Sarbievijus - poetas, įvardijęs baroko esmę (16)

8122
2014 m. gruodžio 27 d. 11:05
Legendos skelbia, kad Motiejus Kazimieras Sarbievijus SJ (1595 - 1640) - didžiausias Lietuvos baroko poetas, rašęs tarptautine to meto - lotynų kalba, popiežiaus Urbono VIII buvo vainikuotas laurų vainiku kaip prieš tai Dantė ar Petrarka.

Šių iškilmių aprašymas nėra išlikęs, bet niekas nesiginčija dėl to, kad savo metu Sarbievijus buvo iškiliausias Europos poetas, kuriam popiežius pvz. buvo patikėjęs bažnytinių himnų redagavimą.

Be to Sarbievijus buvo ir žymus poetikos specialistas, sugebėjęs atrasti ir įvardyti aštraus ir šmaikštaus stiliaus, kuris laikomas baroko esminiu bruožu, formulę. Jau XVII a. gausiai verčiamas į daugelį Europos kalbų, Sarbievijus vis dar laukia visos savo kūrybos vertimo į lietuvių kalbą.

Senosios Lietuvos literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtoja prof. Eugenija Ulčinaitė sako, kad ir šiandienos žmogui aktualios yra genialiai Sarbievijaus poezijoje atskleistos gilinimosi į save, gyvenimo kokybės, harmonijos savyje kūrimo temos ir cituoja mėgstamiausią Sarbievijaus posmą: "Ar tave švelnus glamonės vėjelis,/Ar blaškys audra po audringą jūrą,/Lemtį, Nolijau, nugalėk ir josios/Pokštų nepaisyk."

Apie laidų ciklą

Nuo Parbaus, karaliaus Mindaugo pasiuntinio popiežiaus dvare  XIII a. viduryje, iki Eimunto Nekrošiaus - XXI a, toje pačioje Italijoje esančios Vičencos teatro Olimpico meno vadovo - Lietuva ne tik keitėsi, atsiverdama vėjams iš Europos, bet ir pati aktyviai keitė Europos veidą.

Šiame laidų cikle atskleisime, ką žinome ir prisimename apie istorines Lietuvos asmenybes, pakeitusias ne tik mūsų šalies, bet Europos gyvenimą, suteikusias tam sunkiai apibrėžiamam europietiškumo fenomenui lietuviškų bruožų, atspalvių, kvapų.

Daugiau

Rekomenduojame

Naujausi