Ineta Navickaitė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja pasakoja, kad įsibėgėjus 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansavimo periodui dauguma savivaldybių susidūrė su lėšų trūkumo problema – vienu metu startavo dešimtys projektų, kurie turėjo būti įgyvendinami per gana trumpą laikotarpį.

„Išaugus rangos darbų kainoms, savivaldybių prisidėjimas prie projektų dažnai viršijo projektų sutartyse numatytas sumas, tad kilo grėsmė nepajėgti įgyvendinti projektų, kadangi savivaldybės negali viršyti įstatymuose joms nustatytų asignavimų dydžio apribojimų, o galimybes imti paskolas ribojo skolinimosi limitai. VIPA „Savivaldybių dotacijos" padėjo išspręsti šią problemą ir užtikrinti, kad suplanuotų projektų veiklos būtų vykdomos pilna apimtimi ir pagal numatytus jų įgyvendinimo grafikus", – sako Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovė.

 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Trakų rajono savivaldybėje

Ji taip pat pažymi, kad pagrindinis šių dotacijų išskirtinumas yra galimybė savivaldybėms susimažinti grąžintiną dotacijos sumą: „Po projekto pabaigos pateikus ataskaitą yra nustatoma, kokią sumą savivaldybė turės grąžinti, o įrodžius atitiktį tam tikriems Finansų ministerijos nustatytiems kriterijams, gražintina suma gali sumažėti labai ženkliai. Šiaulių rajono savivaldybės atveju, atsižvelgiant tik į užbaigtus projektus, turėsime grąžinti tik apie trečdalį gautos dotacijų sumos. Taip pat naudinga ir tai, kad dotacijos grąžinamos dalimis per 5 metus, tad galima sakyti, kad tai prilygsta paskolai, tačiau nedidina skolinimosi limitų, o savivaldybės neturi mokėti palūkanų."

 Projektas „Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“ – įrengtas pėsčiųjų takas ir želdynai miestelio parke (Z. Ripinskio foto)

Gerina žmonių gyvenimo kokybę

Svetlana Žilionienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos, strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja akcentuoja, kad atsiradus šiai priemonei, atsirado galimybė greičiau ir efektyviau inicijuoti permainas savivaldybėse.

„Priemonė „Savivaldybių dotacija" labai padeda savivaldybėms įgyvendinti projektus, nes dažnu atveju nereikia galvoti apie bendrąjį finansavimą, kuomet būtina imti paskolą. Taip yra užtikrinimas savalaikis projektuose numatytų tikslų ir uždavinių atitikimas ir nustatytų rodiklių pasiekimas laiku. Na o kuo projektas greičiau ir sėkmingiau yra įgyvendinamas, tuo savivaldybės gyventojai greičiau gali pajusti jo naudą", – sako S. Žilionienė.

 Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas

I. Navickaitė pratęsia, kad mažesnis savivaldybės biudžeto lėšų poreikis projektų įgyvendinimui suteikia galimybę skirti papildomų lėšų kitoms gyventojams reikšmingoms sritims.

„Apskritai, dėl įgyvendinamų projektų gerėja gyvenimo kokybė regionuose, gyvenamųjų vietovių patrauklumas gyventojams, lankytojams, verslui. Nuo 2017 metų, kai buvo pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. periodo projektai, Šiaulių rajono miestelių, Kuršėnų miesto viešosios erdvės atsigavo ne tik vizualiai – jos tapo gyventojų traukos centrais, kuriuose verda gyvenimas.

Be to, Finansų ministerijos keliami papildomi reikalavimai dotacijų gavėjams skatina savivaldybių administracijas investuoti į viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimą, o planuojant ir įgyvendinant viešųjų erdvių sutvarkymo projektus daugiau dėmesio yra skiriama palankesnių sąlygų verslo kūrimuisi ir plėtrai užtikrinimui", – sako I. Navickaitė.

 Projektas „Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams“ – atnaujintas Kuršėnų dvaro pastatas (A. Šulnienės foto)

Įgyvendino platų projektų spektrą

S. Žilionienė pažymi, kad šia priemone Trakų savivaldybė pasinaudojo įgyvendindama net 19 skirtingų projektų sveikatos, susisiekimo infrastruktūros vystymo, kryptingo teritorinio vystymo, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo, viešosios infrastruktūros, kultūros, turizmo plėtros ir socialinio būsto įsigijimo bei kitose srityse.

„Šiuo metu yra baigiamas vienas iš didžiausią socialinę naudą teikiančių projektų –„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone". Juo siekiame padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone, čia įrengiant vandens gerinimo įrenginius, tiesiant vandens tiekimo tinklus ir rekonstruojant esamus nuotekų tvarkymo tinklus. Tai viena aktualiausių problemų ne tik Trakų rajone, bet ir visoje Lietuvoje, todėl džiaugiamės, kad ją spręsti padeda VIPA administruojama priemonė, – sako Trakų rajono savivaldybės administracijos, strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

Pagerėjo ugdymo sąlygos

I. Navickaitė pažymi, kad didžioji dalis projektų, kurių įgyvendinimui Šiaulių rajono savivaldybė pasitelkė „Savivaldybių dotacijų" priemonę – viešosios infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektai, reikalaujantys didesnių investicijų ir didesnio savivaldybės finansinio prisidėjimo. Taip pat investuota į eismo saugumo priemonių diegimą, švietimo infrastruktūros tobulinimą ir plėtrą, kultūros paveldo bei gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimą. Iš viso VIPA finansavo 15 savivaldybės projektų.

 Ugdymo kokybės gerinimas Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje

„Vienas iš įsimintiniausių projektų – Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra. Ginkūnai – priemiestinė gyvenvietė, kuri pastaraisiais metais labai sparčiai plečiasi – čia statomi nauji namai, kuriuose dažnai įsikuria jaunos šeimos. Dėl to gana ženkliai išaugo ikimokyklinio ugdymo vietų poreikis, kurio Ginkūnų lopšelis-darželis nepajėgė patenkinti.

Įgyvendinus projektą pastatytas modernus priestatas, kuriame įkurtos dvi naujos grupės, talpinančios 40 vaikų, sukurtos erdvios ir funkcionalios sportinės bei edukacinės erdvės. Dėl šio projekto beveik visiems ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantiems gyventojams sudarytos galimybės savo vaikus leisti į arčiau namų esančią ugdymo įstaigą, o atsiradus daugiau erdvių ir įrangos žaidimams, sportui, kūrybinėms veikloms, pagerėjo ir vaikų ugdymo sąlygos", – sako pašnekovė.

 Projektas „Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra“ – pastatytas lopšelio-darželio priestatas (I. Navickaitės foto)

Tikisi dar didesnio savivaldybių įsitraukimo

Iš viso priemone „Savivaldybių dotacija" pasinaudojo daugiau kaip trečdalis, t.y. 43 šalies savivaldybių. VIPA jau finansavo daugiau kaip 400 projektų, kuriems buvo skirta beveik 45 mln. eurų.

Kalbėdamas apie priemonę „Savivaldybių dotacijos", Eligijus Kondrotas, VIPA Klientų aptarnavimo departamento, Regioninės plėtros skyriaus vyriausiasis projektų vadovas, akcentuoja, kad VIPA nuolat stengiasi didinti savo priemonių spektrą.

„Visada siekiame užtikrinti, kad mūsų priemonėmis pareiškėjai galėtų naudotis kuo patogiau, o „Savivaldybių dotacijos" – ne išimtis. Jos pasižymi paprasta administravimo procedūra, plačiu finansuojamų projektų spektru ir patraukliomis sąlygomis, kuriuose nėra „pralaimėtojų". Tokią vizija puoselėjome iki šiol, tokia politika vadovausimės ir ateityje. Tikimės, kad ateityje šia galimybe pasinaudos dar daugiau savivaldybių", – sako E. Kondrotas.

Šiuo metu paraiškos „Savivaldybių dotacijos" priemonei nėra priimamos. Savivaldybės dėl finansavimo galės kreiptis į VIPĄ nuo 2023 m. sausio 14 dienos. Dotacijoms skiriamos lėšos numatomos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamoje programoje „Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas".

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės