Į „Delfi“ kreipėsi skaitytoja, kuri teigė, kad norint vesti vaikus į darželį liepos mėnesį, priimtas tarybos sprendimas šokiravo visus Kaišiadorių rajone gyvenančius tėvus.

„Norėjau su Jumis pasidalinti naujausia informacija, kaip terorizuojami Kaišiadorių rajono darželinukų tėvai, kurie liepos mėnesį dirba, neatostogauja ar negali išeiti atostogų ir nori vesti vaikus į darželį.

Dėl šios priežasties papildomai reikalaujama mokėti 125 eur mokestį už vaiką, neskaičiuojant apie per mėnesį ir taip mokamo mokesčio už gaunamas paslaugas (apie 60 eur), tai bendrai yra virš 185 eur už vieną vaiką.

2022-05-18 tėvai gavo laiškus iš darželio, su klausimu, ar planuojama vesti vaiką į darželį liepos mėnesį, jeigu bus taikomas papildomas 125 eur mokestis, kuris bus naudojamas darbo užmokesčiui mokėti, vaduojant mokytojas ir mokytojų padėjėjas kasmetinių atostogų metu.

Tėvai jau tada neslėpė savo nusivylimo ir pykčio planuojama priimti tvarka, tarpusavyje ir su atsakingais atstovais diskutavo, kad čia turbūt tik nori patikrinti, kiek realiai ves vaikus į darželį liepos mėnesį ir tokia tvarka nebus priimta.

2022-05-27 tėvai gavo dar vieną laišką, kur buvo parašyta, kad 2022-05-26 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą taikyti papildomą 125 eur mokestį už liepos mėnesį ir kad vaikams, kuriems taikomos lengvatos maitinimo mokesčiui, išlieka ir fiksuotam mokesčiui bei yra galimybė fiksuotą 125 eurų mokestį, suderinus su švietimo įstaiga ir pasirašius susitarimą, mokėti dalimis iki 2022 m. gruodžio 10 d.

Suprantama, kad dėl globalių priežasčių paslaugos, prekės brangsta, tik jeigu brangsta, tai išlaidos turėtų būti skirstomas visiems, o ne tik dirbantiems tėvams ir brangimas ne tik liepos mėnesį.

Jeigu būtų buvęs tėvų susirinkimas, viskas būtų paaiškinta, pristatyta ir išdiskutuota, būtų viena kalba, tačiau apie tokią sumą nebuvo kalbos (mūsų tėvų tarybos atstovai nežinojo, kad suma bus tokia didelė), sprendimas priimtas skubotai, o žmonės jau susiplanavę savo išlaidas į priekį.

Tėvai turi prašyti darbdavių, kad ilgiau išleistų atostogų liepos mėnesį, ieškomos galimybės palikti vaikus pas pažįstamus, nes tokia sumą mokėti finansiškai per sunku, tai sukelia visiems papildomų rūpesčių.

Apie tai, kad liepos mėnesį visi atostogauja ir teks samdyti papildomą personalą savivaldybė sužino ne prieš mėnesį, tai kartojasi kasmet ir darbuotojų atostogų suderinimo klausimai nėra tėvų problema, kaip ir atlyginimo kaštų dengimas ir ar tai iš viso yra teisėta?

Kyla klausimų dėl mūsų savivaldybės atsakingų atstovų vadybinių, vadovavimo gebėjimų sprendžiant darbuotojų atlyginimo fondo ir atostogų klausimus.

Negi niekam iš savivaldos atstovų nekilo klausimų prieštarauti tokiam nelogiškam nutarimui ir ar tikrai toks posėdis iš viso vyko, kas jame dalyvavo, kokie tėvų komiteto atstovai buvo ir kokią nuomonę ištransliavo? Turbūt šį klausimą palikime mūsų rajono mero sąžinei“, – rašė skaitytoja.

