Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šalies pasienyje su Lenkija ir Čekijos Respublika buvo sulaikyta 420 asmenų.

Pranešama, jog dauguma sulaikytųjų yra prieglobsčio prašytojai iš Čečėnijos – nepriklausomybės siekiančio Rusijos regiono, ir jie kreipėsi į šias dvi ES valstybes dėl apsaugos. Kiti – Ukrainos ir Vietnamo piliečiai.

Austrija susidūrė su panašiomis problemomis: po Šengeno plėtros šalyje prieglobsčio prašė 340 čečėnų. 235 iš jų atvyko iš Lenkijos ir buvo grąžinti atgal, pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija.

„Mūsų nuogąstavimai pasitvirtino,“ pareiškė Vokietijos policijos profesinės sąjungos vadovas Konradas Freibergas.

Tačiau Europos Komisija nemato sąsajų tarp Šengeno plėtros ir prieglobsčio prašytojų antplūdžio.

Komisijos atstovas pareiškė, jog tai tikrai nėra naujų išorės sienų apsaugos trūkumo rezultatas.

Bendras ES teritorijoje pateiktų prieglobsčio prašymų skaičius 2006 m. pasiekė 182 tūkst., o kai kurių šalių įstaigos patiria didžiulį spaudimą.

Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje kasmet pateikiama po 20 tūkst. prašymų dėl pabėgėlio statuso suteikimo ar kitos apsaugos, tačiau tik Švedijoje patenkintų prašymų skaičius viršija atmestų prašymų skaičių.

Mažiausiai prašymų dėl prieglobsčio sulaukia trys Baltijos valstybės – 2006 m. Estijoje buvo pateikti 5 prašymai, Latvijoje 10, o Lietuvoje – 150.