Savo kalboje parlamentui ministras pirmininkas Leszekas Milleris (Lešekas Mileris) pareiškė, kad dalyvauti šioje koalicijoje yra "garbinga ir suprantama pareiga".

"Garbinga, nes negalima nuvilti sąjungininko, kai jam reikia pagalbos, ir suprantama, nes čia kalbama apie mūsų, kaip sąjungininko, pareigų vykdymą", - sakė L.Milleris, turėdamas galvoje artimus Lenkijos santykius su Jungtinėmis Valstijomis.

Lenkijos dalyvavimas Irako kare yra "teisingas ir pagrįstas", pažymėjo L.Milleris. 1999 metais įstojusi į NATO Lenkija nusiuntė į Irako karo operaciją 54 elitinio kariuomenės būrio "Grom" karius, 74 žmonių cheminių ginklų dezaktyvacijos grupę ir logistikos operacijų laivą su 53 jūreivių įgula.