Nauja SP priemonė – laukiniams paukščiams saugoti

Nuo 2023 m. balandžio 17 d. startuoja nauja Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, kuria bus remiama veikla, susijusi su biologinės įvairovės apsauga, pritaikant ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų laukinių paukščių rūšių paplitimo teritorijoms. Paraiškos bus priimamos iki birželio 20 d. 2023 metams numatyta skirti 950 012 eurų paramos. Iš viso šiai paramos priemonei 2023–2027 m. laikotarpiu suplanuota skirti 5 mln. 699 tūkst. Eur.

Ūkininkai, kurie dalyvaus šioje intervencinėje priemonėje, prisidės prie laukinių paukščių – kurapkų, mažųjų erelių rėksnių, griežlių, balinių pelėdų, žalvarnių, tetervinų ir kitų paukščių – rūšių išsaugojimo. Jiems bus kompensuojama už prisiimtus papildomus įsipareigojimus – pievose, kurios patenka į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį, nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų, laikytis nustatytų šienavimo terminų.

Kompensacinės išmokos dydis – 74 Eur už vieną hektarą pievų. Paramos gali prašyti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto reikalavimus, kurių žemės ūkio valda ar jos dalis (pievos) yra nustatytuose laukinių paukščių apsaugos plotuose.  Jie turės prisiimti įsipareigojimus 5 metams ir kasmet deklaruoti tuos pačius plotus.

Tinkamas paramai naudmenų plotas, patenkantis į paukščių apsaugos teritorijų už „Natura 2000“ ribų sluoksnį, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, sudarytas iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų. Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Išmokų už plotus skyriaus patarėjos Rolanos Miknevičienės, šia SP intervencinė priemonė prisidės prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir jos geros būklės užtikrinimo..

Parama teikiama ir pagal Kaimo plėtros priemones

R. Miknevičienė priminė, kad 2023 metais bus priimamos paraiškos ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritis „Natura 2000“ išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Natura 2000“ miškuose“, kai kompensacinės išmokos bus mokamos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės ūkio paskirties ar miško žemė yra „Natura 2000“ teritorijose ir kurie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų.

Pagal veiklos sritį „Natura 2000“ išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“, ūkininkaujantiems „Natura 2000“ teritorijose, kompensacinės išmokos bus mokamos, jei deklaruojamuose plotuose nustatytas bent vienas iš šių apribojimų: nesuarti pievų, jų nesausinti, nenaudoti trąšų, nenaudoti kalkinimo medžiagų, šienauti nustatytais terminais ir pan.

Pagal minėtos priemonės veiklos sritį „Natura 2000 išmokos miškuose“ numatytos kompensacijos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valda yra „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nustatytas bent vienas iš šių apribojimų: draudžiami pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų;, draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių; plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių; sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

Šaltinis
Temos
Projektas „Rūpestis savo kraštu“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją