„Delfi Plius“ pateikia ištrauką iš Neil deGrasse Tyson knygos „Astrofizika skubantiems“. Knygą išleido leidykla „Kitos knygos“. Iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė, mokslinis redaktorius doc. dr. Jokūbas Sūdžius.

Neapsakomo karščio sąlygomis fundamentaliosios jėgos, visos drauge apibūdinančios mūsų Visatą, buvo susijungusios į viena. Nors kol kas dar nežinoma, kaip radosi tasai neapsakomo mažumo miniatiūrinis kosmosas, jis galėjo tik plėstis. Labai greitai. Tą staigaus plėtimosi reiškinį dabar mes vadiname Didžiuoju Sprogimu.