aA
Gyvatnešis kaip žvaigždynas minimas jau gilioje senovėje, Jo simbolis - žmogus, laikantis gyvatę. Viena Gyvatnešio pėda yra arti Skorpiono nugaros, vos aukščiau Antario žvaigždės, lyg jis į ją remtųsi, kita - netoli uodegos, - šalia jų yra Šaulio strėlė - ir čia pat mūsų Paukščių tako galaktikos centras.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Ar iš tiesų Gyvatnešis yra tryliktasis Zodiako ženklas? Ar reikia į tai atsižvelgti astrologams? Šį klausimą uždavėme astrologei Lolitai Žukienei.

- Ką pasakytumėte apie Gyvatnešio simboliką?

- Gyvatnešio simbolis gali būti traktuojamas skirtingai. Rytuose tai – Mokytojo, Išminties simbolis, senovės majams gyvatė simbolizavo Tamsią properšą, vedusią į požemius. Vakaruose gyvatė traktuojama kaip nelaimė, pavojus. Galbūt tai perspėjimas apie būtinybę suvaldyti pavojingą situaciją? Prisiminkime vieną iš senovės legendų, galimai davusią pagrindą šiam simboliui. Tai legenda apie Trojos pranašą Laokoontą, mėginusį įkalbėti trojėnus neliesti medinio arklio. Bet iš jūros atplaukę dvi didelės gyvatės pasmaugė Laokoontą ir du jo sūnus. Tiesa, kai kas jį sieja su Apolonu, įveikusiu pitoną... Reikštų, kad problemas galima įveikti, bet atsargumas - būtinas.

Simboliška ir tai, kad kintant šio žvaigždyno padėčiai buvo padaryti didžiausi medicinos atradimai, o iš kitos pusės, galime Vakaruose pastebėti ir didesnį terorizmo keliamą pavojų, o taip pat dėl žmonių nepakankamo rūpinimosi savo namais, Žeme, pavojingą Žemei klimato kaitą...

- Kodėl būtent dabar apie tai prakalbo astronomai ir astrologai?

- Dabartinė Zodiako ženklų struktūra, sudaryta iš dvylikos žvaigždynų, remiasi dar Senovės Babilone sukurta sistema.

Prieš du tūkstančius metų matytų iš Žemės žvaigždynų, tame skaičiuje ir Gyvatnešio, padėtis dėl Žemės ašies svyravimų, įtakojamų Mėnulio gravitacijos, kiek pakito. Tai vyksta tam tikrais tūkstantmečių ciklais. ir šiuo metu Saulė per metus aplanko daugiau nei 12 žvaigždynų. Tas tryliktasis - Gyvatnešis. Gyvatnešio žvaigždyną Saulė aplanko kiekvienais metais, maždaug nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 17 d. Todėl astronomų grupė ir siūlo įtraukti Gyvatnešio žvaigždyną, kaip tryliktą Zodiako ženklą.

- Kodėl ne visi su tuo sutinka?

- Esmė ta, kad Gyvatnešio žvaigždynas kerta ekliptiką (Saulės kelią, kurį ji nukeliauja per metus), bet išsidėstęs jis kitoje plokštumoje, tarsi virš ekliptikos, ir tik gyvatę nešančio žmogaus „pėdos“ remiasi į Skorpiono žvaigždyną.

Kalbant apie astrologus, reikia pasakyti, kad vakarietiška astrologinė sistema sudaryta remiantis dangaus suskirstymo apskaičiavimais pagal Žemės lygiadienius (ekvinokcijas) ir į Žemės ašies svyravimus neatsižvelgia.

Tiesa, yra astrologinių mokyklų, sukurtų remiantis žvaigždžių judėjimu. Pavyzdžiui, Vedų astrologija. Jos sistemoje, jei, pavyzdžiui, gimėte kovą, būtumėte Vandenio, o ne Žuvų ženklo...

Dar viena priežastis būtų ta, kad daugelio astrologų nuomone, mums didesnę įtaką daro Saulės, Mėnulio planetų padėtys, nei tolimieji žvaigždynai - juk mes patys apjungiame žvaigždes į grupes, suteikdami toms grupėms žvaigždynų pavadinimus ir reikšmę.

- Ką jūs apie tai pasakytumėte?

- Suprantama, Saulės sistemos dangaus kūnų įtaka pati stipriausia, ryškiausiai atspindi mūsų užduotis, talentus, su kuriais čia ateiname. Tačiau svarbu ir po kokia žvaigžde esame gimę. Ne veltui klausiama: „ar gimei po laiminga žvaigžde?“ Pvz., Gyvatnešio Bernardo žvaigždė po ja gimusiems gali sustiprinti gydytojo talentą! Žvaigždės daro didelę įtaką ir įvykiams valstybių mastu.

Prisiminkime, juk gimus Jėzui, į Betliejų tris Išminčius atvedė ryškiai spindinti žvaigždė.

- Ar, sudarydama asmeninius horoskopus atsižvelgiate į Gyvatnešį?

- Visata man tarsi gyvas organizmas. Viskas joje tarpusavyje susiję, nieko nėra atskirai, paties sau. Galime sakyti, kad žvaigždės tarpusavyje sujungtos nematomais siūlais, todėl neabejotinai vienas kosminis kūnas kitą veikia ir įtakoja. Ir tas poveikis nuo to, ką mes nusprendžiame ar kaip nubalsuojame, nepriklauso.

Pavyzdžiui, ne taip seniai buvo nuspręsta, kad Plutonas ne planeta, dabar kaip ir susitarta, kad gal tai nykštukinė planeta. Visai neseniai jau ir astronomai pastebėjo galimą devintosios, dar nežinotos jiems, Saulės sistemos planetos poveikį, į ką kai kurios astrologinės mokyklos seniai atsižvelgdavo.

Tas poveikis tiesiog yra. Jis buvo ir iki šio astronomų ginčo. Kaip ir mūsų jautresnė reakcija į Mėnulio pilnatį. Todėl atsižvelgiu ir į Gyvatnešio įtaką, ir į tai, kaip per tūkstantmečius kinta Saulės buvimas konkrečiame ženkle. Bet to nesureikšminu ir dažnai atskirai nepabrėžiu. Nes reikia derinti tarpusavyje visus astrologinius rodiklius, susieti juos kaip atskirus siūlus į vieną audinį.

Juk kiekvienas mūsų - unikalus. Ir kiekvieno kosmogramą, horoskopą kuria ne vien tik Saulės buvimo konkrečiame ženkle rodikliai. Manau, kad geras astrologas, turintis ne tik astrologines, matematines žinias, bet ir būtiną tam įžvalgos dovaną, turi žiūrėti į savo darbą kūrybiškai.

Man pačiai svarbu ne įrodinėti vienos ar kitos astrologinės sistemos pranašumą, o konkrečiai padėti žmogui suvokti savo gyvenimo tikslą, paskirtį ir gabumus, su kuriais jis čia atėjo, parodyti jam jo kelio „žemėlapį“, padėti rasti tinkamiausią jo problemos sprendimą, būdus jo tikslui pasiekti.

Todėl, sudarydama žmogaus asmeninį horoskopą, apjungiu Avestos, Vedų ir vakarietiškos sistemų žinias, atsižvelgiu į visą poveikių visumą, atsirinkdama, kokie astrologiniai rodikliai daro didesnę įtaką konkrečiam žmogui. Juk svarbiausia, kad žmogus, sužinojęs savo galimybes, tikslus ir talentus, galėtų priimti tinkamiausius sprendimus.