aA
Treniruotę lengvosios atletikos manieže pirmadienio rytą grupelė sostinės sportininkų pradėjo apšilimu balkone. Jiems teko užleisti vietą šalies sporto organizacijų vadovams, improvizuotoje spaudos konferencijoje šuolių su kartimi sektoriuje paskelbusiems savotišką notą Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generaliniam direktoriui Edžiui Urbanavičiui.
Algis Vasiliauskas, Romualdas Bakutis, Edis Urbanavičius, Rimantas Kveselaitis, Albinas Grabnickas
© DELFI montažas

„Taip turbūt daroma sąmoningai siekiant sužlugdyti pasiruošimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms“, – rėžė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) viceprezidentas Romualdas Bakutis.

Prieš neeilinį Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (KKSRF) tarybos posėdį jis ir dar trys nariai skaldė viešus antausius tarybai pirmininkaujančiam E. Urbanavičiui, kaltindami jį destrukcija ir kenkimu sporto interesams.

R. Bakutis, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Algis Vasiliauskas, Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) vadovas Rimantas Kveselaitis bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos pirmininkas Albinas Grabnickas užsimojo nušalinti KKSD vadovą nuo tarybos pirmininko pareigų.

Už uždarų durų vykusiame KKSRF tarybos posėdyje tai ir padaryta, o nauju pirmininku išrinktas R. Kveselaitis.

Už jo kandidatūrą balsavo trys nariai, vienas susilaikė, vienas buvo prieš.

Pusvalandį prieš posėdžio pradžią visuomeninių organizacijų atstovai sukvietė žiniasklaidą ir išdėstė savo priekaištus E. Urbanavičiui.

„Fondo tarybos pirmininkas neorganizuoja darbo taip, kaip turėtų. Šiandien fondas jau turėtų būti skirstomas, deja, net neišrinkta ekspertų komisija, nėra patvirtinto baigtinio projektų sąrašo, nepatvirtinta fondo administravimo išlaidų sąmata. Nieko nevyksta. O pinigų laukia visa sporto bendruomenė, fondas turi būti paskirstytas iki sausio 1 dienos. Tai – pilna destrukcija, norint sukompromituoti fondo tarybos narius, parodyti, kad fondas yra neveiklus“, – skundėsi R. Kveselaitis.

„Lapkričio 9 d. susirinkę paraginome pradėti rengti posėdžius. Jokios reakcijos nebuvo. Lapkričio 12 d. parašėme jam laišką, o atsakymas buvo ateiti pas jį į kabinetą išgerti kavos. Žinote, mes esame save gerbiantys žmonės, taip viso sporto ateitimi rizikuoti negalime“, – antrino R. Bakutis, siūlymą nušalinti E. Urbanavičių nuo pirmininko pareigų pavadinęs „nevilties žingsniu“.

Formaliu konflikto tarp KKSRF tarybos narių pretekstu tapo E. Urbanavičiaus pasiūlymas viešinti projektų, kuriems skiriamos fondo lėšos, turinį.

Likę tarybos nariai šiai minčiai nepritarė.

Apie atsiradusią takoskyrą KKSD vadovas pirmąkart užsiminė praėjusį mėnesį vykusiame susitikime su žurnalistais, garsiai pasiskundęs, kad kolegos iš KKSRF tarybos nepaiso Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijų.

Praėjusią savaitę E. Urbanavičius žengė dar vieną žingsnį: išplatino pranešimą, kurio leitmotyvas – viešumo ir skaidrumo KKSRF veikloje trūkumas.

Pirmadienį sukilę KKSRF tarybos nariai teisinosi, kad pritarti siūlymui viešinti projektus negalėjo, nes jis esą buvo pateiktas per vėlai.

E. Urbanavičius paraiškas KKSRF finansavimui gauti pasiūlė jau prasidėjus jų teikimui, kuris vyko spalį.

„Rugsėjo pabaigoje patvirtinome paraiškų surinkimo taisykles, ir pasiūlymo kažką keisti nebuvo. Staiga, jau prasidėjus paraiškų surinkimui, pasiūloma keisti taisykles ir viešinti paraiškų turinį. Visi keturi pasakėme, kad esame už tai, bet to daryti negalima dabar, nes jau vyksta paraiškų priėmimas.

Ar kada nors girdėjote, kad fondo tarybos nariai būtų šmeižę pirmininką? Juk esame komandos nariai. Nustebome, kai paskutiniu metu pasipylė nepamatuoti šmeižtai. Susitikimuose su federacijomis esame kaltinami, kad neleidžiame skaidrinti veiklos. Nėra jokio preteksto jam mus šmeižti, kad trukdome siekti skaidrumo. Tai, ką daro pirmininkas, yra absoliuti destrukcija, nes mūsų fondas nevykdo visiškai jokios veiklos. Ne kartą kalbėjome LTOK vykdomajame komitete, kad tai turbūt daroma sąmoningai siekiant sužlugdyti pasiruošimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms“, – samprotavo R. Bakutis.

Vis dėlto KKSRF tarybos nariai pripažino tai, ką sekmadienį skelbė DELFI.

Tikroji šaltojo karo Lietuvos sporte priežastis – E. Urbanavičiaus noras keisti KKSRF įstatymą, kad fondo lėšos būtų skirstomos panašia tvarka kaip valstybės asignavimai sportui, administruojami KKSD.

„Nuo sporto visuomenės buvo dangstoma, kad slapčia ruošiami sporto įstatymo pakeitimai. E. Urbanavičius jau padėjęs savo parašą ir nunešęs pataisas. Pagal jas, fondo komisija turės tik patariamąjį balsą, joje bus septyni nariai, iš kurių penki – deleguoti KKSD ir tik du – visuomeninių organizacijų. Manau, dabartine veikla siekiama diskredituoti fondą ir taip pagreitinti tokio įstatymo prastūmimą“, – E. Urbanavičių prie kryžiaus kalė R. Bakutis.

„Mus stebina begalinis noras vienasmeniškai valdyti pinigus, kai visa Europa eina demokratizavimo, savireguliacijos kryptimi, Lietuva žengia dešimt metų atgal ir mano, kad valdininkas ar jų grupė gali geriau paskirstyti lėšas negu žmonės, kurie kiekvieną dieną su sportu susiduria“, – savo pranašumu neabejojo A. Vasiliauskas.

DELFI paklausti, kokiu pavyzdžiu remiasi tikindami, kad valstybės lėšas visuomeninėms organizacijoms turėtų paskirstyti patys visuomenininkai, pastarieji pirštu baksnojo į Kultūros rėmimo fondą.

Tarybos nariai taip pat skundėsi, kad iš KKSRF fondo prašomų pinigų suma viršija turimas lėšas 25 mln. eurų, bet paklausti, kaip reikėtų įvertinti prašymų pagrįstumą, kuomet projektai nėra viešinami, ragino pasitikėti paraiškas vertinančiais ekspertais.

Beje, panašią idėją dėl KKSRF pertvarkos puoselėjo ir E. Urbanavičiaus pirmtakas KKSD vadovo kėdėje Klemensas Rimšelis. Bet iki jos realizavimo nepriėjo: praėjusį pavasarį jis sulaukė nuožmios visuomenininkų kritikos dėl naujos Kūno kultūros ir sporto įstatymo redakcijos juodraščio, o jau vasarą turėjo atsisveikinti su savo postu. Pasibaigus kadencijai K. Rimšelis buvo atleistas, nes tuometis vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas naujai kadencijai jo kandidatūros nepasiūlė.

Pasiteiravus, kodėl sporto organizacijoms neįtinka jau antras KKSD vadovas, R. Bakutis skėsčiojo rankomis.

„Tikėjomės tokio klausimo. Bet ne mes jį skiriame, ne mes ir pakeičiame“, – sakė LTOK viceprezidentas, anot kurio, dėl E. Urbanavičiaus atleidimo iš pareigų į Vyriausybę sporto organizacijos dar nesikreipė.

KKSRF disponuoja maždaug 6 mln. eurų – tai sudaro ketvirtadalį visų valstybės išlaidų sporto srityje.

Vien organizacijoms, kurioms tiesiogiai atstovauja keturi sukilę KKSRF tarybos nariai, šiemet iš fondo atseikėta per 620 tūkst. eurų.

KKSD ar pavaldžioms departamentui įstaigoms skirta beveik 430 tūkst. eurų.

Fondo biudžetą kasmet papildo valstybės pajamos, surenkamos iš alkoholinių gėrimų ir apdoroto tabako akcizo bei loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

KKSRF finansavimas skiriamas sporto šakų federacijoms, sporto visiems sąjūdžio plėtotei, sporto bazių priežiūrai ir statybai, sporto inventoriaus įsigijimui, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimui.

Fondo tarybos sudėtį KKSD direktoriaus teikimu penkeriems metams tvirtina Vyriausybė. Po kiekvienos kadencijos tarybos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu, o tas pats asmuo tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos narių pareiškimo tekstas:

Mes, žemiau pasirašę Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos nariai, reiškiame nepasitikėjimą Tarybos pirmininku Edžiu Urbanavičiumi ir šį žingsnį grindžiame šiais faktais bei argumentais:

1. Darbo Tarybos pirmininko pareigose metu E. Urbanavičiui nepavyko užtikrinti tinkamo Tarybos darbo administravimo, tokių elementarių vadybinių procedūrų, kaip Tarybos posėdžių protokolavimas, savalaikis informacijos, reikalingos Tarybos darbui, teikimas, Tarybos narių supažindinimas su jos veiklą liečiančiais dokumentais bei reguliarių Tarybos posėdžių organizavimas.

2. Per pusantrų metų Tarybos pirmininkas neteikė jokių pastabų, siūlymų, neinicijavo jokių Administravimo taisyklių, Ekspertų veiklos taisyklių pakeitimų ir nesiėmė jokių iniciatyvų dėl tariamų Tarybos viešumo ir skaidrumo problemų, kurias jis dabar kelia.

3. Šiuo metu E. Urbanavičius visur skleidžia informaciją esą Taryba nepritarusi jo iniciatyvai suteikti daugiau viešumo paraiškų priėmimo ir svarstymo procesui. Norime pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. KKSD direktoriaus Tarybai teiktose naujose Fondo administravimo taisyklėse jokių viešinimo tvarkos pakeitimų nebuvo pasiūlyta. Tik po to, kai 2015 m. spalio 1 d. prasidėjo paraiškų priėmimas ir Fondui jau gavus pirmąsias paraiškas, spalio 9 d. posėdyje E. Urbanavičius žinodamas, kad juridiškai nėra galimi taisyklių pakeitimai, pateikė siūlymą viešinti paraiškų turinį. Tarybos nariai sutiko iš esmės koreguoti viešinimo tvarką, tačiau pasiūlė Tarybos pirmininkui nenusižengti juridinei logikai, netaisyti galiojančių taisyklių paraiškų teikimo eigoje. Tarybos nariai taip pat pasiūlė paruošti pakeitimus atitinkamuose Fondo dokumentuose bei taikyti juos naujam paraiškų teikimo laikotarpiui. Mums keista, kad E. Urbanavičius šiuo Tarybos darbo epizodu dabar visur spekuliuoja kaip įrodymu, kokia esą neskaidri yra Tarybos veikla.

4. Savo viešuose pareiškimuose E. Urbanavičius mini Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymas dėl Tarybos veiklos. Deja, nė vienu šių dokumentų jis nepasidalino su Tarybos nariais, savo kolegomis, nors ant dokumentų nebuvo grifo „slaptai“. Žinodamas Fondo veiklos trūkumus nurodančią informaciją jis ją nuslėpė nuo Tarybos narių, ko pasekoje mes neturėjome galimybės laiku imtis priemonių trūkumams ir pastaboms pašalinti. Manome, tai buvo padaryta sąmoningai, siekiant diskredituoti Fondo tarybos veiklą ir, ją iš esmės sunaikinant, atimti iš sporto bendruomenės galimybę savivaldos pagrindais disponuoti sporto vystymui skirtomis lėšomis.

5. Fondo tarybos nariams sunkiai sekėsi įkalbėti Tarybos pirmininką pradėti finansuotų projektų patikros procesą. E. Urbanavičius iki šiol nesudarė galimybės atlikti stebėsenos plane numatytų patikrų, pavyzdžiui, atlikti patikrinimą VšĮ „Nemuno žiede“. Svarbu pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. posėdyje jo iniciatyva Fonde buvo svarstoma ir buvo patenkinta šios įstaigos finansavimo paraiškos korekcija, nors kaip KKSD direktorius, jis tuo metu jau turėjo žinoti, kad jai gresia bankrotas. Nuslėpdamas šios ir kitų KKSD pavaldume esančių sporto įstaigų finansinės būklės informaciją KKSD direktorius primygtinai reikalavo tenkinti jų pateiktas paraiškas. O juk šios iššvaistytos lėšos galėjo būti skirtos galo su galu nesuduriančių sporto federacijų, rinktinių, klubų ir sportininkų finansavimui, pasirengimui 2016 metų Olimpiadai. Tarybos nariams ėmus kelti klausimus dėl bankrutuojančių valstybinių įstaigų neteisėto finansavimo, E. Urbanavičius puolė plakti Tarybą „viešumo ir skaidrumo rimbu“.

6. Tarybos pirmininkas, neinformavęs Tarybos ir nederinęs su pagrindinėmis sporto organizacijomis, valstybės institucijoms pateikė Sporto srities korupcijos prevencijos programą ir naują Fondo įstatymo projektą, kuriuo siekia iš esmės panaikinti sporto bendruomenės atstovavimo Fondo veikloje principą ir prisiskirti sau teisę vienvaldiškai valdyti Fondą, skirstyti jo lėšas. Sutinkamai su KKSD direktoriaus siūlomomis pataisomis, Fondo taryba turėtų būti formuojama iš 7 asmenų, iš kurių 5 būtų skiriami paties KKSD direktorius, t.y. E. Urbanavičiaus.

Tokios KKSD direktoriaus iniciatyvos kelia ne vieną klausimą. Ar mums nesiūloma grįžti 10 ir daugiau metų atgal, į tuos laikus, kada visi valstybės ištekliai buvo skirstomi „teisingų ir skaidrių“ valdininkų? Ar šiomis pataisomis nebus sukurtas precedentas, pagal kurį bendruomeninė savivalda ir savitvarka galės būti atimta ne tik iš Lietuvos sportininkų, bet ir mokslininkų, menininkų, kultūros žmonių, jaunimo, leidėjų, žurnalistų? Pagaliau, kuri partija turėtų prisiimti politinę atsakomybę už E. Urbanavičiaus iniciatyvas? Ar tik nesirengia visi šios partijos skyriai persikrikštyti į sporto sąjungas, kad galėtų teikti „skaidrias“ paraiškas fondui, kurį vienvaldiškai valdys E. Urbanavičius - rinkimai juk nebe už kalnų?
Matydami, kad nepradedamos formuoti ekspertų grupės, nepateikiamas baigtinis pateiktų projektų sąrašas, nederinama Fondo administravimo išlaidų sąmata ir kilus grėsmei, kad gali būti dirbtinai sustabdyta Fondo veikla, mes 2015 m. lapkričio 12 d. pasiūlėme Tarybos pirmininkui sukviesti neeilinį posėdį susidariusiai padėčiai aptarti. Deja, KKSD atstovai atsakė esą direktorius nemato tam reikalo ir pasiūlė vietoj posėdžio neformaliai padiskutuoti jo kabinete. Manome, kad tuo E. Urbanavičius galutinai įrodė siekiąs sužlugdyti Fondo veiklą, priešpastatė save kitiems Tarybos nariams ir nebepaliko mums kitos galimybės spręsti Fondo veiklos tęstinumo problemas, kaip tik atstatydinant jį iš Tarybos pirmininko pareigų.
Pareiškiame, kad mes, žemiau pasirašę Tarybos nariai, esame pasirengę garantuoti stabilią Fondo veiklą, Tarybos darbą, remiantis skaidrumo ir viešumo principais. Norime patikinti kad ir toliau esame pasirengę dirbti laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų Lietuvos ir sporto bendruomenės labui.

