BK

232 straipsnių

Dr.Karolis Jovaišas, advokatas

„Kelią pankoms“ užkirtęs KT nutarimas, kaip jį įvardijo konservatorių patriarchas, sukėlė prieštaringą visuomenės reakciją. Skilo į dvi stovyklas ir VRK, kuri po ilgų diskusijų ir audringo balsavimo, nepritarė siūlymui stabdyti referendumo dėl žemės nepardavimo ES piliečiams procesą.

Aurelija Žutautienė, žurnalas TEISMAI.LT

Neretai tie, kurie teismuose įrodinėja savo tiesas, keiksnoja teisėjus už tai, kad šie nevienodai taiko įstatymuose numatytas bausmes: neva už tokį patį nusikaltimą vienas skiria vienokią bausmę, kitas – kitokią. Tačiau taip teigiantieji, pavartę kodeksus (tarkim, Baudžiamąjį), turėtų matyti, jog už...

Vilma Fiokla Kiurė

Šalies vystymo strategija! Veiklos planai ir perspektyvos! – Vis girdime iš politikų ir įvairaus rango valstybės pareigūnų. Suprask, viskas Lietuvoje veikia pagal taisykles ir koncepcijas, viskas planuojama ir koordinuojama. Mums tarsi sakoma, kad Lietuva –Europinė Valstybė! Tačiau kartais, kai susi...