Šis pokytis įsigalios gavus Lietuvos banko pritarimą, pranešė SEB bankas.

T. Peciukevičius yra ilgametis SEB banko darbuotojas, pastaruosius 6 metus dirbęs banko Finansų rinkų departamente. Prie SEB banko Lietuvoje komandos T. Peciukevičius prisijungė 2007 metais, pradėjęs dirbti Finansų maklerio skyriuje.

T. Peciukevičius yra įgijęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį Vilniaus universitete ir atestuoto finansų analitiko kvalifikaciją.

100 proc. bendrovės „SEB investicijų valdymas“ akcijų valdo SEB bankas.