San­tai­kos gat­vė­je pūp­san­tis vie­nas di­džiau­sių pa­sta­tų Aly­tu­je, anks­čiau čia bu­vo įsi­kū­ru­si „Bau­hof“ par­duo­tu­vė, jau ne­tru­kus su­lauks nau­jų šei­mi­nin­kų, tiks­liau, pra­vers du­ris klien­tams.
Bauhof Alytusplius.lt nuotr.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus „Bau­hof“ už­sa­ky­mu pa­sta­ty­tas ir pre­kiau­ti sta­ty­bos bei ap­dai­los me­džiago­mis pri­tai­ky­tas pa­sta­tas dar per­nai ru­de­nį bu­vo par­duo­tas - iš sa­vi­nin­kės ben­dro­vės „Aly­taus val­da“ sta­ti­nį su 2,2 hek­ta­ro že­mės už 11 mi­li­jo­nų li­tų nu­si­pir­ko Vil­niaus ben­dro­vė „SKK val­da“, kuri yra ant­ri­nė ben­dro­vės „Mak­ve­ža“ įmonė, ku­riai pri­klau­so ir čia įsi­kurs pre­ky­bos tin­klas „Mo­ki-ve­ži“.

Kur kas ma­žes­nė­se ir nuo mies­to cen­tro la­biau nu­to­lu­sio­se pa­tal­po­se vei­kęs „Mo­ki-ve­ži“ pre­ky­bos cen­tras į San­tai­kos gat­vę ža­da per­si­kel­ti artimiausiu metu.

Aly­tu­je pre­ky­bos cen­trų ne tik kad ne­trūks­ta, bet kal­ba­ma ir apie nau­jų sta­ty­bą. Sta­ty­bos lei­di­mas Jaz­mi­nų gat­vė­je 32A pre­ky­bos tin­klui „Lidl“ iš­duo­tas dar 2012 me­tų bir­že­lį, ta­čiau sta­ty­bų ne­su­lauk­ta, da­bar kal­ba­ma, kad šios ga­li tuo­jau pra­si­dė­ti. Aly­tu­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti mais­to ir kas­die­nio var­to­ji­mo pre­kių par­duo­tu­vę su maž­daug 1200 kvad­ra­ti­nių met­rų pre­ky­bos sa­le.

Aly­taus ra­jo­ne, gre­ta „Sta­te­tos“ de­ga­li­nės, taip pat vyks­ta in­ten­sy­vūs dar­bai: te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta, sta­ty­bų aikš­te­lė­je zu­ja dar­bi­nin­kai. Čia pra­dė­tas sta­ty­ti autoserviso ir au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tras su administraciniu pastatu.

To­je pa­čio­je Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je ne­il­gai tru­kus du­ris pra­vers nau­ja gro­žio stu­di­ja „Ra­mū­nas hair“, ku­rios šei­mi­nin­kas - ži­no­mas plau­kų sti­lis­tas Ra­mū­nas Čiup­lys. Pas­ta­rą­jį kar­tą „Aly­taus nau­jie­no­s“ ra­šė­ apie Ra­mū­no dar­bą Ha­mil­to­ne, ge­riau­sia­me Ber­mu­dos sa­los sa­lo­ne.

Aki­vaiz­džiai kei­čia­si vaiz­das ten, kur ka­dai­se bu­vo ap­leis­ta, - se­no­jo­je Vai­kų po­li­kli­ni­ko­je. Ko­jas ap­šil­ti nau­jo­se pa­tal­po­se jau spė­jo gro­žio sa­lo­nas „Li­na“. Jau­ni­mo gat­vė­je vei­kian­tis sa­lo­nas „Li­na“ pra­plė­tė pa­slau­gų ra­tą ir įkū­rė an­trą sa­lo­ną. 

„Klien­tų Jau­ni­mo gat­vė­je ne­su­ma­žė­jo, nau­jo­se pa­tal­po­se ir­gi ne­trūks­ta, tie­siog dau­giau aly­tiš­kių ga­li nau­do­tis pa­slau­go­mis“, - sa­kė „Li­nos“ dar­buo­to­jos.

Po šiuo sto­gu ne per se­niau­siai įsi­kū­rė ir gy­vū­nų pre­kių par­duo­tu­vė „Do­ra“, taip pat per­si­kė­lu­si į erd­ves­nes pa­tal­pas ir klien­tams siū­lan­ti gau­sų pre­kių asor­ti­men­tą.

