Upinės žuvėdros peri apie 6 km nuo Sartų ežero, Vasaknų tvenkiniuose esančiose salelėse, tačiau dėl žmogaus ūkinės veiklos pastaraisiais metais šių salelių mažėja. Taip pat mažėja ir perinčių upinių žuvėdrų porų skaičius. Todėl tikimasi, kad įrengti specialūs plaustai Sartų ežere padės išlaikyti stabilią perinčios upinių žuvėdrų populiacijos būklę regione.

Sartų ežere upinės žuvėdros nėra vieninteliai vandens paukščiai. Visai šalia, ant plovų sankaupų, įsikūrusios nedidelės rudagalvių kirų kolonijos. Anot ornitologų, pakankamai dažnai šios dvi rūšys peri šalia, nes daug paukščių vienoje vietoje gali atgrasyti plėšrūnus. Be to, šios dvi rūšys nekonkuruoja dėl perimviečių: rudagalviai kirai lizdams renkasi vietas su augalijos priedanga, o upinės žuvėdros peri atvirose vietose.

Dirbtiniai plaustai Sartuose. Daivos Norkūnienės nuotrauka

Upinėms žuvėdroms Sartų ežere įrengti specialūs pontoniniai plaustai, kurių viršus užpiltas žvyro sluoksniu, o plaustų paviršiuje įrengtos specialios slėptuvės, skirtos pasislėpti žuvėdrų jaunikliams nuo plėšrūnų ir saulės kaitros.

Plaustams parinkta vieta, kuri yra apsaugota nuo bangavimo ir taip pat yra uždara. Vyraujančius vakarų vėjus užstoja pakrantės medžiai ir nendrynai, šiaurės rytų vėjus nuo atviro vandens pusės slopina lūgnių ir vandens lelijų plūduriuojančių lapų juosta.