Pirmiausia, valdantieji sakėsi skirsią ypatingą dėmesį pensininkams. Deja, ekonomika kyla, o vidutinė pensija tik mažėja.

Jeigu mūsų Vyriausybės kadencijos pabaigoje, kai atkūrėme prieškrizinį pensijų lygį, ji viršijo 45 proc. palyginti su vidutinėmis draudžiamosiomis pajamomis, tai 2016 metais numatomi jau tik 42 proc. Tai yra – dar mažiau nei šiemet. Ir tiek susidarys tik su visais numatytais pensijų padidinimais, jei jie apskritai bus išpildyti. Verta priminti, kad ekonomikos augimo sąlygomis socialinė atskirtis šalyje irgi didėja.

Suklusti turime ir dėl vėl didėjančios emigracijos. Šiemet emigrantų skaičius viršijo imigrantų 18 tūkst., kai praeitais metais šis santykis buvo 12 tūkst. žmonių. Ypač skausminga, kad dažniausiai emigruoja jaunos šeimos ir tikrai ne dėl galimo šaukimo į kariuomenę, kaip teigia premjeras Algirdas Butkevičius. Žmonės nuomonę apie padėtį šalyje pareiškia kojomis...

Galiausiai, per devynis šių metų mėnesius mirė 7 tūkst. daugiau lietuvių nei gimė. Tuo tarpu gimstamumas apskritai nustojo augti. Tokios tendencijos Lietuvoje stebimos ne sunkmečiu, o ekonominio pakilimo metais! Dėl abortų negimė dar 4 tūkst. Lietuvos piliečių. Taigi vien šiais metais Lietuva neteko beveik 30 tūkst. lietuvių. Ir tai – nei karo, nei ekonominio nuosmukio pasekmė.

Šie rodikliai vienareikšmiškai atskleidžia, kaip labai Druskininkuose besipliuškenančiai valdančiajai koalicijai iš tiesų rūpi šalies socialiniai reikalai ir netektys, kurių būtų galima išvengti.