aA
Sep­ty­nias­de­šimt­me­tis aly­tiš­kis An­ta­nas Mig­li­nas sa­ko apie du mė­ne­sius aiš­ki­nę­sis su drau­di­mo kom­pa­ni­ja „Gjen­si­di­ge“ dėl šie­me­čio va­sa­rio pra­džio­je at­seit jo pa­da­ry­to eis­mo įvy­kio Vo­kie­ti­jo­je. „Aš net ne­bu­vęs šio­je ša­ly­je, o, pa­si­ro­do, ten pa­da­riau eis­mo įvy­kį“, – sa­ko An­ta­nas, šian­dien jau sa­vo nau­dai su­si­tvar­kęs rei­ka­lus mi­nė­to­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je.
Vokietijos greitkelis (asociatyvi nuotr.)
© Asociacijos archyvas

Pa­pra­šė pa­teik­ti pra­ne­ši­mą

A. Mig­li­nas 2000-ųjų ga­my­bos ja­po­niš­ką au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra“ Vil­niu­je įsi­gi­jo pa­gal in­ter­ne­te ras­tą skel­bi­mą.

Šia ma­ši­na sėk­min­gai va­ži­nė­ja jau šešeri me­tai. Per vi­są 40 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą nė­ra pa­da­ręs net men­kiau­sios ava­ri­jos. Tad šie­me­čio va­sa­rio pa­bai­go­je iš drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Gjen­si­di­ge“, ku­rio­je ap­drau­dęs sa­vo „Nis­san Al­me­ra“, gau­tas pra­ne­ši­mas apie va­sa­rio pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je at­seit pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su tu­ri­mu au­to­mo­bi­liu aly­tiš­kį tie­siog pri­bloš­kė.

A. Mig­li­nui pra­neš­ta apie šios drau­di­mo įmo­nės ad­mi­nist­ruo­ja­mą ža­lą dėl įvy­ky­je nu­ken­tė­ju­sio tur­to. Sie­kiant ope­ra­ty­viai at­ly­gin­ti nuos­to­lius vy­ro pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie šie­met va­sa­rio 8 die­nos eis­mo įvy­kį. Taip pat pa­rei­ka­lau­ta pa­teik­ti au­to­mo­bi­lio drau­di­mo liu­di­ji­mą, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, Ke­lių po­li­ci­jos pa­žy­mą ar­ba eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­ną, trans­por­to prie­mo­nės re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą, už­pil­dy­ti pri­de­da­mą for­mą.

At­kreip­tas dė­me­sys, kad, ne­ga­vę pra­ne­ši­mo apie įvy­kį, drau­dė­jai įgy­ja tei­sę kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo iš įvy­kio kal­ti­nin­ko.

Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
© Wikipedia.org

„Au­to­mo­bi­lis tik įsi­gy­tas re­gist­ruo­tas ma­no var­du. Ne­bu­vo jo­kių pro­ble­mų jį re­gist­ruo­jant. Jei bū­tų vog­tas ar ieš­ko­mas, ne­bū­tų re­gist­ra­vę. Po ši­tiek lai­ko gau­nu pra­ne­ši­mą apie Vo­kie­ti­jo­je pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su ma­no au­to­mo­bi­liu. Tuoj pat pa­skam­bi­nau pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tu eks­per­tės In­drės Dra­gū­nai­tės te­le­fo­nu. Su ja ben­dra­vau apie du mė­ne­sius, kol pa­vy­ko įro­dy­ti, kad aš to eis­mo įvy­kio ne­pa­da­riau, iš vi­so net ne­su bu­vęs Vo­kie­ti­jo­je“, – tvir­ti­no A. Mig­li­nas.

Bu­vo at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį ty­ri­mui

Aly­tiš­kio tei­gi­mu, drau­di­mo kom­pa­ni­ja pra­šė už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, gal­būt ki­tam eis­mo da­ly­viui no­rė­ta iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką: „Kaip aš ga­lė­jau pil­dy­ti tą de­kla­ra­ci­ją, jei ne­pa­da­riau jo­kio eis­mo įvy­kio. Bu­vau drau­dė­jams at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį, kad tir­tų dėl pa­da­ry­to šio įvy­kio, bet jo­kio ak­to ne­su­ra­šė.“

A. Mig­li­nas, ben­drau­da­mas su eks­per­te I. Dra­gū­nai­te, su­pra­to, kad eis­mo įvy­kis su jo „Nis­san Al­me­ra“ pa­da­ry­tas Frank­fur­te prie Ode­rio, ta­čiau jo de­ta­lės ne­bu­vo at­skleis­tos.

Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„To­kią is­to­ri­ją su drau­di­mo kom­pa­ni­ja no­riu pa­gar­sin­ti to­dėl, kad ki­ti ži­no­tų, kaip ga­li­ma pa­da­ry­ti eis­mo įvy­kį ša­ly­je, ku­rio­je net ne­bū­ta. Pa­na­šus įvy­kis, kiek ži­nau, bu­vo nu­ti­kęs vie­nam rad­vi­liš­kie­čiui, ku­ris net ne­ma­žą bau­dą su­mo­kė­jo“, – sa­kė ra­my­bė­je drau­di­mo įmo­nės jau pa­lik­tas aly­tiš­kis.

„Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta“

„Gjen­si­di­ge“ eks­per­tė I. Dra­gū­nai­tė, pa­klaus­ta apie A. Mig­li­no ne­va pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį Vo­kie­ti­jo­je, pa­reiš­kė: „Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta. Su klien­tu mes jau vis­ką iš­si­aiš­ki­no­me. Jei no­ri­te dau­giau apie tai su­ži­no­ti, kal­bė­ki­te su klien­tu.“

Eks­per­tė tvir­ti­no, kad aly­tiš­kio dėl šios re­tai pa­si­tai­kan­čios klai­dos at­si­pra­šy­ta.

„Kiek man kai­na­vo ner­vų šis įvy­kis, kiek lai­ko su­gai­šau. Su­pran­tu, kad eks­per­tė ne­no­ri daug ko sa­ky­ti, drau­di­mo kom­pa­ni­jai tai gar­bės ne­da­ro, bet ar pa­gal­vo­ja­ma apie žmo­gų, kaip jis tu­ri jaus­tis aiš­kin­da­ma­sis dėl ne­bū­tų da­ly­kų?“ – klau­sė A. Mig­li­nas.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

3 dalykai, kurių negalima daryti pamačius avariją (15)

Per pastaruosius penkerius metus ugniagesiams gelbėtojams darbų skaičius eismo įvykiuose išaugo...

Rėžė susirinkusiems pavėpsoti į gelbėjimo operaciją: nustokite trukdyti gelbstintiems gyvybes (42)

Įvykus eismo ar kitam įvykiui, kur dirba specialiosios pagalbos tarnybos, visada apstu ir...

Sostinės vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe – dvi savaites laukia spūstys svarbioje gatvėje (3)

Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo kovo 25 d. iki balandžio 5 d. dėl planuotos...

Vairuotojus įspėja būti atsargius – sukčiai ėmėsi eismo įvykių deklaracijų (55)

Gauti teisingai ir aiškiai užpildytą eismo įvykio deklaraciją draudikų darbo praktikoje –...

Kas išduoda, kad turimą automobilį metas keisti į naują (69)

Automobilyje žmonės praleidžia itin daug laiko – nuo miesto kamščių iki darbo kelionių ar...

Top naujienos

Britę vėžys atakavo du kartus: Jane dalijasi savo istorija, kaip įveikė 4 stadiją (1)

Vargu, ar apie krėsle įsitaisiusę Jane būtų galima sakyti, kad ji atrodo pagal savo amžių –...

JAV parama Baltijos šalims toliau siutina Kremlių: Trumpo žodžius priskyrė ir Lietuvai (96)

„ JAV palieka Baltijos šalis“, „ Baltijos šalys nebemadingos“, – tokiomis ir panašiomis...

Rimvydas Valatka. Istorinė Ingridos Šimonytės misija (119)

Tymai spraudė į kampą Kepenį, antivakcinistus ir kiekvieną, kuris su antivakcinistu susidūrė...

Bandymas išsiskirti: pristatė neįprastos formos telefonus su pagerintomis kameromis

Jau keletą metų „Sony“ išmanieji telefonai nėra populiariausiųjų pasirinkimų sąrašo...

Dizainerė įrengė 12 kv. metrų butą maksimaliai patogiai: pavyko sutalpinti viską

Kuo mažesnis būstas, tuo didesnis iššūkis jį įrengti taip, kad būtų patogu ir nieko...

Istorikė tyrinėja slaptus partizanų santykius: liudijimuose apie tai kalbėti vengiama, nes lyg nepadoru (303)

Partizanai, kuriuos mes įsivaizduojame pirmiausia kaip karius, iš tikrųjų daugiausiai laiko...

Dainininkė Vasha prabilo apie griūnančią santuoką: gyvename atskirai, vyras po santuokos labai pasikeitė (77)

Dainininkė Gabrielė Rutkauskienė - Vasha gyvenimo būdo laidoje apie tėvus „ Kasdienybės...

Milijardierius iškėlė naują tikslą savo 17 tūkst. darbuotojų: išmokit programuoti (39)

Praėjus mažiau nei dešimtmečiui po to, kai milijardierius Hiroshis Mikitanis apstulbino savo...

Iš pramogų pasaulio dingusi Genutė Žalienė naują gyvenimą kuria užsienyje: rado meilę, pakeitė išvaizdą, susilaukė sūnaus (455)

Praeityje aktyviai besisukusi Lietuvos šou pasaulyje stilistė Genutė Žalienė kuriam laikui...

Tritaškių pripyškinęs „Žalgiris“ pratęsė savo pergalių seriją ir Šiauliuose (48)

Sekmadienį Šiauliuose vykusiose „Betsafe- LKL “ rungtynėse aštuoniskart iš eilės šalies...