Pirmiausia, reikia stebėti srovę. Jei tik kažkur vandens srovė, atsimušusi į kliūtį (polius, akmenis, žemės luitus), ima sukti verpetus – čia vieta, kur aukšlės laukia grobio.

Aukšlės plaukioja būriais. Neršia liepos mėnesį triskart, kas kelios dienos. Tirštai būriuodamosi nerštavietėje, visai pamiršta atsargumą ir lengvai pakliūva į nasrus lydekai, ešeriui, salačiui ar starkiui. Šiems plėšrūnams aukšlė ir yra geriausias gyvasis masalas.

Griebia aukšlė staiga ir iš pasalų. Dažniausiai kimba vandens paviršiuje, ir giliau vandenyje, bet nuo dugno masalo neima. Pasaloj tykoja smulkių vabzdžių (musių, žiogų, stambesnio uodo, nedidelio laumžirgio), gali užkibti ir ant perlinės kruopos, duonos, didmusės vikšro, puola ir kirmėlę, dažniausiai gaudant stambią žuvį, spėdama nutraukti nuo kabliuko, kol kirmėlaitė grimzta į dugną. Aukšlė beveik visaėdė. Tačiau labiausiai mėgsta muses, o gaudant musėmis reikia atidumo, nes musę labai lengvai nutraukia nuo kabliuko ir pabėga.

Plūdė, gaudant aukšles turi būti maža, kabliukas taip pat. Svarelį geriausiai nuimti, nes aukšlės dažniausiai masalą griebia vos tik jam įkritus į vandenį, arba tik pradėjus skęsti. Geriausia vieta žvejybai ten kur aukšlės buriuojasi. Aukšles rasti nesunku, dažniausiai upėje jos ir būna ten, kur tėkmėje visą laiką kažkas pliaukšteli, lengvai raižo ratilus ir linijas, kokias palieka vandenyje nardančios mažos žuvytės. Aukšlės nėra baikščios, tad labai slėptis, kad nepastebėtų, nereikia.

Jei gaudysite muse, musę dažniausiai reikia verti nuo galvos, jei kabliukas išlindo jai pro pilvuką – tai gerai, aukšlė nepaiso kabliuko smaigalio. Masalą reikia užmesti tiesiai į srovę ir iškart ruoštis pakirtimui. Žvejai dažniausiai nekreipia dėmesio j plūdę, kuri, beje, turi būti ne toliau kaip 20- 25 cm nuo kabliuko. Reikia žiūrėti ten, kur įkrito musė, nes plūdė virpteli pavėluotai, kai žuvis musę jau būna nunešusi. Plūdė reikalinga tam, kad kad vanduo ją nuneštų ten, kur susirinkęs būrys aukšlių. Be plūdės šito padaryti neišeis, be to plūdės svoris leidžia geriau užmesti masalą ir prilaiko plaukiantį valą. Čia reikia akylumo ir puikios reakcijos.

Aukšles geriausia žvejoti giedrą, ramią dieną, tai yra tada, kai net smulkiausi vabzdžiai pakyla į orą ir skrisdami netyčiom krenta į vandenį. Vėsiu metu aukšlės iš paviršiaus pasitraukia giliau.

Kur? Kas? Kada?

Glūko ežere, dėl ypač didelio aukšlių paplitimo rengiamos sportinės šių žuvelių gaudymo varžybos.

Daug aukšlių yra Neries upėje. Lengva jų žvejyba ir didžiuosiuose miestuose nuo krantinių.

Akvakultūra ir akvariumai

Labai retais atvejais aukšlės yra auginamos privačiuose nedideliuose tvenkiniuose ir akvariumuose.
Nelaisvėje nėra veisiamos.