„Pritaikius gerąją Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, praėjusių metų liepos 17 d. Lietuvoje startavo nauja prevencinė sistema bendrovėms, esančioms ant nemokumo slenksčio. Ankstyvojo perspėjimo sistemos signalas – tai papildoma galimybė dar kartą peržiūrėti veiklą, laiku įsivertinti rizikas ir rasti tinkamų sprendimų, kaip išsaugoti darbo vietas“, – sakė finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Anot viceministrės R. Bilkštytės, neatmetama galimybė ateityje tobulinti sistemą, ieškant efektyvesnių pagalbos būdų verslui.

Ankstyvojo perspėjimo sistemą verslui įgyvendina Finansų ministerija kartu su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Inovacijų agentūra (įkurta agentūros „Versli Lietuva“ ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) pagrindu bei konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vykdytas inovacinės veiklos funkcijas).

Galimą įmonių nemokumo riziką įvertina VMI pagal pelno mokesčio, PVM deklaracijas, finansinės atskaitomybės ataskaitas bei kitus trečiųjų šalių teikiamus duomenis. Šie statistiniai vertinimai atliekami kas ketvirtį – iš viso nuo praėjusių metų liepos mėnesio galima nemokumo rizika nustatyta 739 įmonėms. VMI duomenimis, didžiausia jų dalis užsiima maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (117 įmonių), mažmenine prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, (78 įmonės) bei pastatų statyba (71 įmonė).

Įmonėms, kurioms, VMI duomenimis, kyla nemokumo rizika, VMI išsiunčia perspėjimo laiškus per „Mano VMI“. Finansinių sunkumų patiriantys verslai, norėdami pasinaudoti APS paslauga, turi užpildyti anketą ir kreiptis į Inovacijų agentūrą.

Priklausomai nuo verslo būklės, suteikiama individualizuota informacija apie galimus tolesnius verslo vystymo kelius, nemokamai prieinamas pagalbos priemones, galinčias padėti išvengti nemokumo, taip pat informacija apie restruktūrizavimo, bankroto procedūrų inicijavimo galimybes.

„Suteikdami informaciją apie galimus tolesnius verslo vystymo kelius akcentuojame, kad nei restruktūrizavimas, nei bankrotas verslui dar nėra nuosprendis. Priešingai – tai galimybė inicijuoti bei įgyvendinti naujas veiklas, pasinaudojant buvusiomis patirtimis bei pamokomis. Na, o nusprendus kurti naują verslą visuomet kviečiame pasinaudoti nemokamomis Inovacijų agentūros konsultacijomis verslo vystymo klausimais bei kitomis mūsų paslaugomis, skatinančiomis verslo augimą“, – sako Inovacijų agentūros (buvusios „Verslios Lietuvos“) Verslumo departamento direktorė Inga Juozapavičienė.

Anot finansų viceministrės R. Bilkštytės, ateityje taip pat planuojama perkelti Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos nuostatas ir pristatyti naujas priemones, kurios padėtų bendrovėms sumažinti administracinę naštą ir dar paprasčiau įvertinti rizikas bei spręsti nemokumo problemas. Finansų ministerija kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba ateinančių metų pradžioje verslui pristatys naujai įgyvendinamus projektus – „Restruktūrizavimo vedlys“ ir „Nemokumo portalas“.

Pirmąjį projektą „Restruktūrizavimo vedlys“ sudarys trys dalys: priemonė nemokumo rizikai vertinti, restruktūrizavimo plano pildymo vedlys, koncentruotos informacijos apie nemokumą skelbimas Restruktūrizavimo vedlio platformoje. Projektas bus įgyvendinamas siekiant padėti juridiniams asmenims efektyviau savarankiškai valdyti nemokumo riziką, pagerinti restruktūrizavimo planų kokybę bei bendrovėms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms paprasčiau surasti aktualią informaciją apie bankrotą ir restruktūrizavimą.

Antrasis projektas „Nemokumo portalas“ bus skirtas bendrovėms paspartinti vykdomas nemokumo procedūras, atsisakyti reikšmingos dalies popierinių dokumentų, jų siuntimo, mažinti administravimo išlaidas. Portalą sudarys viešai prieinama informacija apie pagrindinius nemokumo proceso faktus ir detalesnė nevieša informacija apie konkretaus proceso eigą, skirta bylos dalyviams, t.y. kreditoriams, teismams, Nemokumo administratorių rūmams ir kitiems nemokumo bylos dalyviams.