Įvairios diskusijos apie stovėjimo aikštelę šalia Seimo vyksta jau ne pirmus metus. Aikštelė, esanti miesto centre, ne tik darko vaizdą, bet ir yra nesaugi – ką parodė prieš porą metų vykęs mitingas, kuomet riaušių metu buvo mėtomasi akmenimis iš šios aikštelės.

„Seimo kanceliarijai pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija perduotoje teritorijoje naudojamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės prie Seimo rūmų. Seimo kanceliarija yra panaudos gavėjas. Dėl neasfaltuotos teritorijos panaudojimo galutinio sprendimo kol kas nėra, vyksta įvairūs svarstymai”, – sako Jolanta Anskaitienė, Seimo Spaudos biuro patarėja.

Panaudos sutartis buvo sudaryta dar 2004 metais. Ji galioja 99 metus, taigi sutartis pasibaigs 2103 metais. Nors svarstymai Seime vyksta – apčiuopiamų rezultatų kol kas nėra.

„Sklypo dalyje įregistruotas servitutas, kuriuo leidžiama viešai naudotis automobilių stovėjimo aikštele. Jei Seimo kanceliarija nuspręstų atnaujinti sklypo infrastruktūrą, dėl tam būtino statybos leidimo ji turėtų kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę. Kol kas statybos leidimų šiame sklype išduota nebuvo”, – sako Vilniaus miesto savivaldybė.

Nors klausimą dėl Seimo stovėjimo aikštelės apšvietimo ir asfaltavimo dar 2021 metais į Seimą ir savivaldybę kreipėsi pats policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, iki šiol šis klausimas nėra išspręstas.