Dėl invazijos energijos ir maisto kainos šovė į padanges, paskatindamos centrinius bankus pradėti agresyviausią šiame šimtmetyje pinigų griežtinimo etapą ir keldamos pavojų dešimtmetį trukusio Europos nekilnojamojo turto bumo pamatams. Gresiant finansavimo trūkumui, išdidūs savininkai gali virsti sugniuždytais pardavėjais.