Į Ežerėlio sveikatos namus važiuoja ir kauniečiai

„LEADER programa“ skatina socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, o jos pagrindinis įgyvendinimo principas – „iš apačios į viršų“. Būtent tokia iniciatyva gimė Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centre, kurią įgyvendinus bendruomenės patalpose sušurmuliavo Ežerėlio sveikatos namai.

„Susiremontavome pusę bendruomenės namų patalpų, įsigijome dvi išmaniąsias masažo lovas, masažo krėslą, limfodrenažo aparatą, taip pat įrengėme druskos kambarį dviem asmenis, kur esant reikalui gali tilpti ir keturių asmenų šeima. Mūsų pasididžiavimas – SPA kapsulė, kuri turi keletą programų pagal įvairius poreikius – yra infraraudonieji spinduliai, garas, aromaterapija ir kt. Žodžiu, pati naujausia paslauga, kokią tik galime pasiūlyti mūsų klientams. Jau pusmetį teikiame paslaugas ir visai neblogai sekasi. Sulaukiame žmonių ne tik iš savo bei aplinkinių bendruomenių, bet ir iš Kauno, nes mūsų paslaugos žymiai pigesnės nei mieste“, – apie įgyvendintą socialinio verslo projektą pasakojo Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centro valdybos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė.

Projekto tikslas – gerinti miestelio Ežerėlio pagyvenusių, neįgaliųjų, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis sergančių žmonių gyvenimo kokybę, mažinant jų atskirtį, didinant užimtumą, siekiant turiningesnio laisvalaikio.

Teikia paslaugas neįgaliesiems

Pasak nevyriausybinės organizacijos vadovės, projektui įgyvendinti gauta 48 tūkst. Eur paramos iš Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) pagal (KPP) priemonę „LEADER programa“, 14 tūkst. Eur skyrė Kauno rajono savivaldybės administracija – pagrindinis organizacijos rėmėjas, kurio lėšomis įrengta šildymo sistema oras-oras, ir 4 tūkst. Eur pridėjo vietos verslininkai.

„Įdarbinome 5 žmones, kadangi tai yra socialinio verslo projektas, orientavomės į socialines paslaugas ir sukūrėme tokių paslaugų paketus, gavome akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugoms teikti ir teikiame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems. Šiuo metu jas gauna 30 miestelio neįgaliųjų“, – aiškino J. M. Malinauskaitė.

Ji užsiminė, kad organizacija dirba penkiolika metų, tokia idėja buvo ilgiau brandinama, kol galiausiai buvo realizuota. Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras tapo socialinio verslo kūrimo pradininku Kauno rajone. Svarbu tai, kad visa įsigyta įranga atitinka aplinkosaugos reikalavimus, veikloje naudojamos tik tvarios medžiagos.

Kartu identifikuoja vietos problemas bei poreikius

Parama pagal KPP priemonę „LEADER programa“ skiriama VVG atstovaujamai teritorijai. Vietos veiklos grupė kartu su teritorijos gyventojais identifikuoja atstovaujamos teritorijos poreikius bei problemas, rengia visam laikotarpiui vietos plėtros strategiją (VPS). Ppradėjus įgyvendinti strategiją pagal joje nusimatytas priemones, VVG rengia joms taisykles, teikia konsultacijas pareiškėjams, priima vietos projektų paraiškas bei pagal nusimatytus atrankos kriterijus atrenka geriausius vietos projektus ir skiria paramą. VPS temos yra gana plačios, orientuotos į verslo vystymą, socialinių problemų sprendimų paieškas ir pan.

Pagal VVG organizuojamus kvietimus paraiškas vietos projektams gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruoti konkrečioje VVG teritorijoje. Vienam vietos projektui maksimali galima paramos suma – iki 200 000 Eur.

Priimamos paraiškos Strateginiam planui įgyvendinti

Šiuo metu iki gegužės 31 d. vietos veiklos grupės gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“. Paraiškas kartu su vertinti parengtomis Vietovių vietos plėtros strategijomis reikia teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) numatyta ir toliau skatinti bei remti bendruomenių „iš apačios į viršų“ inicijuotą kaimo plėtrą, finansuojant vietos plėtros strategijas, kuriomis siekiama spręsti vietos iššūkius ir tenkinti vietos poreikius.

Priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra – LEADER“ tikslas – skatinti užimtumą, lyčių lygybę, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius.

SP laikotarpiu 2023–2027 m. priemonei yra numatytas beveik 74,9 mln. Eur biudžetas. Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad parama kiekvienai VPS priemonei pagal identifikuotus poreikius ar prioritetus gali būti skirtinga. Naujajame laikotarpyje, skirtingai nei ankstesniame, VVG yra suteikta galimybė pagal teritorijos identifikuotas problemas ar poreikius strategijose laisvai modeliuoti priemones ir jų rezultatų rodiklius bei rodiklių kiekybines reikšmes.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

Šaltinis
Projektas „Rūpestis savo kraštu“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją