„2008 m. rugpjūčio mėn. konfliktas Gruzijoje ir jo atgarsiai parodė Rytų kaimynių pažeidžiamumą, – rašoma Komisijos komunikato dėl Rytų partnerystės projekte (Eastern Partnership – EP). – Valstybės narės nori kuo greičiau sustiprinti santykius su Rytų kaimynėmis ir remti jų artėjimą prie ES.“

Komunikato projekte pabrėžiama, kad naujieji susitarimai, kurie primena asociacijos susitarimus su Lenkija ar Lietuva, neužtikrina būsimo priėmimo į ES. „Asociacijos susitarimų sudarymas nepadidins ir nesumažins partnerių šansų prisijungti prie Europos Sąjungos.“

Tačiau EP apims priemones, skirtas pateikti „aiškią ilgalaikę politinę žinią apie ES solidarumą“ ir „padėti šalių partnerių piliečiams“.

Bus siekiama „sukurti vieningą stabilią ir visapusę laisvosios prekybos erdvę, kuri taptų bendros vidaus rinkos, tokios kaip Europos ekonominė erdvė (European Economic Area – EEA), kurią ES sukūrusi kartu su Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinu, plėtros pagrindu.“

Rytų partnerystės pagrindu bus siekiama sukurti ilgalaikį bevizį režimą ir kuo greičiau atsisakyti mokesčio už ES vizas, taip pat bus siekiama šešiose šalyse įsteigti prašymų išduoti vizą centrus, siekiant supaprastinti atvykimą į Šengeno zoną.

Komunikato projekte nurodoma, kad Armėnija privalo uždaryti Medzamoro AE ir pabrėžiama, jog ES susirūpinusi dėl energijos infrastruktūrų konflikto zonose, tokiose kaip Rusijos–Balkanų dujotiekis, kuris driekiasi per neramų Moldovos Padnestrės regioną.

Komunikato projekte siūloma 2009 m. birželio mėn. surengti „Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimą“ ir tokiu būdu pradėti projektą.

Po to planuojama kiekvieną pavasarį organizuoti ES ir Rytų partnerių užsienio reikalų ministrų susitikimus. „Vyresnieji pareigūnai“ iš „27 + 5(6)“ šalių turės susitikti du kartus per metus ir pasirengti ministrų susitikimams.

Tačiau Komisijos komunikato projekto politinio turinio įžangoje nurodoma, kad prioritetas bus teikiamas ES–Rusijos santykiams, o ne ES santykiams su Rytų partnerystės šalimis.