„Pasibaigus pandemijai, smulkiam ir vidutiniam Lietuvos verslui ir kultūros bei kūrybinių industrijų sektoriui kilo sunkumų, tad ieškojome būdo jiems padėti. „Dizaino sparnų" projektas leido įmonėms suteikti ne trumpalaikę finansinę paramą, o galimybę iš esmės permąstyti savo prekės ženklo, gaminamos produkcijos ar paslaugų dizainą ir atsinaujinti ne vardan įvaizdžio, bet siekiant kilnių tvarumo tikslų. Pradedantiems dizaineriams projektas tapo galimybe ne tik užsidirbti, bet ir atsispirti nuo žemės – įgyti vertingos darbo patirties", – sako Gabija Vanagė, Lietuvos kultūros tarybos projekto „Dizaino sparnai" vadovė.

„Dizaino sparnai" – tai nefinansinės paramos projektas, kuriuo skatinamas pasaulyje konkurencingų, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstų, ateities dizaino produktų ir paslaugų kūrimas. Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, kurie padeda pradedantiesiems dizaineriams suteikti kokybiškas dizaino paslaugas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Dalyviams projekto metu surengti dviejų modulių mokymai, kuriuose jie gilino žinias ir kompetencijas.

Paraiškas stipendijoms teikti galėjo asmenys, ne anksčiau nei 2018 m. įgiję aukštąjį dizaino specialybės išsilavinimą. Stipendijos dydis siekia 2000 Eur per mėnesį ir yra skiriama 10 mėn. laikotarpiui.

Agnė Vaitkūnienė

„Projektas padeda atgaivinti Europoje vienu svarbiausių ekonomikai ir socialiniam gyvenimui laikomą bei labiausiai per pandemiją nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, o taip pat – smulkiam ir vidutiniam verslui, sunkmečiu negalėjusiam investuoti į savo produktų dizainą. Verslai ir jaunieji dizaineriai aktyviai įsitraukė į projektines veiklas ir jau turime 15 sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių. Taip pat jau yra įvykdytos naujų MVĮ atrankos – ruošiamasi antrajam projekto etapui ir iki rugpjūčio pabaigos planuojama padėti dar devyniolikai verslų", – sako Agnė Vaitkūnienė, Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento direktorė.

Į nefinansinę paramą galėjo pretenduoti verslai veikiantys ilgiau nei vienerius metus, registruoti Juridinių asmenų registre, per 3 metus turėję ne mažiau nei 50 tūkst. Eur pajamų ir periodiškai teikiantys ataskaitas atsakingoms valstybės institucijoms. Bendrovės, kurioms buvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19" dalyvauti projekte negali.

Natūraliai kosmetikai – tvari pakuotė

Pirmajame projekto etape jaunoji dizainerė Gintarė Petkevičiūtė atunaujino Šiauliuose nuo 1870-ųjų metų veikiančios vaistinės „Valerijonas" kosmetikos linijos „Razalija" dizainą. Šeimos valdomo ir iš kartos į kartą perduodamo verslo produkcijai dizainerė sukūrė funkcionalias ir aplinkai draugiškesnes pakuotes, suformavo produkcijos rinkinius tvariose pakuotėse. Rinkinių dėžutės gali būti naudojamos pakartotinai smulkiems daiktams laikyti, kosmetikai ar siuntoms siųsti.

Kuriant produkto dizainą buvo atsisakyta perteklinių išorinių kartoninių pakuočių, naudojama švaresnė skaitmeninė spauda ir ekosolventiniai dažai, kurie mažina produkto plastiko ir klijų pėdsaką. Mažinant produkto CO2 pėdsaką spaudos darbai buvo perkelti į Šiaulius, kur gaminama produkcija. Taip pat dizainerė atnaujino produkcijos tinklalapį, o įkvėpimo pasisėmė iš vaistininkystės, natūralumo ir ekologijos idėjų. Įgyvendinto projekto mentorė – mados ir dizaino ekspertė Sandra Mockutė - Cicėnė.

„Pirmajame projekto etape dalyvavo 15 pradedančiųjų dizainerių ir 15 įmonių, kurių paraiškas vertino ir padėjo atrinkti šeši dizaino profesionalai – mentoriai. Šiuo metu prie projekto prisijungė dar 19 verslų, kuriems iki rugpjūčio 31 d. bus nemokamai suteikiamos dizaino paslaugos".

Projektui skirtas 788,5 tūkst. Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, skirtą COVID-19 krizei įveikti, skatinti ekonomiką ir pasirengti jos atgaivinimui.

Projektą vykdo Lietuvos kultūros taryba iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos, o administruoja ir konsultuoja – Inovacijų agentūra.