Per praėjusius metus daugiausiai senų daugiabučių atnaujinta Klaipėdos miesto savivaldybėje, viso 28. Nuo jos renovacijos tempais neatsilieka ir Kauno miesto savivaldybė – 21. Į daugiausiai per metu modernizavusių daugiabučių savivaldybių penketuką patenka ir Jonavos rajono savivaldybė – 17, Palangos miesto savivaldybė – 17, Molėtų rajono savivaldybė – 15.

Nuo 2013 m. daugiausiai renovuotų daugiabučių yra: Vilniaus miesto savivaldybėje – 206, Kauno miesto savivaldybėje – 203, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 170, Ignalinos rajono savivaldybėje – 106 bei Druskininkų savivaldybėje – 103.

Pagal renovuotų daugiabučių dalį, šiuo metu modernizuojasi aktyviausiai ir patenka tarp renovacijos lyderių būtent mažosios savivaldybės. Tarp jų Birštono (47 proc.), Druskininkų (38 proc.), Ignalinos rajono (34 proc.), Palangos miesto (28 proc.), Molėtų rajono (24 proc.) savivaldybės.

„2020 metais modernizuotų daugiabučių namų skaičius rodo, kad karantinas turėjo įtakos renovacijai, tačiau jos nesustabdė. Praėjusiais metais darbo sąlygos buvo kitokios nei įprasta, ir tai kėlė tam tikrų sunkumų. Aplinkos ministerijai paskelbus naują kvietimą teikti naujas paraiškas daugiabučių namų modernizavimui buvo pastebėta, kad dėl pandemijos yra sudėtinga, o kartais net neįmanoma daugiabučių namų gyventojams susirinkti ir priimti atitinkamus sprendimus. Todėl ir buvo priimtas sprendimas atidėti paraiškų teikimo terminą vėlesniam laikotarpiui,“ – pastebi Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.

Iš viso nuo 2013 atnaujinta daugiau kaip 2600 daugiabučių. Šiandien apie šimtas tūkstančių šeimų gyvena atnaujintuose daugiabučiuose, kuriuose vidutiniškai sutaupoma 50 – 70 proc. šiluminės energijos. Šiuo metu šalyje atnaujinamas dar 1551 daugiabutis namas.

Pratęstas kvietimo terminas

Svarstantiems apie daugiabučio atnaujinimą, šiuo metu yra ypač palankus metas. Kvietimo terminas pratęstas, atsižvelgus į didelį daugiabučių gyventojų susidomėjimą ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu.

Paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą bus priimamos iki 2021 m. birželio 1 d. Jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo turi būti priimtas ne mažesne kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas nebus taikomas, jei su paraiška atnaujinti daugiabutį pateikiamas finansuotojo pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

Valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Daugiau dėmesio atsinaujinantiems energijos šaltiniams

Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 kv. m ploto daugiabučiuose įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms. Šis reikalavimas taikomas, jei daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti po 2020 m. vasario 5 d. ir jei daugiabutyje yra techninės galimybės saulės elektrinei įrengti.

Šiandien Europoje net 75 proc. pastatų yra energetiškai neefektyvūs. Jie sunaudoja 40 proc. visos energijos ir į atmosferą išleidžia 36 proc. šiluminį efektą visų sukeliančių dujų. Dėl to neretai įvardijama, jog pastatų sektoriuje slypi neišnaudotas potencialas kovoje su klimato kaita.

Senų daugiabučių modernizacija yra svarbus žingsnis siekiant kurti tvaresnę ir švaresnę aplinką – tam ypatingai reikšmingas atsinaujinančių energijos šaltinių kaip fotovoltinės saulės modulių jėgainės, terminių saulės kolektorių ar geoterminio šildymo įsirengimas. Šių energinį efektyvumą skatinančių priemonių pasirinkimas padeda ženkliai sumažinti į orą išmetamų kenksmingų CO2 dujų, prisidedančių prie klimato kaitos, kiekį.

Todėl sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 200 12.

Užsakymo nr.: PT_86244229