Pagrindinė turtingųjų, demokratinių valstybių išmokta pamoka: būtina užtikrinti didesnį „atsparumą“ tiekimo grandinėse, idant jų ekonomika būtų geriau apsaugota nuo įvairiausių rizikų – nuo karo ir pandemijos iki autoritarinių režimų mėginimų savo tikslų pasiekti jėga. Bet kiti veikėjai, įskaitant Tarptautinį Valiutos Fondą (TVF), perspėja dėl pasaulio ekonomikos susiskaidymo į konkuruojančius blokus, kuris gali pakenkti ekonomikos augimui.

Didžiojo septyneto (G-7) šalių grupės ministrai ir centrinių bankų valdytojai savo bendrame pareiškime po praėjusį trečiadienį įvykusio susitikimo iš viso penkiolika kartų pavartojo terminus „atsparus“ ir „atsparumas“.

„Visos šalys sieks turėti atsparesnes tiekimo grandines stabilumą prarandančiame pasaulyje – Ukrainos pamoka parodė, kad energetinė priklausomybė nuo Rusijos greičiausiai buvo klaida“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Jungtinės Karalystės Iždo kancleris Jeremy‘is Huntas. 

„Siekiame užtikrinti, kad būtų sprendžiami ne tik energetinės priklausomybės, bet ir technologinės priklausomybės, priklausomybės nuo svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų, įvairiausių kitų priklausomybių klausimai“, – sakė jis.