Šių metų matavimų duomenimis, kvapo koncentracija gamyklos teritorijoje siekė 2,96 OUE/m3. Kvapo sklaidos modeliavimai parodė, kad gamyklos teritorijoje išmatuota kvapo koncentracija yra apie 3 kartus mažesnė negu šiuo metu leistina norma gyvenamojoje aplinkoje. O „Sweco Lietuva“ atlikto kvapo sklaidos modeliavimo duomenimis, gyvenamojoje aplinkoje jis šiuo metu siekia vos 0,4 OUE/m3. Kitaip tariant, įmonės skleidžiamas kvapas net gamyklos teritorijoje yra mažesnis nei esami ir būsimi reikalavimai gyvenamajai aplinkai, o joje, modeliavimų duomenimis, kvapas yra keliolika kartų mažesnis nei reikalaujama.

Pasak „Mestilla“ generalinio direktoriaus Arūno Zubo, naujausi rezultatai patvirtina kryptingas bendrovės pastangas siekti darnios kaimynystės ir geresnės aplinkos.

„2008 m. nebuvo kvapų normas nustatančių reglamentų, todėl veiklą pradėjome iš esmės be kvapų neutralizavimo priemonių. Tačiau jau nuo 2009 m. iki pat šiandienos bandome, diegiame ir plečiame moderniausias įmanomas technologijas: oro valymo įrenginius (skruberį), ozonatorių, tobuliname aspiracijos sistemas naudojant vandens užtvaras, skirtingas kvapu neutralizavimo medžiagas ir kt. Girdime klaipėdiečių nerimą dėl bendros padėties mieste, tačiau naujausi valstybinės laboratorijos matavimai patvirtina ne tik esamų normų laikymąsi, bet stiprų išankstinį pasiruošimą dar griežtesniems ateities reikalavimams“, – sako A. Zubas.

Pasak jo, bendrovės planuojamuose plėtros projektuose numatomos ir papildomos kvapų neutralizavimo priemonės, kurias įgyvendinus kvapų koncentracija gyvenamojoje aplinkoje sumažės iki 0,1 europinio kvapo vieneto.

Klaipėdos LEZ vadovo Eimanto Kiudulo teigimu, „Mestilla“ investicijos ir plėtra sutampa su bent keliais strateginiais teritorijos siekiais – tvarumu, darnia kaimynyste, atsinaujinančia energetika bei Klaipėdos mėlynosios ekonomikos ambicija.

„Alternatyvios energetikos tema šiandien kaip niekad aktuali. Turėdama jau ne vieną įgyvendintą strateginį energetikos infrastruktūros objektą, Klaipėda kryptingai ir pagrįstai stiprina savo orientaciją į žaliosios elektros, vandenilio ar tvarių degalų sektorius. „Mestilla“ esama ir planuojama veikla idealiai atitinka šią kryptį bei padeda mums derantis su naujais investuotojais. Suprantu mieste vyraujančias pastarųjų metų nuotaikas, tačiau naujausi faktai kalba patys už save, o „Mestilla“ ir anksčiau investuodavo į kvapų neutralizavimą net neviršydama oficialių reikalavimų. Net ir mūsų su gyventojų bendruomenėmis pernai įgyvendintame kvapų monitoringo ir gyventojų pranešimų sistemos projekte tik iki 10% skundų buvo priskirti šiai įmonei“, – sako LEZ vadovas.

„Mestilla“ gaminamas biodyzelinas Lietuvoje ir eksporto rinkose yra maišomas su įprastais dyzeliniais degalais, šitaip mažinant iškastinių žaliavų naudojimą. Kompanija yra ne tik stambi eksportuotoja, bet ir svarbi šalies žemės ūkio rinkos dalyvė: „Mestilla“ pirkimai Lietuvoje per metus sudaro apie 120 mln. EUR.


Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės