Po kelias valandas trukusių naktinių derybų ES vyriausybės ir Europos Parlamentas (EP) apsvarstė svarbiausias vadinamojo pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) detales.