„Delfi“ kreipėsi dėl šios situacijos į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Komunikacijos skyriaus atstovai teigė, kad ši situacija ministerijai yra žinoma, tačiau priimtas mero sprendimas kelia abejonių.

„Nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal nustatytą kompetenciją negali imtis nagrinėti savivaldybės priimamų teisės aktų ir daryti kokią nors įtaką, tačiau šią situaciją Kaišiadorių rajone žinome. Šį atvejį aptarėme ir su rajono savivaldybės Švietimo skyriumi.

Skatintume tėvus kreiptis ir į Vyriausybės atstovus Kaišiadorių rajone, kurie yra įgalioti spręsti dėl savivaldybių sprendimų susiklosčiusias situacijas.

Švietimo įstatyme nustatyta, kad atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininkas, šiuo atveju tai yra savivaldybė.

Taigi, savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mokesčius už ikimokyklinio ugdymo vaikų išlaikymą. Tačiau šiuo atveju kyla pagrįstas klausimas dėl neproporcingai didelio mokesčio už vaiko išlaikymą tik vieną mėnesį per metus.

Taip pat nėra labai aišku, kas konkrečiai įskaičiuojama į vaiko išlaikymo išlaidas. Savivaldybės tarybos aiškinamajame rašte minima, kad papildomas mokestis už liepą bus naudojamas darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms apmokėti, kai pedagogai bus išleidžiami kasmetinių atostogų.

Šis savivaldybės teisės akto pagrįstumas kelia abejonių“, – rašė švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyriaus atstovas.

„Delfi“ kreipėsi komentaro ir į Kaišiadorių rajono savivaldybę, tačiau savivaldybės atstovai situacijos nekomentavo.

Po straipsnio publikacijos, savo komentarą pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

„Pirmiausia norėtume pažymėti, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, šiuo atveju – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Todėl sprendimas taikyti papildomą 125 Eur dydžio priemoką už liepos mėnesį buvo priimtas kolegialiai Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu, o meras vienasmeniškai tokio pobūdžio sprendimų priimti negali. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad prieš pagrindinį tarybos posėdį tarybos sprendimo projektą svarstė ir jam pritarė visi komitetai.

Sprendimas taikyti papildomą mokestį buvo priimtas, norint Kaišiadorių krašto tėvams išsaugoti kai kuriose kitose savivaldybėse nesančią galimybę vesti vaikus į darželį visą vasarą.

Tam, kad Kaišiadorių krašto gyventojai galėtų džiaugtis kitose savivaldybėse nesančia paslauga, savivaldybė anksčiau taikė tėvams prievolę pateikti iš darboviečių pažymą, patvirtinančią, kad vasaros laikotarpiu abiem tėvams atostogos nesuteikiamos. Ši pažyma buvo ypač svarbi darbo planavimui vasaros metu.

Tačiau kai kurie tėvai, remdamiesi BDAR nustatyta asmens duomenų apsauga, atsisakė teikti pažymas ir pageidavo tokios sistemos atsisakyti, todėl buvo atsižvelgta į jų poreikius. 2022 m. balandžio 13 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu senoji tvarka buvo panaikinta.

Pasikeitus tvarkai, galimybės vesti vaikus į darželį vasarą atsivėrė visiems. Dėl to, jeigu anksčiau vasarą darželiai dirbdavo pakaitomis ir juose susidarydavo 5–6 grupės, tai šiemet pagal tėvų gautus prašymus vien tiktai Kaišiadorių mieste jų būtų 13 ir turėtų dirbti abu darželiai.

Tačiau įstaigų biudžetai sudaromi ir lėšos planuojamos dvylikai mėnesių, darbuotojai turi teisę į atostogas, o jeigu dirba abu darželiai, tokiu atveju kyla poreikis samdyti papildomus pakaitinius darbuotojus vienam mėnesiui ir jiems mokėti atlyginimus.