Dau­giau­sia kal­bų mies­te sklan­do apie at­gi­mu­sią me­ni­nin­kų ka­vi­nę „Pu­šis“. 

Dau­ge­lį me­tų už­mirš­tą ir ap­leis­tą erd­vę nu­spren­dė at­gai­vin­ti aly­tiš­kė Gin­ta­rė ir pran­cū­zas Si­mo­nas, jau ke­le­tą me­tų gy­ve­nan­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. 

Po­ra ti­ki­si, kad jau­kiai įreng­ta ir iš pa­grin­dų at­nau­jin­ta ka­vi­nė taps ne tik vie­ta sma­giai pa­va­ka­ro­ti, bet ir vie­na įdo­miau­sių kul­tū­ros erd­vių Aly­tu­je. 

„Kol kas gyvename sta­tybomis, tačiau jau matome pabaigą. Nors dar nedirbame, žmonės jau užsuka apsidairyti“, - sako naujieji „Pušies“ savi­ninkai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Bankrutuojančios „Mildos“ degalinės – ant prekystalio (19)

Parduodamas Rimkų šeimos valdomos bankrutuojančios Jurbarko rajono degalų prekybos įmonės...

Briuselyje susitarta dėl kitų metų ES biudžeto (2)

Penktadienį Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos...

Žuvininkystės tarnybai sunkiai sekasi rasti naujas patalpas Klaipėdoje (10)

Nuo kitų metų rengiantis į Klaipėdą perkelti pagrindinius Žuvininkystės tarnybos skyrius,...

Registrų centro vadovo konkursas – kitą savaitę (11)

Susisiekimo ministerija kitą savaitę ketina skelbti Registrų centro, kuris trečiadienį perduotas...

Sunku patikėti, kaip gerai dabar gyvename (524)

Europa jau nebėra pasaulio ekonomikos ligonė ir čia prasideda auksinis euro ekonomikos laikotarpis.

Top naujienos

Išsvajotas atostogas pakeitė košmaras: neaišku, kur nuvežė, ir liepė išlipti (31)

Kas gali būti geriau už jaukias šeimos atostogas, kai nereikia galvoti, kuo užimti vaikus, o dvi...

54 val. trukusi drama Vokietijoje – sunkiai protu suvokiama: jautėmės tarsi skerdžiami gyvuliai (5)

Į laisvę po 29 kalėjime praleistų metų paleidžiamas Dieteris Degowskis – gangsteris, nuteistas...

Orai vis labiau primins žiemą

Orai kuo toliau, tuo labiau primins žiemą, LRT RADIJUI sako sinoptikė Edita Gečaitė ir įspėja,...

Plastikos chirurgas susiduria su keisčiausiais pageidavimais: vyrus išklauso, tačiau pildo moterų norus (34)

Kai kurios plastikos chirurgo Dariaus Jauniškio pacientės po krūtų didinimo ar mažinimo...

Sunku patikėti, kaip gerai dabar gyvename (524)

Europa jau nebėra pasaulio ekonomikos ligonė ir čia prasideda auksinis euro ekonomikos laikotarpis.

Lietuvių restorane Amerikoje klientai cepelinus valgo su kečupu (147)

Keliaudamas po Čikagos priemiesčius DELFI Kelionių ambasadorius Orijus Gasanovas rado...

„Mamos iškrypėlės“ ieškojęs vilnietis įkliuvo policijai: namuose – šokiruojantys įkalčiai (98)

Slapti pomėgiai įklampino teisėsaugai gerai žinomą vilnietį – anksčiau dėl įvairių...

Nokdaunu pagardintame KOK GP finale – Vikšraičio triumfas, superdvikovoje – Kuvaldos „pasivaikščiojimas“ (34)

Tradiciniame „Bushido Hero‘s“ turnyre šeštadienį Vilniuje kovinių sporto menų gerbėjai...

Įspūdingi lėktuvų prototipai: tikras monstras ir nė vieno keleivio salone nepasveikinęs orlaivis (26)

Lėktuvų gamintojai per visą aviacijos istoriją sukūrė įspūdingų orlaivių, ir nors daugelis...

Atsakymai į 9 dažniausiai užduodamus klausimus apie seksą „tomis dienomis" (17)

Ar saugu? Ar mergina gali pastoti? Ir kiti rūpimi, dažnai užduodami klausimai apie seksą...