Šaunamaisiais ginklais ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikla buvo susijusi su disponavimu labai dideliais kiekiais narkotinių, psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų bei šių medžiagų kontrabanda. Taip pat keli asmenys buvo kaltinti dėl nužudymo bei rengimosi nužudyti.

Lietuvos apeliacinis teismas, naujai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad šeši iš septynių Klaipėdos apygardos teismo išteisintų asmenų vis dėlto dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje, ir pripažino juos kaltais bei paskyrė laisvės atėmimo bausmes nuo 8 metų iki 12 metų ir 6 mėnesių.

„Priešingai nei konstatavo apygardos teismas, byloje yra pakankamai įrodymų, kad šie asmenys dalyvavo grupuotės veikloje“, – teigia Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, surašiusi net 399 lapų nuosprendį.

Apeliacinis teismas taip pat nustatė, kad nusikalstamo susivienijimo nariai buvo nepagrįstai išteisinti dėl kelių kitų nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ir dėl šios dalies taip pat priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

Pripažinęs nuteistuosius kaltais dėl nusikaltimų, dėl kurių jie buvo nepagrįstai išteisinti, taip pat už kitas nusikalstamas veikas didžiajai daliai nuteistųjų nusprendęs skirti griežtesnes bausmes, nei buvo paskyręs apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas nuteistiesiems atitinkamai paskyrė ir griežtesnes galutines subendrintas bausmes. Trims nuteistiesiems vietoj laisvės atėmimo bausmių, kurių vykdymas buvo atidėtas, paskirtos realios 9 ir 10 metų laisvės atėmimo bausmės, kitiems nuteistiesiems bausmės sugriežtintos nuo vienų iki ketverių metų bei keliems iš jų dalį paskirtos bausmės teks atlikti kalėjime, praneša Lietuvos apeliacinis teismas.

Išnagrinėjus apeliacinius skundus taip pat nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas nusikalstamo susivienijimo lyderį S. Velečką nepagrįstai buvo išteisinęs dėl verslininko V. S. nužudymo organizavimo bei dėl verslininko R. M. laisvės atėmimo ir jam priklausančio turto pagrobimo. Lietuvos apeliacinis teismas padarė priešingą išvadą ir S. Velečką pripažino kaltu dėl minėtų nusikaltimų padarymo. S. Velečkai apygardos teismo skirta galutinė subendrinta 14 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 17 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, papildomai nustatant, kad nuteistasis 4 metus turės atlikti kalėjime, o likusius – pataisos namuose.

Skundus pateikę prokurorai nuteistiesiems prašė skirti dar griežtesnes bausmes, nei skyrė apeliacinės instancijos teismas, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas, nustatydamas konkrečius bausmių dydžius, atsižvelgė į tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas šioje byloje buvo pripažinęs nepagrįstai ilgą bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme trukmę, o bausmės sumažinimas yra vienas iš būdų kompensuoti šį procesinį trūkumą.

Lietuvos apeliacinis teismas taip pat pakeitė apygardos teismo nuosprendį ir dėl neteisingai išspręstų klausimų dėl turto konfiskavimo. Pirmosios instancijos teismas buvo nusprendęs neišieškoti iš nuteistųjų konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos, nes kaltinamiesiems pareikštuose kaltinimuose nebuvo nurodytos piniginės sumos, kurias jie įgijo, realizavę narkotines ir psichotropines medžiagas.

Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į tai, kad per kone dešimtmetį trukusią nusikalstamo susivienijimo veiklą nuteistieji iš nusikalstamų veikų neabejotinai įgijo neteisėtų piniginių lėšų, kurios nors ir nebuvo faktiškai rastos pas nuteistuosius, yra konfiskuotinas turtas, nusprendė iš penkių nuteistųjų išieškoti daugiau nei 5 milijonus eurų (konkrečiai iš grupuotės lyderio S. Velečkos – 1 054 104 eurus). Taip pat buvo nuspręsta tam tikriems daiktams (laikrodžiams, papuošalams, gryniesiems pinigams, sklypui) pritaikytą konfiskavimą panaikinti, nenustačius, kad šis turtas buvo nusikalstamos veikos rezultatas.

Pažymėtina, kad prie agurkinių nusikalstamo susivienijimo bylos Lietuvos apeliaciniame teisme buvo prijungta kita byla, kurioje Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nuosprendžiu kaltinamasis
Rimgaudas Gelgotas buvo išteisintas dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis, jas atgabenant minėtam nusikalstamam susivienijimui. Dėl šio nuosprendžio Lietuvos apeliacinis teismas taip pat priėmė priešingą sprendimą nei pirmosios instancijos teismas, t. y. asmenį pripažino kaltu dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir jam paskyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Dėl šios baudžiamosios bylos dalies vienas iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos narių – Civilinių bylų skyriaus teisėjas – pareiškė atskirąją nuomonę.

Taigi, galutinės subendrintos bausmės nuteistiesiems pakeistos taip:

S. Velečkai (nusikalstamo susivienijimo lyderiui) 14 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 17 metų ir 6 mėnesių, iš kurių 4 (ketverius) metus laisvės atėmimo bausmės paskirta atlikti kalėjime, likusią bausmės dalį – pataisos namuose. Išieškotina konfiskuotino turto vertė 1 054 104 Eur.

Audriui Petkauskui 13 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 16 metų ir 4 mėnesių, iš jų 3 (trejus) metus laisvės atėmimo bausmės paskirta atlikti kalėjime, likusią bausmės dalį – pataisos namuose. Išieškotina konfiskuotino turto vertė 1 045 849 Eur.

Dariui Petkauskui 14 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 16 metų ir 10 mėnesių, iš kurių 3 (trejus) metus laisvės atėmimo bausmės paskirta atlikti kalėjime, likusią bausmės dalį – pataisos namuose. Išieškotina konfiskuotino turto vertė 886 414 Eur (taip pat jau konfiskuotas butas).

Norbertui Tučkui 13 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 15 metų ir 4 mėnesių, iš kurių 3 (trejus) metus laisvės atėmimo bausmės paskirta atlikti kalėjime, likusią bausmės dalį – pataisos namuose. Išieškotina konfiskuotino turto vertė 1 054 104 Eur.

Tadui Petrošiui 13 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 15 metų ir 4 mėnesių, iš kurių 3 (trejus) metus laisvės atėmimo bausmės paskirta atlikti kalėjime, likusią bausmės dalį – pataisos namuose. Išieškotina konfiskuotino turto vertė 1 054 104 Eur.

Tadui Vieraičiui 11 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 12 metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

Redui Vilkauskui 3 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 1 metams, sugriežtinta iki realiai vykdomos 10 metų laisvės atėmimo bausmės, bausmę atliekant pataisos namuose.

Sauliui Vyšniauskui 12 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 12 metų ir 6 mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

Linui Perminui 4 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 8 metų ir 8 mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

Gintautui Cegelskiui 4 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, sugriežtinta iki realiai vykdomos 9 metų laisvės atėmimo bausmės, bausmę atliekant pataisos namuose.

Kęstučiui Liukaičiui 4 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams, sugriežtinta iki realiai vykdomos 10 metų laisvės atėmimo bausmės, bausmę atliekant pataisos namuose.

Dmitrijui Romanovičiui 12 metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki 8 metų ir 3 mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigalioja jo priėmimo dieną ir per tris mėnesius kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.