„Šiandien patvirtinome Lietuvos parengtą 110 mln. eurų vertės schemą. Pagal ją bus galima teikti valstybės garantijas paskoloms, skirtoms Lietuvos ekonomikai paremti per koronaviruso protrūkį. Tai padės įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo poreikius ir tęsti savo veiklą pandemijos metu ir po jos. Šiomis sudėtingomis dienomis itin svarbu laiku, koordinuotai ir veiksmingai, taip pat laikantis ES taisyklių įgyvendinti būtinas nacionalines paramos priemones“, – sakė už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager.

Lietuva pagal laikinąją sistemą pranešė Europos Komisijai apie 110 mln. eurų vertės garantijų schemą, skirtą apyvartiniam kapitalui ir investicinėms paskoloms, kurias komerciniai bankai teikia nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms įmonėms remti.

Parama pagal Lietuvos schemą bus teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir didelėms įmonėms, patiriančioms sunkumų dėl koronaviruso protrūkio ekonominio poveikio.

Schemos tikslas – padėti įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo arba investicijų poreikius ir taip užtikrinti jų veiklos tęstinumą.

EK nustatė, kad Lietuvos priemonė atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: pagrindinės paskolos suma, tenkanti vienai įmonei, kuriai suteikiama garantija, yra ribota, kaip nustatyta laikinojoje sistemoje; garantijos bus teikiamos tik iki šių metų pabaigos; garantijos bus teikiamos ne ilgiau kaip šešeriems metams ir garantijos mokesčio priemokos atitinka laikinojoje sistemoje pateiktas gaires.

EK padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles, sakoma Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje išplatintame pranešime.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės