„Jie tam turi 30 dienų, o per jas dar gali nemažai paaiškėti“, – „Delfi“ sakė jis.

„Energijos skirstymo operatorius“ pirmadienį pranešė, kad naują tiekėją vartotojai gali pasirinkti iki šių metų rugpjūčio 28 dienos imtinai, o sutartis su juo įsigalios jau nuo rugsėjo 1 dienos.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba žada tyrimą dėl „Perlo energijos“ atlikti skubos tvarka – iki rugsėjo 1 dienos.

Teisingumo ministerija nurodė, kad vartotojai dėl žalos atlyginimo galėtų reikšti grupės ieškinį.

Pakeitė vienašališkai

Apie 180 tūkst. klientų turinti „Perlas energija“ rugpjūčio 5 dieną pranešė, kad priėmė sprendimą atsisakyti fiksuotos kainos planų.

„Jokie mūsų vidiniai resursai ir išorinės rizikų valdymo priemonės nebėra pakankamos išlaikyti esamą elektros kainą klientams“, – rašoma klientams išplatintame laiške.

Įmonė nurodė, kad remdamasi su klientais sudarytomis sutartimis, keičia jų elektros energijos planus iš fiksuotų į kintamos kainos „Birža“.

Energetinių tyrimų institutas šeštadienį paskelbė įrašą, kuriame aiškina, kad „Perlas energija“ neturi teisės sutarčių nutraukti vienašališkai.

„Vartotojai turi teisę nesutikti su tokiais pakeitimais. Kitaip tariant, galima ir toliau likti prie pasirinktų fiksuotų tarifų. Kilus ginčams tarp vartotojų ir „Perlas energija“, tiek Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, tiek potencialių teismų sprendimai greičiausiai bus vartotojo naudai“, – nurodė viešoji įstaiga.

Panašią poziciją išsakė ir teisininkas Tomas Chochrinas. Jis atkreipė dėmesį, kad „Perlas energija“ sutartyje yra keli punktai, galimai prieštaraujantys vienas kitam.

„3.4. sąlyga nustato vartotojui opciją sutikti arba nesutikti su sutarties pakeitimu, o 7.4. ir 7.5. sąlygos suteikia vienašalę teisę teikėjui keisti sutarties sąlygas, tačiau sako, kad vartotojas negali nepritarti ir pasilikti prie pradinių sąlygų, nes nepritaręs gali tik nutraukti sutartį. Taigi, tarp 3.4. sąlyga (nustatanti alternatyvą vartotojui pasilikti prie pradinės kainos) prieštarauja 7.4. ir 7.5. sąlygoms“, – feisbuke svarstė jis.

Teisininkas pabrėžė, kad sutarties sąlygas būtina aiškinti sistemiškai.

„Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai“, – vieną Civilinio kodekso nuostatą priminė jis.

„Liaudiškai kalbant, jeigu pasiūlei blogai suprantamą sutarties sąlygą, tai tau tenka jos neigiami padariniai, nes pats susimovei taip ją suformuluodamas“, – apibendrino T. Chochrinas.

Savo ruožtu R. Jokubauskas sakė, kad šiuo metu dar neaišku, ar „Perlo energijos“ sutartyse esantis punktas dėl vienašališko sąlygų keitimo yra sąžiningas.

„Klausimas, ar čia nėra nesąžiningų vartotojams sąlygų. Manau, kad artimiausiu metu atsakingos institucijos pateiks oficialų vertinimą. Mano asmenine nuomone, ta sąlyga yra nesąžininga vartotojų atžvilgiu ir turėtų būti laikoma neteisėta. Bet šiuo metu toks punktas „Perlas energija“ sutartyje yra“, – dėstė jis.

R. Jokubauskas priminė, kad skundus dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

„Vartotojų aljansas, manau, jau šiandien pateiks skundą. Gali būti, kad tarnyba jau sulaukė skundų iš vartotojų, kitų institucijų. Mes, kaip įgaliota asociacija, irgi pasinaudosime savo teise kreiptis. Tada tarnyba pateiks galutinį išaiškinimą. Aišku, dar visko gali būti. Gal „Perlas energija“ tokį išaiškinimą skųs teismui“, – svarstė jis.

Tyrimas skubos tvarka

VVTAT atstovė Dalia Malinauskienė „Delfi“ atsakė, kad pirmadienį buvo sulaukusi vieno vartotojo paklausimą dėl „Perlas energija“ išplatintos informacijos apie ketinimą keisti sutarties sąlygas.

„VVTAT rugpjūčio 8 dieną, gavusi Energetikos ministerijos kreipimąsi dėl „Perlas energija“ ketinimo vienašališkai keisti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo buitiniams vartotojams sutartis, nusprendė inicijuoti „Perlas energija“ standartinės, buitiniams vartotojams teikiamos pasirašyti, sutarties sąlygų, susijusių su bendrovės teise vienašališkai keisti sutarties sąlygas, nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo.

Tyrimą VVTAT atliks skubos tvarka – iki rugsėjo 1 dienos. Nagrinėjimo išvadų pateikimas priklauso ir nuo to, kaip greitai bendrovė teiks informaciją tyrimo metu. Dėl nesąžiningų sutarties sąlygų nagrinėjimo vartotojams atskirai kreiptis į VVTAT nereikės“, – sakė ji.

D. Malinauskienė pridūrė, kad už nesąžiningos sąlygos tolesnį taikymą bendrovei gresia bauda iki 3 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų.

R. Jokubauskas ragino dabartinius nepriklausomo tiekėjo klientus neskubėti priimti sprendimų.

„Jie tam turi 30 dienų, o per jas dar gali nemažai paaiškėti. Vienas dalykų, kuris gali paaiškėti, tai – sprendimas dėl nesąžiningų sąlygų. Čia yra vartotojų apsisprendimas. Vienas variantų yra nutraukti sutartį, pereiti pas kitą tiekėją. Bet tada klausimas yra dėl žalos atlyginimo reikalavimo, kadangi pas kitą tiekėją turbūt gaus kitokiomis sąlygomis.

Kitas variantas yra pačiam vartotojui nesutikti su tokiu pakeitimu ir kreiptis į tą pačią tarnybą dėl to, kas ta sąlyga yra nesąžininga jo atžvilgiu. Tada, jei bus pripažinta, kad ta sąlyga yra nesąžininga, reiškia „Perlas energija“ negali tuo punktu pasinaudoti – vienašališkai pakeisti kainas. Tada automatiškai lieka galioti ta sutartis. Tačiau kuria linkme nueis valstybinių institucijų išaiškinimai – sudėtinga prognozuoti.

Dėl to raginčiau pirmomis dienomis nepriiminėti sprendimų. Tikrai yra 30 dienų. Tik į to laikotarpio pabaigą priimti sprendimus, kai mano giliu įsitikinimu, bus daug daugiau informacijos. Bus aiškesnis vaizdas.

Iš kitos pusės, manau, kad po tos situacijos, kokia nutiko su „Perlas energija“, ilgalaikėje perspektyvoje labai dvejočiau dėl tokio tiekėjo. Manyčiau, kad vartotojai turėtų pradėti dairytis, kokias sąlygas siūlo kiti tiekėjai“, – sakė pašnekovas.

Pirmadienį „Perlas energija“ pranešė, kad per savaitgalį sutartis su ja nutraukė bent 700 gyventojų.

R. Jokubauskas dar pastebėjo, kad „Perlo energijos“ klientai gali bandyti su įmone atsiskaityti pagal anksčiau sudarytą sutartį.

„Iš įmonės sutikimo atsiskaityti anksčiau sutartomis kainomis nereikia. Jei buvo sutartas fiksuotas tarifas, tai įmonė, kai pateiks sąskaitas, ten bus kiekiai. Tiesiog tada pačiam vartotojui reikėtų atlikti matematiką ir sumokėti pagal tai, kas buvo numatyta sutartyje.

Kitas variantas – kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas. Šiuo atveju dėl nesąžiningų sutarties sąlygų – į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Bet jei dėl pačių sąskaitų – reikia kreiptis į VERT.

Tada gavus sąskaitą, kurioje kainos yra kitokios, nei buvo numatyta sutartyje, reikėtų kreiptis į VERT, kad jis priimtų sprendimą, įpareigojantį įmonę perrašyti sąskaitas pagal tai, kaip buvo numatyta sutartyje“, – sakė jis.

Energetikos ministras Dainius Kreivys pirmadienį sakė, kad VERT jau konstatavo, jog „Perlas energija“ priimtas sprendimas yra neteisėtas ir pažeidžia vartotojų interesus.

„Įmonė privalo, VERT teigimu, kuo skubiau nutraukti neteisėtus veiksmus. Priešingu atveju, įmonei gresia tiek baudos, tiek licencijos ar leidimo prekiauti elektra netekimas. Noriu aiškiai pasakyti, kad valstybė bus vartotojo pusėje ir jį gins, neleis nuostolių perkelti ant vartotojų pečių“, – sakė jis.

Energetikos ministerija dar pridūrė, kad Artimiausiu metu VERT ir VVTAT paskelbs gaires dėl to, kokių veiksmų gali imtis ar ką turėtų daryti „Perlas Energija“ vartotojai. Tai bus detalios gairės su visais galimais veiksmais – tiek dėl kito energijos tiekėjo pasirinkimo, tiek su likimu „Perlas Energija“ vartotoju.

„Ministerija atkreipia dėmesį, kad, remiantis VERT išaiškinimu, vartotojai turi teisę per 30 dienų nuo „Perlas Energija“ pranešimo gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu išreikšti nepritarimą pasiūlytam sutarties pakeitimui. Jeigu vartotojas nesutinka su pasiūlytais sutarties pakeitimais arba nepageidauja nutraukti sudarytos sutarties, lieka galioti tokios sutarties sąlygos, dėl kurių šalys jau yra sutarusios“, – nurodo ministerija.

Turbūt persikels į teismus

Teisingumo ministerija nurodė, kad „Perlo energijai“ vienašališkai pakeitus sutarčių su vartotojais sąlygas ir dėl to vartotojams patyrus žalą, dėl tokios žalos atlyginimo vartotojai galėtų reikšti grupės ieškinį.

