Tą būdą Maskolija gavo iš Aukso Ordos. XIII amžiuje gavo kaip „jarlyką“, įsisavino jį kaip azijietišką valdžią ir ėmė mėgautis, į visus pasaulio kraštus plisdama. „Kremlius“ — Aukso Ordos dovana maskoliams.

Ir maskolius pasakė sau, o ir savo kaimynui slavui, o taipogi visiems, kad nuo šiol nebus žemės ir dangaus, o bus tik žemės ir dangaus mišinys. O kad mišinys geriau laikytųsi, patys maskoliai jį krauju teps. Ir visa, ką tik maskolius pagriebs po ranka, padės jam, tiks visos idėjos ir šventi tikėjimai. Mišinį gaminti iš visko smagu, kad tik sienų ir ribų nebūtų. Tiks ir iš Konstantinopolio pasiimta ortodoksija, ir iš Karlo Markso — marksizmas. Viskas stiprins ruso įsitikinimą, kad jis turi teisę dangų su žeme maišyti ir krauju mišinį tepti. Ir kad tik jis, maskolius-pravoslavas-komunistas, žino, kaip aukštakrosnėje turi degti žmonės ir tautos. Maždaug kaip Pragare.

Geriausiai šią ruso valią-religiją, šią amžiną griovėjo ir Pragaro virėjo aistrą pažino ukrainietis Nikolajus Gogolis. Ne veltui jis rusu tapo. Gogolis net savo vardo prasmę taip paaiškino: esu „kogel-mogel“! Manasis Tarasas Bulba savo sūnų nužudė, ko jūs dar iš manęs norite?!

Taip buvo senaisiais amžiais, ir XIX amžiuje.

O dabar XXI amžius. Ir dabar plūstelėjo naujas rusiškas žvėriškumas, branduolinę bombą įsikandęs. Maskovija virto Maskolija ir užpuolė Ukrainą, nes ši išsižadėjo gogolio-mogolio, kuris savo vaikus žudo.

Dabartinis maskolius supyko mirtinai. Užpuolė, bet šaukia, kad jį užpuolė! Nes jis, maskolius-pravoslavas-komunistas yra šventas, nes „Rusija visuomet tik ginasi“. Maskolius su ašara širdyje ėmė šaukti pasauliui, kad 1991 metais ukrainiečiai suklydo, nes nebuvo jokio Ukrainos referendumo dėl nepriklausomybės. Nebuvo laisvės nuo Maskolijos. Kas buvę? Ogi tris dešimtmečius siautėjusi Ukrainoje supuvusi „demokratija“, maitinama iš Amerikos delno. Ir viskas. Ir baisausia, rėkia maskolis, kad ukrainiečiai yra išdavikai, nes „rusų pasaulį“ į Vakarus ėmė traukti. O išdavikus reikia naikinti baisiau negu priešus.

Bet nepasiseka Vladimirui Putinui — supuvusi armija. Tik šaudo, tik žūti moka. O ir tie Vakarai — ką jie daro? Kodėl jie nesupuvę iki galo? Kodėl Ukraina ginasi kaip liūtas? Ir apskritai, kodėl žemės ir dangaus mišinio Ukrainoje nebesuplaksi į „kogelį-mogelį“?

Atrodytų, galas, maskoliai savo kraujo puotoje ir maišalynėje uždus.

Bet ne. Kai maskolius nebeįstengė ne tik kariauti, bet ir pastovėti, kai jis tik raketomis Ukrainą apsjaudo, žemę ir dangų degina, atskubėjo į pagalba Kinija. Dangaus imperija žemėje. Kremliuje kinų komunistų vadas atsidūrė.

Kinija gerokai seniau negu Aukso Orda dangų su žeme maišė, tad Putiną ir dabartinę Rusiją gerai supranta. Leido jai pasidraskyti ir — nė nekariavusi! — šast prie dalybų stalo.

Azijietiškai savo valandos sulaukė Kinija.

***

Nejaugi pagalvosime, kad ties Ukrainos sienomis dabar spręsis pasaulio likimas?

Ne, Rusijos viduje spręsis, Sibire spręsis.

Atvyko kinas į Maskoliją pasakyti, kad jis geidauja Rusiją matyti tokią, kokia ji dabar yra. Vadinasi, nusilpusią, demografiškai ir ekonomiškai mirštančią. Atvyko kinas į Maskoliją pasakyti, kad toks Putinas jam labai patinka, tegul jis toliau valdo, iki pat galo. Pagaliau atvyko kinas į Maskoliją ir pajuokauti: esą per 2024 metų prezidento rinkimus jis Putiną vėl prezidentu matyti nori. Štai taip. Labai naudingas vasalas, kodėl neištarus žodžių, kuriuos šis visa savo kruvina siela girdėti nori? O kad tas Putinas iki 2024 metų prezidento rinkimų gali nebetraukti… Ką gi, ir šis gaus šilkinę virvelę, kurią imperatoriai siųsdavo gubernatoriams, kad tie panaudotų ją pagal paskirtį — savo kaklui. Gaus, jeigu blogai jo vyriausybė, vadinama „Rusijos likvidacine komisija“, darbuosis dar metus kitus.

Todėl visai nesvarbu dangaus imperijai žemėje, kad kažkoks Hagos teismas ar kokios 123 pasaulio šalys gali areštuoti Putiną kuriame nors oro uoste. Nusispjaut. „Nusispjauti mums, mes patys… tai yra, aš pats visus areštuoti galiu!“ — šaipėsi imperatorius, žiūrėdamas vasalui į prašieptą burną. Abu tuo metu azijietiškame Kremliuje sėdėjo.

Juokas juokais, bet reikalas rimtas.

Kinija jau ima senąją Maskoviją už žabtų, o naujajai Maskolijai paskiria savo vasalą, paskiria „jarlyką“, duodantį teisę laikinai valdyti teritoriją. Pekiną tokia tvarka labai tenkina. Rusijos teritorijos dalijimasis ne už kalnų. Sibiras Kinijos mokyklų vadovėliuose senokai vadinamas „Laikinai prarastomis žemėmis“, o Baikalo ežeras — „Šiaurės jūra“. Ir nieko baisaus, vasalas Putinas nė pypt. Dangaus imperija žemėje jam sako: „Pakentėk dar kiek, jau nebeilgai“.

Tad ką… Ką tas beprotybės šventumu sergantis Kremliaus kraugerys? Mėtys į Europą branduolines bombas, ko kasdien reikalauja pamaininiu buvęs maskolių prezidentas Dmitrijus Medvedevas? Dangų su žeme suvisam sumaišys? Oi, ne.

Kinijai reikalinga Europa, o ne branduolinio sprogimo laužynas.