Parlamentarės siūlo papildyti įstatymą nuostata, kad finansuojamos teritorijos būtų peržiūrimos tik kai pagal nustatytą tvarką paskaičiuota teritorijos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė padidėjo daugiau kaip 20 procentų.

„Įstatymo projektas parengtas siekiant išsaugoti teisėtus lūkesčius jaunoms šeimoms, kurios ketina su valstybės pagalba įsigyti būstą regione, nes sutarė dėl darbo dabar arba artimiausioje ateityje. Tačiau paaiškėja, kad pasirinktame regione jau nėra galimybės įsigyti būstą, nes, pasikeitus kalendoriniams metams, pasikeitė ir regiono, kurio teritorijoje buvo numatyta įsigyti būstą, nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė. 2020 metų pradžioje keletas regionų, pvz. Tauragė, dalis Utenos ir pan. nepateko į finansuojamų regioninių vietovių sąrašą“,– sako projektą parengusios Seimo narės V. Ačienė ir A. Norkienė.

Jų nuomone, siūlomos įstatymo pataisos garantuotų pradėto būsto įsigijimo, pasinaudojant valstybės parama, procesą.

„Keičiantis socialinėms, ekonominėms sąlygoms, vyksta pasikeitimai, kuriuos sąlygoja investicijos, darbo vietų kūrimasis, darbo užmokesčio didėjimas, tuo pačiu ir nekilnojamo turto kainų augimas. Priimant teisės aktą, sunku buvo numatyti ir įvertinti, kad tai nutiks vienerių metų bėgyje“,– Eltai sakė V. Ačienė.

Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 2020 m. gegužės 1 d.

2020 m. finansinei paskatai jaunoms šeimoms teikti, remiantis valstybės biudžeto lėšų planavimo dokumentais, skirta 10 mln. eurų, 2021m. numatoma skirti 10 mln. eurų, 2022 m. – 8 mln. eurų.

Pagal galiojantį įstatymą, su valstybės pagalba jaunos šeimos gali įsigyti pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė. Šią vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.