„Tokį grupės ieškinį vartotojų vardu galėtų reikšti grupės atstovas, kuriuo galėtų būti vartotojų asociacija ir advokatas (arba grupės atstovas, kuris turi turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą). Tuomet kiekvienas vartotojas, kaip grupės narys, turi išreikšti savo valią prisijungti prie grupės ieškinio ir dalyvauti procese.

Pažymėtina, kad grupės ieškinio bylų nagrinėjimas užtrunka ilgiau nei įprastos bylos. Didelės grupės administravimas gali pareikalauti atitinkamų sąnaudų. Šiuo atveju, turint omeny, kad nukentėjusių vartotojų skaičius gali siekti beveik 180 tūkst., grupės suformavimas, ieškinio parengimas ir jo išnagrinėjimas gali užtrukti gana ilgai – tikėtina ir iki kelių metų.

Grupės ieškinys yra viena iš vartotojų teisių gynimo galimybių šioje situacijoje. Vartotojų teisės gali būti apgintos ir kitaip – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tiriant UAB „Perlo energija“ su vartotojais sudarytų sutarčių sąlygų nesąžiningumą. Tokį tyrimą numatyta atlikti iki šių metų rugsėjo 1 dienos“, – nurodė ministerija.

Tuo metu R. Jokubauskas svarstė, kad gali kilti įvairių teisminių procesų.

„Grupės kolektyviniams ieškiniams gali būti formuojamos skirtingais pagrindais. Vienas – vartotojai dabar nutraukia sutartis, išeina pas kitą tiekėją ir prašo padengti skirtumą tam laikotarpiui, kuriam buvo sudarytos jų sutartys. Teoriškai taip, bet tada tą žalą paskaičiuoti būtų labai sudėtinga. Tai padaryti būtų galima tik to laikotarpio pabaigai.

Kitas variantas – jei vartotojai masiškai reikalautų toliau laikytis sudarytos sutarties. T. y. ginčytų „Perlas energija“ vienašališkai keisti sutartį. Dabar reikėtų ieškoti ne kompensacijos, bet paties palankiausio sprendimo vartotojams. Jeigu „Perlas energija“ bus priversti toliau laikytis sutarties sąlygų, jokia kompensacija nepriklausytų“, – apibendrino jis.

Juridinių asmenų registro duomenimis, „Perlas energija“ akcininkai yra Kęstutis Gataveckas, Gytis Kazlauskas, Linas Kazlauskas, Mindaugas Marcinkevičius ir Tomas Muraška. Direktorius – Vilius Juraitis.

„Perlas energija“ 2021 metų finansinė ataskaita dar nepateikta, o 2020 metais įmonė gavo 9.720 eurų pardavimo pajamų ir patyrė -613.523 eurų grynąjį nuostolį. Įmonės įstatinis kapitalas – 100 tūkst. eurų.

„Sodros“ duomenimis, rugpjūčio 4 dieną turėjo 6 darbuotojus, kuriems birželį mokėtų atlyginimų vidurkis siekė 5110,52 euro (apie 3092 eurai „į rankas“).

„Perlas energija“ nurodė, kad nauji elektros planai įsigalios nuo rugsėjo 5 dienos.

„Remiantis sutarties 7.4 punktu, tiekėjas gali vienašališkai keisti sutarties sąlygas, įskaitant ir kainas bei planą, įspėdamas klientus likus mažiausiai 30 kalendorinių dienų iki pasikeitusių ar naujų sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos.

Jei nesutinkate su minėtais sutarties pakeitimais (t. y. plano pakeitimu į planą „Birža“), turite teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie sutarties sąlygų keitimą pateikimo dienos sutartį nutraukti. Tai padaryti galite pasirašydami sutartį su kitu tiekėju (tokiu atveju sutartis su „Perlas Energija“ bus nutraukta automatiškai) arba kreipdamiesi el. paštu info@perlasenergija.lt arba darbo dienomis telefonu +370 521 25555“, – informuojami klientai.

Pastebima, kad sutartį nutraukus, vartotojai gali sudaryti naują sutartį su kitu nepriklausomu elektros tiekėju.

„To nepadarius, jei priklausėte pirmajam arba antrajam elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapui – elektra jums bus tiekiama pagal garantinio tiekimo sąlygas, o jei priklausėte trečiajam etapui – tiekimą jums vykdys visuomeninis tiekėjas“, – rašoma laiške.

Nurodoma, kad sutarties nenutraukus, galios su birža susietas planas, kuris gali reikšti ir didėjančias, ir mažėjančias kainas. Vis dėlto, pastaruoju metu elektros kainos biržoje augo.

„Liepos mėnesį vidutinė „Nord Pool“ biržos kaina buvo 305,36 Eur/MWh. Taigi galutinė kaina klientui pritaikius valstybės kompensaciją būtent už minimą mėnesį būtų 0,406 Eur/kWh (0,496 Eur/kWh be kompensacijos)“, – nurodo „Perlas energija“.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (2)