Keičiasi ir pačios integruotos komunikacijos koncepcija. Siekiant vientisos, suderintos, tolygios komunikacijos, kurią dalinai išsprendžia technologijos, lieka didelė žmogiškojo indėlio dalis, kuriai neabejotinai reikalingos stiprios profesinės kompetencijos. Tačiau atsiranda dilema – darbo ir poilsio balansas. Kada profesinį turinį keičia laisvalaikio turinys, susiduriame su tirpstančiomis ribomis, kurios suteikia daugiau laisvės, galimybių, lankstumo, tuo pačiu – sukelia informacinį ir fizinį nuovargį.

Integruotos komunikacija daugelio organizacijų siekiamybė

„Integruotos komunikacijos ledkalnio teorinė viršūnė – struktūrinis komunikacijos vientisumas ir modeliavimas. Ledkalniu leidžiantis praktinio pritaikymo link – tai skirtingų komunikacijos strategijų koordinavimas, užtikrinantis organizacijos komunikacijos vientisumą, sklandumą derinant strateginius, kūrybinius, technologinius sprendimus su taktiniais veiksmais. Ir galų gale, nyrant po vandeniu, tai ypatingų kompetencijų rinkinys, gebėjimas analizuoti, prognozuoti nenuspėjamą ir dinamišką rytojų”, – teigia Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės instituto vadovė ir Integruotos komunikacijos magistro studijų programos dėstytoja doc. dr. Rasa Levickaitė.

 Rasa Levickaitė

Anot KSU docentės, organizacijoms, gebančioms įveikti fragmentiškumą, pavyksta pasiekti efektyviausios komunikacijos rezultatų. Integruota komunikacija yra balansavimas tarp siekiamos tobulybės ir informacinio chaoso. Dėl šios priežasties, išaugo poreikis parengti komunikacijos profesionalus, gebančius priimti kūrybinius sprendimus ir juos valdyti įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis. Prognozuojama, jog tokie profesionalai ateityje užims svarią darbo rinkos dalį, jų dėka – organizacijos pridėtinę vertą vartotojams ir efektyviau generuos pajamas.

Išskirtinė KSU magistro studijų programa – Integruota komunikacija

Kazimiero Simonavičiaus universitetas vykdo išskirtines integruotos komunikacijos magistro studijas Lietuvoje, kurių turinys maksimaliai orientuotas į šiuolaikinius verslo ir tarptautiniu mastu veikiančių institucijų poreikius, kur darbuotojui yra būtinybė tarpdalykiškai mąstyti ir dirbti kintančioje ir neapibrėžtoje aplinkoje.

Šioje programoje pristatomi ne tik įprastos integruotos marketingo komunikacijos metodai, bet ir atliepiantys šių dienų aktualijas studijų dalykai, kaip Medijų technologijos, Asmeninio prekės ženklo komunikacija, Vizualinė komunikacija, Skaitmeninis marketingas, Įvaizdžio ideologija, Kūrybos visuomenė ir ekonomika, Masinė komunikacija, Naujųjų medijų industrijos ir populiarioji kultūra, Atvirosios inovacijos ir kt. Studijų trukmė – 1,5 metų. Sėkmingai apgynus magistro darbą, suteikiamas komunikacijos magistro laipsnis. Studijos vyksta savaitgaliais, todėl galima subalansuotai derinti studijas ir darbą.

KSU studijos apima įvairias komunikacijos paradigmas ir modelius, supažindinama su geriausiais ir produktyviausiais integruotais sprendimais, kurie būtini komunikuojant kūrybinę ir inovacinę veiklą nuo pradinės idėjos formavimo iki jos galutinio produkto ar paslaugos komercializavimo.

Integruotos komunikacijos magistro studijų programoje dėsto Lietuvos ir užsienio kviestiniai dėstytojai, kurie yra savo sričių praktikai-ekspertai, turintys ilgametę patirtį, dirbant tiek verslo, tiek viešajame sektoriuje. Be to, Kazimiero Simonavičiaus universitete mokosi mažos studentų grupės, tam, kad būtų užtikrintas individualus dėmesys kiekvienam studentui. Paskaitose galima laisvai ir kūrybiškai diskutuoti su dėstytojais, reikšti savo nuomonę bei dalintis savo patirtimi.

 Karolina Kaziukevičiūtė

KSU „Integruotos komunikacijos“ studentų ir absolventų įsidarbinimo rodikliai yra itin aukšti

Magistrantė Karolina Kaziukevičiūtė teigia, kad šių studijų kokybė patenkina visus jos lūkesčius ir norus. Studijos nustebino tuo, jog jaučiasi lengvas bei nuoširdus bendravimas su dėstytojais ir visa KSU bendruomene. Įdomi ir įtraukianti paskaitų medžiaga bei duodami praktiniai darbai, skatina daugiau domėtis studijų dalyku ir plėsti akiratį. Paskaitų metu pateikiama šiuolaikiška ir įdomi medžiaga su aktualiais pavyzdžiais. Karolina esanti dėkinga, jog dėstytojai leidžia derinti studijas su kita veikla ir rekomenduoja šias studijas tiems, kurie nori plėsti savo žinias šioje srityje, nes išsinešama medžiaga yra neįkainojama.