ECB sprendimas buvo paskutinis iš būtinų priežiūros institucijų leidimų, siekiant „Invaldai INVL“ perduoti mažmeninį verslą pagal 2022 metų lapkričio 22 dieną pasirašytą sutartį. Pagal ją su Šiaulių banko grupe jungiami antrosios ir trečiosios pakopos pensijų bei investiciniai fondai Lietuvoje ir gyvybės draudimo paslaugų verslas Baltijos šalyse.

„Džiaugiamės, kad reikiami leidimai yra gauti ir mes galime užbaigti šį reikšmingą abiem sandorio šalims sandorį. Visus šiuos metus mūsų komanda teikė prioritetą darbams, skirtiems sėkmingam mažmeninių verslų sujungimui su Šiaulių banku ir pasirengimui pokyčiams, būtiniems tolimesniam „Invaldos INVL“ augimui“, – teigė „Invaldos INVL“ vadovas Darius Šulnis.

Sandoriu mažmeninio turto perdavimą Šiaulių banko grupei numatoma užbaigti iki 2023 metų gruodžio 1 dienos. Po sandorio „Invaldai INVL“ atiteks 9,39 proc. Šiaulių banko akcijų.

Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas leis naują tikslinę akcijų emisiją, kurią, mokant po 0,645 euro už akciją, išpirks „Invaldos INVL“ grupė.

Tam, kad galutinai būtų užbaigtas sandoris, Šiaulių bankas po naujų akcijų apmokėjimo galės įregistruoti padidėjusį įstatinį kapitalą ir susijusius įstatų pakeitimus, o tam pagal reguliavimą dar reikės papildomai gauti Lietuvos banko leidimą. Tikimasi, kad galutinai sandoris bus užbaigtas iki 2023 metų pabaigos.

Po šio sandorio „Invaldos INVL“ grupė padidins Šiaulių banko akcijų dalį iki 18,45 proc. Grupė ir toliau aktyviai veiks alternatyvių investicijų valdymo srityje, teiks Šeimos biuro paslaugas Baltijos šalyse bei valdys antrosios ir trečiosios pakopos pensijų fondus Latvijoje.