Pasirašo Kūno kultūros ir sporto tarybos nariai:

Romualdas Bakutis, Albinas Grabnickas, Rimantas Kveselaitis, Algis Bronislavas Vasiliauskas

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Tragedija Austrijoje: treniruotės metu nuskendo pasaulio čempionatui besirengęs irkluotojas (1)

Pasaulio akademinio irklavimo neįgaliųjų čempionatui varžyboms Austrijoje besirengęs irkluotojas...

Marijampolėje – galiūnų turnyras, žadama intriga ir debiutantas Lalas

Rugpjūčio 24-ą dieną Marijampolėje vyks tradicinis tarptautinis galiūnų turnyras, kuriame...

Dzūkijos sostinėje – vaizdingiausias šalyje pusmaratonis ir makaronų fiesta

„Atvyk ir įsitikink, tai – gražiausias 21 kilometras Lietuvoje“. Su tokiu šūkiu bėgimo...

Pasaulio jaunimo plaukimo čempionato finale lietuvė finišavo šešta

Vengrijoje vykstančio pasaulio jaunimo (15-18 metų vaikinai ir 14-17 metų merginos) plaukimo...

Besibeldžiant į Tokijo olimpiadą: šalia kelialapių – mažiausiai 10 lengvaatlečių (2)

Keturis – tiek kelialapių į Tokijo olimpines žaidynes jau nuskynė Lietuvos lengvaatlečiai....

Top naujienos

Venckienės sūnus – apie pražilusią mamą, uždarytą verslą ir teisingumą: tyliai ir ramiai tikrai niekas jos nenuteis (176)

Prieš pusantrų metų Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) sulaikius buvusią teisėją Neringą...

Stebint signalus dėl krizės Mačiulis optimizmu netrykšta: yra tik dvi geros žinios (48)

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad pasaulinės tendencijos rodo, kad...

Socialdemokratai prašo pašalinti juos iš valdančiosios koalicijos (22)

Seimo socialdemokratų partijos frakcija kreipiasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad jų...

Naujovė bankuose: prisijungę prie vieno – matysite savo sąskaitas kituose (12)

Du Lietuvoje veikiantys bankai skelbia atvirosios bankininkystės startą. Tai reiškia, kad nuo šiol...

Baltijos jūroje mirtį atnešusi bakterija verčia susimąstyti: panašus pavojus tyko ir kituose vandens telkiniuose (6)

Toks nelaimingas nutikimas kaip neseniai Vokietijoje Baltijos jūroje besimaudžiusios ir...

Dėl Rusijos grįžimo į galingųjų valstybių klubą – Zelenskio komentaras (159)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Krymo sugrąžinimas jo...

Tomas Sinickis. Viskas, ką jums reikia žinoti apie demokratiją (39)

Lietuva jau beveik tris dešimtmečius yra demokratinė valstybė. O žmonės pyksta.

Prezidentūros atstovas Seime: švedai skambino ambasadai dėl miškų įstatymo Seimas atmetė Nausėdos veto; papildyta (196)

Ketvirtadienį Seimo posėdyje, svarstant miškų įstatymą, Respublikos Prezidento vyriausiasis...

Nemalonus radinys pajūryje: prašo pagalbos surasti, kas į upelį išleido tualeto nuotekas (3)

Trečiadienio rytas Pajūrio regioniniame parke prasidėjo neramiai: kažkas į Karklėje tekantį...

Sinkevičius: tokio didelio palaikymo nesitikėjau papildyta (186)

Ketvirtadienį Seime buvo balsuojama dėl Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros į eurokomisarus....