Meras čia – tai tik valdžios piramidės sraigtelis, vargu ar kuo nors svarbesnis už eilinį savivaldybės politiką. Tikrąją valdžios galią Elektrėnuose į savo rankas yra tvirtai suėmęs ne kas kitas kaip Seimo narys Bronius Bradauskas. Jis savivaldybę valdo ir įtaką daro per savo statytinį administracijos direktorių Arvydą Vyšniauską. Savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijoje dirba ir Broniaus Bradausko padėjėjas Stasys Lančinskas.

Kaišiadorys ir Elektrėnai – tai Seimo nario, bemaž neformalaus neobolševikų frakcijos socialdemokratų partijoje lyderio, kunigaikštystės. Čia jis, stambiausias vietos žemvaldys, elgiasi, kaip tik nori.

Tačiau kaip ir viduramžiais, feodalinėje sistemoje, taip ir dabar žiaurumu bei įžūlumu labiausiai pasižymi ne pats „valdovas“, o nuolankūs jo pavaldiniai. Tai jo statytiniai vietiniai „putinėliai“, kurie sukūrė ir išlaiko tokią valdžios piramidę, kuri nepaiso nei teisės, nei formalių taisyklių, net ir sveiko proto.

Kas svarbiau: gabumai ir žinios ar priklausymas socialdemokratams?

Paminėsiu keletą atvejų. Ar žinote, kad dalyvaujant valstybės tarnybos konkurse Elektrėnuose pats svarbiausias „konkurso“ kriterijus yra priklausymas socialdemokratų partijai? Netikite? Patys pabandykite laimėti valstybės tarnybos konkursą ir pajusite, ką tai reiškia. Pastaruoju metu tai pajuto ne vienas jaunas, doras, sąžiningas ir kompetentingas žmogus.

Tarsi vietiniu folkloru tampa istorijos, kai vienas ar kitas savivaldybės tarnautojas, sulaukęs iškvietimo į administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko kabinetą, gauna nedviprasmį pasiūlymą: jeigu nori dirbti – stoji į socialdemokratų partiją, jeigu ne – skrendi lauk.

To paties gali sulaukti ir konkursus laimėję žmonės. Konkursą jie laimi dėl savo žinių ir gebėjimų, o tada, žiūrėk, sulaukia „kvietimo“ prisijungti prie „stipriausios“ Lietuvos politinės jėgos. Jei ne – darbo net ir laimėjus konkursą nebus.

Tarsi burtų lazdelei pamojus į socdemų partiją įstojo grupė seniūnų, o keli išsisuko deleguodami savo žmonas. Tai tik laikinas atokvėpis.

Panašiai įvyko ir su Krikščionių partija, kurios du išrinkti savivaldybės tarybos nariai nuolankiai nuleidę galvas ir pamynę rinkėjų valią atsidūrė tų pačių socialdemokratų bei įtakingojo administracijos direktoriaus A. Vyšniausko globoje.

Artėjant savivaldos rinkimams visiškai nenustebčiau, kad kairieji „greituoju būdu“ priglaustų ir daugiausiai balsų praeituose rinkimuose gavusius liberalcentristus. Jų partijai byrant ir įtakai dingstant meras bei kiti vietos politikai blaškosi, bijo, neranda sau vietos. 

Štai, kad ir paskutinis atvejis. Tam pačiam administracijos direktoriui A. Vyšniauskui pareikalavus meras liberalcentristas sutiko pakeisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš pradžių priešinosi, tačiau gavęs ultimatumą paskutinę dieną nuomonę pakeitė, sulaužė galiojusį susitarimą. Todėl jeigu po savivaldos rinkimų susiformavus naujai daugumai koalicijos branduolį sudarė dešinieji, siekę rimtų permainų Elektrėnuose po neefektyvaus valdymo 2007-2011 m. (meru tada buvo tas pats A. Vyšniauskas), dabar meras liberalcentristas atsidūrė jau kairiųjų koalicijoje.

Taip yra formuojama nauja vietos valdžios piramidė, kurios tikslas – necivilizuotais metodais išlaikyti valdžią ir kontrolę. Visą savivaldybę, jos ūkį ir žmones pajungti vienos politinės jėgos valdymui. 

Dar visai neseniai atrodė, kad tokie sovietiniai „valymai“, kai atleidžiami darbuotojai dėl politinių įsitikinimų, ir valdžios vertikalės formavimas yra jau praeityje. Prisimenu, kai po savivaldos rinkimų susiformavus naujai valdžiai, buvęs meras, dabartinis administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas skambino man, tuo metu išrinktam vicemerui, ir skundėsi, kad dabar iš darbo išvarys jo žmoną. Tuomet jį guodžiau: „Arvydai, juk mes civilizuoti žmonės!“.

Prisipažinsiu – tada žiauriai klydau.

Kodėl taip vyksta?

Stebėtis šiuo reiškiniu vargu ar verta. Manau, kad tai vyksta ne vienoje savivaldybėje, todėl raginu žmones regionuose nebijoti prabilti. Kalbėti apie blogybes ir piktnaudžiavimą valdžia, neobolševikinį valdymą, su kuriuo ne retas susiduriame. 

Viso šio elgesio paaiškinimas, manau, yra paprastas. Ne paslaptis, kad socialdemokratų partija veikia kaip feodalinė struktūra. Atskiri vietos „kunigaikštukai“ valdo atskirus regionus ir per rinkimus partijos vadovybės jie yra verčiami „sugeneruoti“ tam tikrą balsų kiekį. Kai demokratinėmis priemonėmis to padaryti nepavyksta, imamasi ir drastiškų priemonių. Tokių, kaip Elektrėnuose.

Naudojamasi mūsų įstatymų, kurių daugumą patys jie ir sukūrė, spragomis. Juk nenormalu, kada beveik visos savivaldybės administracinės galios yra suteiktos vienam administracijos direktoriui. Kadangi daugelis tarybos narių, jų žmonos, vaikai ar giminaičiai atsiduria šių galių zonoje, todėl savivaldybę pradeda valdyti ne taryba ar meras, bet šiuo atveju nuolankus Seimo nario tarnas administracijos direktorius. Jis pajaučia tokią galią, kad net ignoruodamas Lietuvos Respublikos įstatymus nebeatsako į tarybos narių paklausimus. Jis jaučiasi esąs pats sau įstatymas.

Gal tvarką turėtų įvesti savivaldybės kontrolierius? Bet juk Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė irgi yra Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narė. Pagal partinę subordinaciją ji pavaldi skyriaus pirmininkui Arvydui Vyšniauskui, o ką jau kalbėti apie Seimo narį Bronių Bradauską. Jos paskyrimo į šį postą teisėtumas vis dar yra teisminio nagrinėjimo stadijoje. Europietiško mąstymo kontrolierius pats būtų sustabdęs savo narystę partijoje ir išsprendęs interesų konfliktą. Tik jau ne socialdemokratai! Pasirodo, Lietuvos Respublikos įstatymai leidžia tokiems pareigūnams būti partijoje po darbo. Darbe nepartinis – po darbo partinis! 

O jeigu Elektrėnų valdžios piramidę papildysime faktu, kad centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja dirba naujojo mero pavaduotojo Vytauto Vėželio žmona Danutė – tai valdymo schema bus jau visiškai aiški ir išbaigta. Tiesiog valdyk ir džiaukis savo „valdymo” vaisiais, nes įstatymai nebegalioja.

Socialdemokratų partija Elektrėnuose nėra pati stipriausia. Jau kurį laiką ji susiduria su kompetentingų žmonių stygiumi ir pastarųjų Europos Parlamento rinkimų rezultatai jų neturėtų įkvėpti, nes kitos partijos lipa ant kulnų. Todėl pradedamas masinis protingesnių žmonių suvarymas į partiją, jų šantažavimas ir valdžios vertikalės formavimas. Taip gniuždant ir susidorojant su politiniai oponentais, užgniaužiant bet kokią kitokią nuomonę. Kad tik kaip nors išspaudus šiek tiek balsų ir geresnius rezultatus.

Tačiau tai yra trumparegiškas ir klaidingas požiūris, nes Lietuva sovietinių tradicijų jau atsikratė. Bandymas tas tradicijas atgaivinti Elektrėnuose bus tik laikinas posūkis atgal. XXI a. gero darbuotojo kriterijai yra kompetencija, profesionalumas, efektyvumas ir pasiekti rezultatai. Mėginimas Lietuvos valstybės tarnybą mestelti atgal į nomenklatūrinį sovietmetį yra klaida, kuri smogs ne tik demokratijai, bet, svarbiausia, žmonių teisėms. Elektrėniškiai tai supranta, todėl net neabejoju, kad būtent jie vietos „kunigaikščio“ ir jo statytinio administracijos direktoriaus elgesiui tars griežtą NE.