Pasiturintiems žmonėms bus lengviau prisitaikyti prie karštesnės planetos, tuo tarpu vargingesni pajus blogiausius klimato kaitos padarinius, įspėja Ph. Alstonas ataskaitoje, kuri kitą savaitę bus pateikta JT Žmogaus teisių tarybai.

Klimato kaita gresia sunaikinti tai, kas per praėjusius 50 metų pasiekta mažinant skurdą, įspėjo specialusis pranešėjas skurdo ir žmogaus teisių klausimu. Jo ataskaita remiasi studijomis, anot kurių, dėl klimato kaitos iki 2050 metų besivystančiose šalyse 140 mln. žmonių gali tapti benamiai.

„Skurdžiai gyvenantiems žmonėms tenka atsakomybė tik dėl labai mažos dalies emisijų, tačiau jie pajus pagrindinę klimato kaitos naštą ir mažiausiai gebės nuo jos apsisaugoti, - sakoma ataskaitoje. – Mes rizikuojame „klimato apartheido scenarijumi“, kai pasiturintys gyventojai sumokės už tai, kad pabėgtų nuo perkaitimo, bado ir konfliktų, o likęs pasaulis liks kentėti“.

Ekspertas kritikavo, kad, nepaisant didėjančio suvokimo, kokią grėsmę kelia klimato kaita, šiai temai žmogaus teisių aktyvistai skiria per mažai dėmesio.

Visi JT specialieji pranešėjai yra nepriklausomi ekspertai, kalbantys ne JT vardu, o tik pateikiantys organizacijai savo išvadas.