Pranešime pažymima, kad tam įtakos turėjo besitęsiantis karas Ukrainoje bei išaugusios energijos kainos: spalį 4,7 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą ribojo dėl karo susiklosčiusi situacija, 6,9 proc. – energijos kainų augimas.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo –7,1 iki –13,2, prekybos – nuo –2,7 iki –5,4, paslaugų – nuo –3,8 iki –4,6 proc. Vartotojų* pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo –15,9 iki –15,4 proc., statybos – nuo –16,9 iki –16,5 proc.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2021 m. spaliu, – 14,2 procentiniais punktais mažesnis.

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 19,9, prekybos – 15,4, vartotojų – 12,6, pramonės – 12,4 procentiniais punktais. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 procentiniais punktais.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad spalį, palyginti su rugsėju, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6,1 procentinio punkto. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė ir blogiau vertinama gaminamos produkcijos paklausa.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 26 iki 23 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 21 iki 30 proc. Gaminių eksporto mažėjimą prognozavo 21 proc.

(prieš mėnesį – 16 proc.) įmonių vadovų, 20 proc. (prieš mėnesį – 27 proc.) prognozavo, kad eksportas didės. Dauguma (73 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, nuo 12 iki 15 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis mažės. Daugiau nei pusė (51 proc.) apklaustų įmonių vadovų prognozavo, kad gaminamos produkcijos kainos artimiausiu metu nesikeis, 42 proc. teigė, kad didės ir 6 proc. – kad mažės.

Dauguma (64 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, bet nuo 32 iki 35 proc. padaugėjo teigiančiųjų, jog ji per maža. Spalį 24 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 29 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 33 ir 22 proc.). 80 proc. įmonių vadovų produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, 11 proc. respondentų teigė, kad atsargos per mažos, 9 proc. – kad per didelės.

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad spalį, palyginti su rugsėju, verslo tendencijos statybos sektoriuje beveik nepasikeitė.

Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 0,4 procentinio punkto.

Kaip ir prieš mėnesį, dauguma įmonių vadovų (67 proc.) statybos darbų užsakymų paklausą vertino kaip pakankamą, 32 proc. – kaip per mažą ir 2 proc. vertino kaip per didelę. 18 proc. įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų per pastaruosius 3 mėnesius padaugėjo, 16 proc. – kad mažėjo (rugsėjį – atitinkamai 23 ir 18 proc.).

Dauguma (74 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, 12 proc. teigė, kad jis didės, 14 proc. – kad mažės. Tačiau statybos darbų užsakymų prognozė gana pesimistinė: įmonių vadovų, prognozuojančiųjų užsakymų mažėjimą, dalis padidėjo nuo 20 iki 40 proc., 51 proc. teigė, kad nesikeis ir 9 proc. – kad didės. Spalį 55 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 44 proc. – kad nesikeis.

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad spalį, palyginti su rugsėju, prekybos verslo tendencijos pablogėjo. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 2,7 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 13 iki 11 proc., o kad ji pablogėjo – padaugėjo nuo 12 iki 18 proc.

Spalį, kaip ir prieš mėnesį, dauguma (75 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, 8 proc. – kad pagerės ir 18 proc. – kad pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 12 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 16 proc., 73 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

Didžioji dalis (83 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, bet nuo 16 iki 8 proc. sumažėjo manančių, kad jis didės. Spalį 64 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 35 proc. – kad didės.

Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad spalį, palyginti su rugsėju, paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 0,8 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo šiek tiek blogesnis įmonių verslo padėties vertinimas bei sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis sumažėjo nuo 14 iki 13 proc., 74 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė. Šiek tiek mažėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: spalio mėn. 18 proc. įmonių vadovų nurodė, kad paklausa sumažėjo, 16 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 15 ir 14 proc.).

Panašiai kaip ir rugsėjį, 16 proc. respondentų prognozavo, kad paklausa per ateinančius 3 mėnesius didės, 28 proc. – kad sumažės.

Dauguma (73 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. planavo priimti naujų, 11 proc. ketino atleisti. 69 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 22 proc. – kad didės, 8 proc. – kad mažės.

Šaltinis
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės