Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo -17,3 iki -19,1 proc., paslaugų – nuo 7,3 iki 5,8, vartotojų – nuo 0,2 iki -0,8 proc. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo 5 iki 6,1 proc. Statybos pasitikėjimo rodiklis beveik nepasikeitė (sumažėjo nuo -5 iki -5,2 proc.).

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2022 m. geguže, – 3,4 procentinio punkto mažesnis. Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 21,9 procentinio punkto. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 10,1, statybos – 9,4, vartotojų – 7,6, prekybos – 6,6, procentinio punkto.

Duomenys buvo renkami gegužės 2-19 dienomis.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1,8 procentinio punkto. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių, prognozuojančių gamybos mažėjimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 16 iki 22 proc., o prognozuojančių augimą – sumažėjo nuo 26 iki 25 proc. Gaminių eksporto prognozė taip pat suprastėjo: gegužę 19 proc. respondentų prognozavo, kad eksportas mažės, 20 proc. – kad didės (prieš mėnesį – atitinkamai 16 ir 19 proc.). Dauguma (77 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 12 proc. teigė, kad jis didės, 11 proc. – kad mažės. Beveik du trečdaliai (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų prognozavo, kad gaminamos produkcijos kainos artimiausiu metu nesikeis, 20 proc. teigė, kad didės, 18 proc. – kad mažės.

Gaminamos produkcijos paklausos vertinimas panašus kaip ir praėjusį mėnesį: daugiau nei pusė (52 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 47 proc. – kaip per mažą, 1 proc. – kaip per didelę. Tačiau pramonės produkcijos gamyba gegužę, palyginti su balandžiu, sumažėjo: 34 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba sumažėjo, 17 proc. – kad padidėjo (balandį – atitinkamai 29 ir 24 proc.). 75 proc. įmonių vadovų produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, 19 proc. teigė, kad jos per didelės.

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje mažai keitėsi.

Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, 63 proc. apklaustų įmonių vadovų darbų paklausą vertino kaip pakankamą, 35 proc. vertino kaip per mažą. Beveik du trečdaliai (63 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų apimtis nesikeitė, 18 proc. teigė, kad ji didėjo ir tiek pat – kad mažėjo.

Daugiau nei pusė (62 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, 30 proc. manė, kad jis didės, 8 proc. – kad mažės. Daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 29 proc. apklaustų įmonių vadovų, 14 proc. prognozavo, kad užsakymų mažės. Gegužę 40 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 53 proc. – kad nesikeis, 7 proc. – kad mažės.

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, prekybos verslo tendencijos pagerėjo. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1,1 procentinio punkto. Tam įtakos turėjo pagerėjusi prekybos įmonių verslo padėtis.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, dalis padidėjo nuo 13 iki 15 proc., o teigiančiųjų, kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 15 iki 10 proc.

Panašiai kaip ir balandį, dauguma (78 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, 16 proc. teigė, kad ji pagerės, 6 proc. – kad pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 15 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 9 proc., 76 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

Didžioji dalis (86 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 7 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Gegužę 76 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 23 proc. – kad didės.

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad gegužę, palyginti su balandžiu, paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1,5 procentinio punkto. Tai lėmė pesimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė bei šiek tiek blogesnis įmonių verslo padėties vertinimas.

Respondentų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per ateinančius 3 mėnesius didės, dalis sumažėjo nuo 25 iki 24 proc., o kad ji mažės – padidėjo nuo 8 iki 10 proc.

Dauguma (73 proc.) respondentų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius nepasikeitė, 15 proc. – kad pagerėjo, 12 proc. – kad pablogėjo (balandį – atitinkamai 74, 16 ir 11 proc.). Dauguma (69 proc.) įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per praėjusius 3 mėnesius nesikeitė, 16 proc. teigė, kad ji pagerėjo ir 15 proc. – kad pablogėjo.

Daugiau nei pusė (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28 proc. planavo priimti naujų. 80 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 17 proc. – kad didės.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės