Europiečiai, drąsūs amerikiečiai ir pasaulio žmonės tai seniai suprato ir vis garsiau reikalauja, kad Europos politikos lyderiai būtų drąsūs ir griežti Putino ir Kremliaus agresijai Ukrainoje. Ukrainos Prezidentas Volodymyr Zelensky – geras lyderystės, kurios taip reikia grėsmės akivaizdoje, pavyzdys.

Putinas ir Kremlius kariauja ne tik prieš Ukrainą, jis kariauja prieš visą Europą, jis kariauja prieš mūsų vertybes ir prieš Ameriką tuo pačiu. Putinas nori visam pasauliui parodyti, kad Vakarai (Europa ir JAV) – silpni ir neturi valios apginti silpnesnio, tegali tik stebėti ir skaičiuoti dienas, kiek dienų mūsų abejingumui pasmerkta auka išsilaikys...

Sankcijos, finansinė ir karinė pagalba Ukrainai yra didelė, tačiau nepakankama. Milijonams ukrainiečių, nuo karo bėgančių į Europą, teks suteikti visą pagalbą ir tai šį karą jau tiesiogiai daro mūsų, Europos, karu ir būtų klaidinga apsimesti, kad to nematome.

Putinas ir jo generolai nesitikėjo, kad ukrainiečiai priešinsis ir karas užsitęs. Rusijos kariuomenė, siekdama įbauginti Ukrainos žmones bei europiečius, desperatiškai bombarduoja Ukrainos miestus, žudo nekaltus civilius gyventojus.

Užteks skaičiuoti ir stebėtis, kiek jau dienų prieš Putiną atsilaikė Ukraina ir didvyriški ukrainiečiai.
Kiekvienas vokietis, prisimindamas istoriją, turi matyti, kaip gimsta XXI amžiaus nacizmas, kuris įgavo galią tik todėl, kad daug kas nuolaidžiavo ir nesipriešino, kai to labiausiai reikėjo.

Kiekvienas britas turi prisiminti Londono ir Jungtinės Karalystės miestų bombardavimą II Pasaulinio karo metais. Prancūzai, belgai, lenkai ar lietuviai turi prisiminti, kaip tikėjosi, kad Hitlerio ar Stalino Europos dalybos tiesiog jų nepalies. Europos žmonės turi daug ką prisiminti, kad suprastų – šiandien ir dabar istorija kartojasi. Europa ir Amerika turi suprasti, kad Putinas yra naujasis XXI amžiaus nacizmo ir imperializmo veidas. Jis kariauja prieš mus visus, prieš Europą, prieš Ameriką. XXI amžiuje, deja, jau nebėra lokalių karinių konfliktų.

Suprantame mūsų politikų baimes dėl galimo III pasaulinio karo grėsmės, suprantame, kad Putinas ir Kremlius kontroliuoja tūkstančius branduolinių bombų ir jomis šantažuoja. Tačiau, europiečiai yra drąsūs žmonės ir negali užmerkti akių, kai mato žūstančius nekaltus žmones, kai mato milijonus karo bėglių, kurie pasiekia jų namus ir prašo pagalbos. Todėl turime padėti mūsų politikams tapti drąsiais ir atsistoti veidu prieš agresorių. Ir svarbiausia, turime būti vieningais grėsmės akivaizdoje, kokie vieningi yra ukrainiečiai, kurie priešinasi Putinui ir Rusijos armijai.

Prašome kuo skubiausiai vieningai NATO priimti sprendimą ir įvesti neskraidymo zoną Vakarų Ukrainos teritorijoje, su vienu aiškiu HUMANITARINIU tikslu – garantuoti civiliams gyventojams teritoriją, kurioje nei karo lėktuvai, nei dronai, nei raketos nekelia grėsmės jų gyvybėms ir miestams.

Šioje Ukrainos dalyje Rusijos armija iki 2022 m. kovo 12 dienos praktiškai aktyvių karo veiksmų nevykdė.

Tai humanitarinė misija, tai elementarus žmogiškumas – apsaugoti moteris ir vaikus, kuris turi būti suprantamas net Putinui ir jo generolams. Turi Ukrainoje būti vieta, kur žmonės gali jaustis saugūs.
NATO ir Europos Sąjunga turi pradėti oro kontrolę šioje Ukrainos teritorijoje ir aiškiai nubrėžti raudonas linijas, kurių negali peržengti nei viena šalis. Ir tai ne karas su Putinu ir Rusija, tai žmogiškumo misija – apsaugoti silpnesnį.

Kviečiu visus Europos, Amerikos, pasaulio ir net Rusijos piliečius, kuriems žmogaus gyvybė, vaiko ašaros ir skausmas, karo baisumai yra nepriimtini, padrąsinti mūsų politikus imtis atsakomybės už mūsų ir pasaulio ateitį ir atlikti HUMANITARINĘ MISIJĄ – ĮVESTI NESKRAIDYMO ZONĄ VAKARŲ UKRAINOJE.

Tą galima padaryti siunčiant laiškus žemiau išvardintais kontaktais (deja, tačiau tiek ES, tiek ir JAV aukščiausi valdžios organai yra labai atsiriboję nuo paprastų piliečių, tačiau pamėginti verta. Pabandome):