aA
Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdomos elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pajamos, audituotais duomenimis, pernai siekė 624 mln. eurų ir buvo 1,9 proc. didesnės nei 2017 m.
© DELFI / Karolina Pansevič

Neigiamos įtakos bendrovės pajamoms turėjo sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos bei nuo ketvirto ketvirčio pradžios nebevykdoma visuomeninio elektros energijos teikimo veikla. Tuo metu bendrą pajamų augimą padėjo išlaikyti augantys klientų elektros poreikiai bei visuomeninio tiekimo verslo dalies perleidimo sandoris, kurio vertė sudarė 27,4 mln. eurų. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis - elektros energijos persiuntimas.

Kaip bendrovė pranešė per Vilniaus vertybinių popierių biržą „Nasdaq“, elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos pernai siekė 411,8 mln. eurų ir buvo 9,1 proc. didesnės nei 2017 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo didesnė elektros energijos įsigijimo kaina.

Pernai ESO grynasis pelnas siekė 15,7 mln. eurų, arba beveik 80 proc. mažiau nei 2017 m. Šiam dydžiui įtakos turėjo vienkartinis bendrovės ilgalaikio turto perkainavimo rezultatas. Atlikus elektros segmento ilgalaikio materialaus turto vertinimą, buvo nustatytas vertės padidėjimas, tačiau dėl apskaitinių aspektų pernai pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo apskaitytas turto perkainavimo nuostolis, reikšmingai sumažinęs grynojo pelno rezultatą, o nuosavo kapitalo dalyje, perkainojimo rezerve buvo apskaitytas turto vertės padidėjimas. Elektros segmente ilgalaikio turto perkainavimas, įvertinant su turtu susijusių dotacijų koregavimo įtaką, bendrovės pelną mažino 66,6 mln. eurų. Gamtinių dujų segmente buvo atstatytas ilgalaikio turto vertės sumažėjimas, kurio bendra įtaka sudarė 25,4 mln. eurų. Eliminavus vienkartinę ilgalaikio turto perkainojimo įtaką, bendrovės grynasis pelnas siektų 56,9 mln. eurų.

Pernai ESO uždirbo 169,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) - 18,6 mln. eurų, arba 12,3 proc., daugiau nei 2017 metais, kai šis rodiklis buvo 150,9 mln. eurų. Augimą labiausiai lėmė išaugusios investicijos į bendrovės tinklą bei nuolat efektyvinama bendrovės veikla.

Pernai ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 271,3 mln. eurų - 19,9 proc. daugiau nei 2017 m., kai investuota 226,2 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų - 121,5 mln. eurų - teko elektros skirstomajam tinklui atnaujinti, ši suma buvo 5,2 proc. mažesnė nei 2017 m.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.