pasikėsino kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu nužudyti žmogų. Bylos duomenimis, 2005 metų balandžio 27 dieną neteisėtai, neturėdamas leidimo įgijo dvi pramoninės gamybos „F-1“ tipo kovines-gynybines skeveldrines rankines granatas su joms skirtais „UZRGM“ tipo degtuvais, užpildytais didelės sprogstamosios galios sprogmenimis – trotilu.

Toliau veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apie 02.40 val. didelės sprogstamosios galios sprogmenis- „F1“ tipo granatas atgabeno prie gyvenamojo namo Kaune. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su nenustatytu asmeniu žinodamas apie tai, kad gyvenamajame name yra ne mažiau kaip keturi žmones, laužtuvu išdaužė kambario, kuriame miegojo P. K., lango stiklą ir pro kiaurymę įmėtė dvi didelės sprogstamosios galios granatas.

Byloje rašoma, kad granatos P. K. padarė sprogdintines žaizdas krūtinėje, dešinėje kojoje su dešinio šeivikaulio lūžimu, kiauryminę sprogdintinę žaizdą pilve su skrandžio, kepenų sužalojimų lydimu kraujo susikaupimo pilvaplėvės ertmėje, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą. Tokiu būdu šiais savo tyčiniais veiksmais L. Brusokas pasikėsino nužudyti nukentėjusįjį P. K. kitų žmonių, t. y. nukentėjusiosios L. K. ir jų dviejų vaikų gyvybei pavojingu būdu, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajam P. K. buvo suteikta skubi bei kvalifikuota medicinos pagalba.

L. Brusokas jau kartą buvo teistas už tai, kad 2005 m. gegužės pradžioje apšaudė kaunietį G. K. Tuomet L. Brusokui skirta pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmė. Po daugiau nei dešimtmečio paaiškėjo, kad L. Brusokas galėjo įvykdyti ir dar vieną nusikaltimą, už kurį dabar teks atsakyti.

Penktadienį teismo posėdžio metu L. Brusokas davė parodymus. Juos kaltinamasis perskaitė iš lapo. Vyras nesutinka su jam pateiktais kaltinimais ir kitaip nušvietė kaltinamajame akte aprašytą įvykį.

L. Brusokas pasakojo, kad tuo metu gyveno Prienuose su mama. Ji dirbo buhaltere, konsultavo finannsiniais klausimais. Vienas iš jos klientų buvo verslininkas Almantas Kaupas. L. Brusokas teigia, norėjęs su verslininku susibičiuliauti, kad šis duotų jam darbo. Vieno susitikimo metu, A. Kaupas paprašė L. Brusoko padaryti jam paslaugą.

L. Brusokas suprato, kad reikės kažką pagąsdinti, sugadinti turtą. Lemtingąjį vakarą L. Brusokas susitiko su iki tol nematytu vyru. Jie kartu nuvyko iki Islandijos plente esančio namo.

Kaltinamasis teisme pasakojo, kad nepažįstamasis padavė L. Brusokui laužtuvą, kuriuo jis išdaužė langą. Tada nepažįstamasis padavė jam granatą. Tamsoje L Brusokas iš pradžių nesupratęs, kas jam duodama, supratęs, kad tai granata, pasimetė ir pasakė: „Ką čia darai?“. Ir atidavė granatą nepažįstamajam atgal.

L. Brusokas teigė, kad matė, kaip vyras įmetė granatą į namą ir išgirdo sprogimą. Vyras tikino, kad išsigandęs spruko iš įvykio vietos. Po to L. Brusokas daugiau nematė nei Almanto Kaupo, nei vyro, įmetusio granatą į namą.

Kaltinamasis teigė nežinojęs, kad tuo metu name buvo žmonių. Nepraėjus nei dviems savaitėms vyras buvo sulaikytas dėl kito asmens apšaudymo ir sėdo į belangę. Apie tai, kad tą naktį į namą įmesta granata sužalojo žmogų L. Brusokas sužinojo tik tada, kai buvo suimtas praėjus 11 metų po lemtingosios nakties.

Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta iš dalies, vyras neigė kaltinimus, kad metė granatą į vidų. Vieninteliu savo nusikaltimu vyras vardina lango išdaužymu. L. Brusokas tikina buvęs apgautas, nes jam nebuvo iki galo paaiškinta, į kokią veiklą jis įtrauktas. Vyras tikino buvęs jaunas ir kvailas, nesigilino su kuo turi reikalų. Nukentėjusiųjų name buvusių asmenų L. Brusokas teigė nepažinojęs.

L. Brusoko pavardė šioje byloje atsirado kai praėjus daugiau nei 11 metų kriminalistai nustatė, kad vyro DNR sutapo su ant į namą įmestos granatos žiedo rastų biologinių pėdsakų.

Tuo metu name buvęs vyras mirė prieš dvejus metus ir tiksliai nėra žinoma, ar ši mirtis nebuvo susijusi su sužalojimu, prokurorai L. Brusoko neapkaltino nužudymu.

Teismas sieks nustatyti ar kaltinamojo pateikta versija atitinka tikrovę. Vyras ikiteisminio tyrimo metu parodymus duoti atsisakė. Bus ieškoma L. Brusoko įvardinto nusikaltimo užsakovo Almanto Kaupo bei tikrinami kiti kaltinamojo pateikti faktai.