Jie įregistravo nutarimo projektą, kuriame siūloma įgalioti Lietuvos Vyriausybę nedelsiant pradėti konsultacijas su Europos Komisijos Europos Struktūrinių reformų paramos direktoratu (DG REFORM) dėl techninės pagalbos Valstybinio plėtros banko steigimo klausimais ir svarstyti dėl galimybės valstybei dalyvauti kredito įstaigų kapitale.

„Šiuo metu rinkoje veikiančios įmonės ir agentūros, tokios, kaip UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), Viešųjų investicijų plėtros agentūra ar “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ negali veikti kaip visapusiškai efektyvi alternatyva Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, negali skatinti tvarios konkurencijos bankinėje rinkoje bei apčiuopiamai švelninti anticiklinių ekonomikos svyravimų. Tačiau šių bei galimai kitų Lietuvoje veikiančių bei garantijas teikiančių agentūrų pagrindu gali būti steigiamas VPB, kuris galėtų siekti bankinės licencijos ir būtų prižiūrimas Lietuvos banko“, – sakoma nutarimo projekte.

Projekto autoriai konstatuoja, kad Lietuvos bankų sektorius yra vienas labiausiai koncentruotų ES (užima trečią vietą po Estijos ir Graikijos), o galimybės pritraukti naujus rinkos žaidėjus yra ribotos dėl objektyvių socialinės ekonominės raidos sąlygų (maža rinka, nepalankios demografinės tendencijos).

Jie pabrėžia, kad smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kredito prieinamumas Lietuvoje yra vienas mažiausių ES, o Valstybinio plėtros banko įkūrimas ir valstybės dalyvavimas kredito įstaigų kapitale galėtų sumažinti šį rinkos trūkumą.

„VPB padidintų finansinių paslaugų prieinamumą šalyje, ypač regionuose, ir galėtų paskatinti tvarią konkurenciją bankiniame sektoriuje. (....) VPB yra perspektyvi alternatyva tradiciniams komerciniams bankams, galinti nukreipti finansinius išteklius projektams, orientuotiems į ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę. Tai kitas veiklos modelis, nei taikomas komercinių bankų, kai iš esmės siekiama trumpalaikio pelningumo ir neretai trūksta socialinės atsakomybės“, – sakoma nutarimo projekte.

Jame kalbama ir apie teigiamą VPB vaidmenį užtikrinant finansinį valstybės stabilumą ir mažinant šalies priklausomybę nuo išorės rizikos veiksnių bei, kartu su kitais rinkos dalyviais, užtikrinant ilgalaikį investicinių projektų finansavimą.

Nutarimo projektas „ Dėl Valstybinio plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kredito įstaigų kapitale“ parengtas atsižvelgiant į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl 2009–2010 metų krizės Lietuvoje išvadas ir rekomendacijas.

Į šį registruotą valdančiųjų siūlymą „Facebook“ sureagavo opozicinės TS-LKD frakcijos narė Ingrida Šimonytė.

„Seimas nedirba to, ką turėtų dirbti, ir dirba, ko neturėtų. Keista, kad dar nepasiūlė Lietuvos bankui iškart išduot tam bankui ir licenciją. Skubos tvarka“, – rašė ji.