Ketvirtadienį ryte Latvijos Respublikos oficialiame leidinyje „Latvijas Vestnesis“ bus paskelbtos praėjusią savaitę priimtos ministrų kabineto taisyklių dėl Latvijos nacionalinio archyvo veiklos pataisos. Joms įsigaliojus KGB dokumentai galės būti skelbiami internete.

Šįmet skelbiamų dokumentų grupės bus paskelbtos Latvijos nacionalinio archyvo interneto svetainėje www.arhivi.gov.lv. Dokumentus bus galima rasti specialiame skyriuje adresu kgb.arhivi.lv.

Prieigai prie dokumentų bus reikalinga registracija nurodant vardą, pavardę, asmens kodą arba užsienio piliečio identifikacinį kodą, nurodytą asmens tapatybės dokumente, taip pat vartotojo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį bei kokiu tikslu bus naudojami KGB dokumentai.

Šįmet skelbiamų dokumentų grupėse bus SSRS KGB darbuotojų telefonų knyga, Latvijos SSR KGB neetatinių operatyvinių darbuotojų įskaitos kartoteka, abėcėlinė ir statistinė Latvijos SSR KGB agentų kartoteka bei Latvijos komunistų partijos Centro Komiteto aprašai iš Valstybinio archyvo fondo PA-101.

Ateinančių metų sausį bus paskelbtos teismo nuosprendžių rezoliucinės dalys bylose dėl bendradarbiavimo su KGB fakto konstatavimo. Šie duomenys yra informacinio pobūdžio ir nesukelia juridinių pasekmių.