Per retą pasirodymą Pentagono spaudos konferencijų salėje prezidentas pranešė, kad ilgainiui kariuomenė bus performuota, pagrindinį dėmesį skiriant kovai su terorizmu, branduolinio ginklo kaip atgrasinimo priemonės išlaikymui, JAV teritorinei gynybai ir "bet kokio potencialaus priešo keliamos grėsmės atbaidymui ir nugalėjimui".

Šios karinės misijos nėra naujos, apie naujus karinius pajėgumus arba gynybos iniciatyvas prezidentas nepranešė. Pasak jo, JAV karinės pajėgos išlaikys sutelkusios dėmesį ties ankstesniais uždaviniais, bet mažindamos dalyvavimą plataus masto užsitęsusiuose konfliktuose, kaip neseniai pasibaigusi misija Irake ir tebesitęsiantis karas Afganistane, sprendimą.

"Užbaigę šios dienos karus ir pertvarkydami mūsų karines pajėgas, mes užtikrinsime, kad mūsų kariuomenė būtų lengvai dislokuojama, lanksti ir pasirengusi visokios rūšies nenumatytiems atvejams", - rašoma "JAV lyderystės pasaulyje išsaugojimo strategijų. XXI amžiaus gynybos prioritetų" įžangoje.

Mažės JAV karinis dalyvavimas Europoje

Strategijoje esama užuominos apie mažesnį karinį JAV dalyvavimą Europoje ir svarbesnė pirmenybė teikiama Azijai. Taip pat pabrėžiama, jog būtina gerinti JAV pajėgumus kibernetinio karo ir gynybos nuo raketų srityse.

Kartu su B.Obama pasirodė ir gynybos ministras Leonas Panetta bei Jungtinių štabų pirmininkas armijos generolas Martinas Dempsey, kad atsakytų į žurnalistų klausimus apie gynybos strategijos dokumentą.

L.Panetta jau anksčiau yra apžvelgęs pagrindines strategijos temas, pabrėždamas, jog būtina toliau spausti "al Qaedą" ir daugiau dėmesio skirti Azijos saugumo klausimams, ypač susijusiems su Kinija ir Šiaurės Korėja.

Ryškiausia naujosios Pentagono strategijos tema L.Panetta pavadino prisidėjimą prie saugumo užtikrinimo Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Administracija nemano, jog galimas karinis konfliktas Azijoje, bet L.Panetta yra įsitikinęs, kad JAV po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių taip giliai įklimpo Irake ir Afganistane, jog praleido galimybę pagerinti padėtį kituose regionuose.

JAV administracija jau baigia apsispręsti dėl 2013 metų biudžeto apkarpymo; projektą B.Obama ketina pateikti Kongresui kitą mėnesį.

Strategijoje, kurią paskelbs L.Panetta ir M.Dempsey, numatoma per būsimus 10 metų sumažinti gynybos biudžetą maždaug 489 mlrd. dolerių, kaip reikalaujama susitarime su Kongresu dėl biudžeto pernai vasarą. Dar papildomai 500 mlrd. dolerių apkarpymo gali prireikti pradedant nuo 2013 metų sausio.