Administracinę komisiją sudaro 5 finansų ir vadybos specialistai, patariantys LRT tarybai ir generaliniam direktoriui ekonominiais ir finansų klausimais. Ją kas 4 metai slaptu balsavimu renka 12 LRT tarybos narių.

Plačiau apie Administracinės komisijos funkcijas ir atsakomybę skaityti čia.

LRT tarybos posėdyje buvo aptartos LRT politikos aktualijų laidos. Savo analizę ir įžvalgas pristatė VDU politologijos profesorius Antanas Kulakauskas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doc. dr. Vincentas Vobolevičius bei VU TSPMI mokslininkas Romualdas Bakutis.

Konstatuota, kad LRT politinės laidos iš esmės pateikia kokybišką politinį turinį – jose, nesivaikant sensacijų, kreipiamas dėmesys į pagrindines nacionalines ir pasaulines aktualijas. Tokios laidos kaip „Dėmesio centre“, „Teisė žinoti“, „Savaitė“, pasak R. Bakučio, atrodo stipriausiai iš visų politinių laidų. LRT politinėse laidose skatinamas pilietinis ugdymas, reaguojama į užsienio valstybių informacines grėsmes bei skleidžiamą propagandą. LRT rengia istorines pažintines laidas („Istorijos detektyvai“, „Mes nugalėjom“), supažindina su karybos aktualijomis („Karinės paslaptys“). Laidose stengiamasi aprėpti visus gyventojų sluoksnius – pavyzdžiui, kuriama speciali laida apie išeivių naujienas („Emigrantai“), transliuojamos laidos tautinių bendrijų kalbomis.

Tarp R. Bakučio rekomendacijų LRT – tiriamosios žurnalistikos stiprinimas, didesnis ekspertų įtraukimas komentuojant nišines temas, platesnis regionų įtraukimas.

V. Vobolevičius ragina skirti daugiau dėmesio ekonominės atskirties, darbo santykių, mokesčių klausimams, susilaikant nuo labiau „sultingų“ temų, labiau atspindėti Seimo darbotvarkę.

Tarybos posėdyje taip pat pristatytas LRT 2018–2022 metų strategijos projektas. Strategiją planuojama priimti iki metų pabaigos. Kitas LRT tarybos posėdis vyks lapkričio 21 dieną.