aA
Sep­ty­nias­de­šimt­me­tis aly­tiš­kis An­ta­nas Mig­li­nas sa­ko apie du mė­ne­sius aiš­ki­nę­sis su drau­di­mo kom­pa­ni­ja „Gjen­si­di­ge“ dėl šie­me­čio va­sa­rio pra­džio­je at­seit jo pa­da­ry­to eis­mo įvy­kio Vo­kie­ti­jo­je. „Aš net ne­bu­vęs šio­je ša­ly­je, o, pa­si­ro­do, ten pa­da­riau eis­mo įvy­kį“, – sa­ko An­ta­nas, šian­dien jau sa­vo nau­dai su­si­tvar­kęs rei­ka­lus mi­nė­to­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je.
Vokietijos greitkelis (asociatyvi nuotr.)
© Asociacijos archyvas

Pa­pra­šė pa­teik­ti pra­ne­ši­mą

A. Mig­li­nas 2000-ųjų ga­my­bos ja­po­niš­ką au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra“ Vil­niu­je įsi­gi­jo pa­gal in­ter­ne­te ras­tą skel­bi­mą.

Šia ma­ši­na sėk­min­gai va­ži­nė­ja jau šešeri me­tai. Per vi­są 40 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą nė­ra pa­da­ręs net men­kiau­sios ava­ri­jos. Tad šie­me­čio va­sa­rio pa­bai­go­je iš drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Gjen­si­di­ge“, ku­rio­je ap­drau­dęs sa­vo „Nis­san Al­me­ra“, gau­tas pra­ne­ši­mas apie va­sa­rio pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je at­seit pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su tu­ri­mu au­to­mo­bi­liu aly­tiš­kį tie­siog pri­bloš­kė.

A. Mig­li­nui pra­neš­ta apie šios drau­di­mo įmo­nės ad­mi­nist­ruo­ja­mą ža­lą dėl įvy­ky­je nu­ken­tė­ju­sio tur­to. Sie­kiant ope­ra­ty­viai at­ly­gin­ti nuos­to­lius vy­ro pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie šie­met va­sa­rio 8 die­nos eis­mo įvy­kį. Taip pat pa­rei­ka­lau­ta pa­teik­ti au­to­mo­bi­lio drau­di­mo liu­di­ji­mą, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, Ke­lių po­li­ci­jos pa­žy­mą ar­ba eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­ną, trans­por­to prie­mo­nės re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą, už­pil­dy­ti pri­de­da­mą for­mą.

At­kreip­tas dė­me­sys, kad, ne­ga­vę pra­ne­ši­mo apie įvy­kį, drau­dė­jai įgy­ja tei­sę kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo iš įvy­kio kal­ti­nin­ko.

Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
© Wikipedia.org

„Au­to­mo­bi­lis tik įsi­gy­tas re­gist­ruo­tas ma­no var­du. Ne­bu­vo jo­kių pro­ble­mų jį re­gist­ruo­jant. Jei bū­tų vog­tas ar ieš­ko­mas, ne­bū­tų re­gist­ra­vę. Po ši­tiek lai­ko gau­nu pra­ne­ši­mą apie Vo­kie­ti­jo­je pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su ma­no au­to­mo­bi­liu. Tuoj pat pa­skam­bi­nau pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tu eks­per­tės In­drės Dra­gū­nai­tės te­le­fo­nu. Su ja ben­dra­vau apie du mė­ne­sius, kol pa­vy­ko įro­dy­ti, kad aš to eis­mo įvy­kio ne­pa­da­riau, iš vi­so net ne­su bu­vęs Vo­kie­ti­jo­je“, – tvir­ti­no A. Mig­li­nas.

Bu­vo at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį ty­ri­mui

Aly­tiš­kio tei­gi­mu, drau­di­mo kom­pa­ni­ja pra­šė už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, gal­būt ki­tam eis­mo da­ly­viui no­rė­ta iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką: „Kaip aš ga­lė­jau pil­dy­ti tą de­kla­ra­ci­ją, jei ne­pa­da­riau jo­kio eis­mo įvy­kio. Bu­vau drau­dė­jams at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį, kad tir­tų dėl pa­da­ry­to šio įvy­kio, bet jo­kio ak­to ne­su­ra­šė.“

A. Mig­li­nas, ben­drau­da­mas su eks­per­te I. Dra­gū­nai­te, su­pra­to, kad eis­mo įvy­kis su jo „Nis­san Al­me­ra“ pa­da­ry­tas Frank­fur­te prie Ode­rio, ta­čiau jo de­ta­lės ne­bu­vo at­skleis­tos.

Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„To­kią is­to­ri­ją su drau­di­mo kom­pa­ni­ja no­riu pa­gar­sin­ti to­dėl, kad ki­ti ži­no­tų, kaip ga­li­ma pa­da­ry­ti eis­mo įvy­kį ša­ly­je, ku­rio­je net ne­bū­ta. Pa­na­šus įvy­kis, kiek ži­nau, bu­vo nu­ti­kęs vie­nam rad­vi­liš­kie­čiui, ku­ris net ne­ma­žą bau­dą su­mo­kė­jo“, – sa­kė ra­my­bė­je drau­di­mo įmo­nės jau pa­lik­tas aly­tiš­kis.

„Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta“

„Gjen­si­di­ge“ eks­per­tė I. Dra­gū­nai­tė, pa­klaus­ta apie A. Mig­li­no ne­va pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį Vo­kie­ti­jo­je, pa­reiš­kė: „Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta. Su klien­tu mes jau vis­ką iš­si­aiš­ki­no­me. Jei no­ri­te dau­giau apie tai su­ži­no­ti, kal­bė­ki­te su klien­tu.“

Eks­per­tė tvir­ti­no, kad aly­tiš­kio dėl šios re­tai pa­si­tai­kan­čios klai­dos at­si­pra­šy­ta.

„Kiek man kai­na­vo ner­vų šis įvy­kis, kiek lai­ko su­gai­šau. Su­pran­tu, kad eks­per­tė ne­no­ri daug ko sa­ky­ti, drau­di­mo kom­pa­ni­jai tai gar­bės ne­da­ro, bet ar pa­gal­vo­ja­ma apie žmo­gų, kaip jis tu­ri jaus­tis aiš­kin­da­ma­sis dėl ne­bū­tų da­ly­kų?“ – klau­sė A. Mig­li­nas.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Vairuotojų laukia pirmosios šalnos: priminė, kurios vietos bus pavojingiausios (12)

Trečiadienio rytą Lietuvoje žadamos pirmosios šalnos, tad į kelią automobiliais išsiruošę...

Kraupi statistika: eismo įvykių su pėsčiaisiais rudenį 80 proc. daugiau (40)

Trumpėjant dienoms šalies vairuotojai dažniau susiduria su „nematomais“ pėsčiaisiais. Nors...

Gelbsti vairuotojus, atvykstančius pamatyti popiežiaus: netoli Vilniaus centro – 3 tūkst. stovėjimo vietų (16)

Šią savaitę pamatyti popiežių Pranciškų Vilniuje ketina dešimtys tūkstančių vilniečių...

Vilniaus centras vairuotojams nepasiekiamas: uždaro pagrindines gatves, nepaisantiems draudimo – baudos žada nuvilkti paliktus automobilius (81)

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis savaitgalį , tačiau jau penktadienį Vilniaus...

Prieš popiežiaus vizitą priminė, ką daryti kelyje išvydus automobilį su švyturėliais (68)

Dėl savaitgalį šalyje laukiamo popiežiaus Pranciškaus vizito Vilniaus ir Kauno gatvėse ne tik...

Top naujienos

Praėjus 700 m. nuo Gedimino laiškų Skvernelis bando tą patį. Ar jam pavyks? (189)

Pastaruoju metu visuomenės dėmesio centre yra kainų klausimas. Vyriausybė rugsėjo 26 d....

Vizito pabaigoje – netikėtas popiežiaus perspėjimas: Baltijos šalys visada yra pavojuje (41)

Popiežius Pranciškus sako suprantantis Baltijos šalims nuolat gresiantį pavojų, nepaisant to,...

Kaimyninės šalies privalumus atradęs lietuvis: ne latviai, o lenkai yra mums artimiausia tauta (386)

Žinau, kad apie Krokuvą visur yra rašyta, perrašyta, po to vėl rašyta, ir dar kartą perrašyta....

Artimiausią parą – nemalonumai visoje Lietuvoje: talžys vėjai, merks smarkūs lietūs tarnybos siunčia skubius perspėjimus (3)

Naktį iš antradienio į trečiadienį Lietuvoje numatomos šalnos: ore vietomis temperatūra...

Po Grybauskaitės kirčio antstoliams – pastarųjų atsakas: siūlo pokyčius (78)

Prezidentė užsimojo sumažinti dešimttūkstantines algas uždirbančių antstolių apetitą....

Vairuotojų laukia pirmosios šalnos: priminė, kurios vietos bus pavojingiausios (12)

Trečiadienio rytą Lietuvoje žadamos pirmosios šalnos, tad į kelią automobiliais išsiruošę...

Milijonieriaus sūnus įgyvendino žiaurų planą (10)

Kanadietis, buvęs milijonierius ir dukart teistas žmogžudys dabar nuteistas už savo tėvo...

Kodėl legendinis Sergejus Bubka savo sunkiausią pergalę atšventė Vilniuje su krepšininkais? interviu (11)

Lietuvoje rugsėjo pradžioje viešėjęs ir kartu su buvusios SSRS krepšinio rinktinės nariais...

Netikėti paramos būstui rezultatai: išsikelti į regioną panoro šimtai miestiečių kreiptis dar nevėlu (69)

Regionų atgaivinimas ir emigracijos mažinimas – tokie yra pagrindiniai paramos jaunų šeimų...

7 miegamojo įpročiai, kurie gali sugadinti jūsų seksualinį gyvenimą (7)

Idealiame pasaulyje jūsų miegamasis turėtų būti šventa vieta tik jums ir jūsų partneriui....