Darželiai dirba 10,5 val., todėl grupei privaloma skirti 1,63 ikimokyklinio ugdymo mokytojo etato ir 1 mokytojo padėjėjo etatą. Atsižvelgiant į savivaldybės finansinę situaciją, daugėjant socialinės paramos gavėjų ir didėjant išmokoms, kylant komunalinių paslaugų kainoms, kuro kainoms ir išlaidoms už mokinių pavėžėjimą ir kt., finansuoti išaugusių kaštų savivaldybės biudžeto lėšomis nėra galimybių.

Todėl susidūrėme su situacija, kai reikia rinktis, ar visus darželius išleisti vasaros atostogų, ar, atsižvelgiant į tėvų poreikius, ir toliau teikti paslaugas bei jas finansuoti surenkamomis įmokomis. Šis variantas pasirinktas kaip kompromisas, kad darželiai ir toliau veiktų bei juose būtų teikiamos paslaugos.

Be to, ši priemoka buvo kuriama taip, kad atsižvelgtų į tėvų situaciją. Mažas pajamas turinčioms šeimoms bus taikomos lengvatos, o tiems, kurie negali visos įmokos sumokėti iš karto, bus sudarytos sąlygos įmoką už darželio paslaugas mokėti dalimis po 20 Eur per mėnesį iki 2022 m. gruodžio mėnesio.

Siekdami sudaryti geresnes sąlygas tėvams, papildomam liepos mokesčiui pritaikėme 50 proc. dydžio lengvatas šiais atvejais: 1) kai vaikas auga su vienu iš tėvų, o kitas yra miręs ar dingęs be žinios;2) vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų; 3) vaiko tėvai (globėjai) yra šauktiniai ar profesinės karo tarnybos kariai; 4) vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.

Taip pat tėvai (globėjai) atleidžiami nuo atlyginimo už maitinimą visus metus ir išlaikymą liepos mėnesį, jei: 1) vaikas, kuriam Pedagoginė psichologinė tarnyba dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusi vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius; 2) vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą; 3) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Bet kuriuo atveju, net ir padidėjusi įmoka už darželio lankymą liepos mėnesį bus keletą kartų mažesnė, lyginant su privačiame sektoriuje teikiamomis vaikų priežiūros paslaugomis.

Apie galimą papildomo mokesčio už liepos mėnesį tėvai buvo informuoti iš karto, kai tiktai paaiškėjo poreikiai dėl darželių darbo vasarą. Tą aiškiai įrodo ir Jūsų siųstas laiškas. Taryba sprendimą priėmė gegužės 26 d., o laiškus tėvai gavo gegužės 18 d.

Taigi tėvams buvo sudaryta galimybė ne tik gauti išankstinę informaciją, bet ir, pavyzdžiui, dalyvauti tarybos posėdyje bei išreikšti savo poziciją. Tarybos posėdžių laikas ir svarstomi klausimai iš anksto skelbiami interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt. Visi darželiai birželio ir rugpjūčio mėnesiais dirbs įprasta tvarka, todėl tiems, kurie nenori papildomai mokėti už darželio paslaugas liepos mėnesį, dar yra laiko pakoreguoti atostogų planus ar vaikus užrašyti į stovyklas.

Surinktas mokestis bus skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimams sumokėti.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnį ikimokyklinio ugdymo organizavimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neprivalėjo būti informuota apie padėtį Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Tačiau norime informuoti, kad ministerijos atstovai ne tik žinojo apie padėtį, bet netgi siūlė vienam mėnesiui uždaryti darželius, nenustatant papildomo mokesčio liepos mėnesiui. Savivaldybės vertinimu toks problemos sprendimas būtų buvęs blogesnis, nes tėvams, kurie sutinka mokėti ir kuriems darželis yra būtinas, nebūtų palikta pasirinkimo galimybė. Todėl nuspręsta pasirinkti tėvams palankesnį sprendimą ir suteikti pasirinkimo galimybę“, - rašė A.Narbutas.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją