Mišrioje Seimo narių grupėje dirbančios Agnės Širinskienės, valstiečių Ligitos Girskienės ir Astos Kubilienės, socialdemokrato Juliaus Sabatausko bei demokrato „Vardan Lietuvos“ Algirdo Stončaičio kreipimąsi parlamentinė Etikos ir procedūrų komisija gavo ketvirtadienį.

Rašte komisijai primenama, kad A. Anušauskas paskelbė informaciją apie galimus neteisėtus susitarimus ar kitus galimus korupcinius atvejus krašto apsaugos sistemoje vykdant viešuosius pirkimus, ministerijos darbuotojams galimai daromą spaudimą.

Tačiau kovo gale Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) priėmė nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo, motyvuodama, kad nebuvo konkrečių duomenų, kuriais ministras iliustruotų savo teiginius apie spaudimą valstybės tarnautojams ar bandymus juos papirkti.

Pasak STT, „KAM nebuvo nustačiusi konkrečių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių krašto apsaugos sistemoje, kas sudarytų pagrindą kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas ar prokuratūrą. Iš A. Anušausko parodymų galima suprasti, kad jis turėjo omenyje korupcijos rizikos veiksnius, kurie buvo šalinami korupcijos prevencijos priemonių pagalba.“

Susitikimuose nieko blogo neįžvelgė

Rašte etikos sargams priminta ir tai, kad liudijant STT buvo kalbama apie politikų ir valstybės tarnautojų susitikimus su viena įmone, tačiau tarnyba tame nieko blogo neįžvelgė.

STT pažymėjo, kad „Seimo NSGK pirmininko, ekonomikos ir inovacijų ministrės, Vyriausybės kanclerės ar kitų valstybės tarnautojų veiksmai, kuriais KAM atstovai buvo kviečiami susitikti su įmone, išklausyti įmonės pristatymus, planus ir pan., taip pat nelaikytini kišimusi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, nes jokių neoficialių nurodymų, prašymų, pageidavimų, kuriais būtų siekiama palankių įmonei ar kitiems asmenims veiksmų ar sprendimų, KAM atstovams nebuvo išsakyta ir joks kitoks poveikis jiems nebuvo daromas. KAM atstovai buvo kviečiami susitikti ir bendrauti, nes buvo kalbama apie KAM kuravimo sričiai priskirtus klausimus.“

Sukėlė didelį nerimą

Kreipimesi į etikos sargus opozicijos parlamentarai rašo, kad A. Anušausko išsakyti kaltinimai apie papirkinėjimą, kišimąsi į viešuosius pirkimus metė didelį šešėlį tiek ant krašto apsaugos sistemos, tiek ir ant Seimo, o ypač NSGK, narių bei sukėlė visuomenės nerimą, mažino visuomenės pasitikėjimą Vyriausybės bei Seimo darbu, o tą esą rodo ir apklausos.

„Ne gana to, A. Anušausko, kaip dabar matome – be jokio faktinio pagrindo, mestas šešėlis destabilizavo NSGK darbą, nes dalis Seimo narių, kol nebus išsklaidytos abejonės, nusprendė nedalyvauti NSGK posėdžiuose. Dėl tų pačių priežasčių dalyvavimą gynybos susitarime buvo sustabdžiusi viena parlamentinė partija. Visos šios aplinkybės rodo, kad A. Anušausko išsakyti žodžiai, jam neturint konkrečių duomenų jiems pagrįsti, padarė didelę žalą politinei sistemai bei krašto apsaugai tuo metu, kuomet mūsų regione ir taip yra gausu geopolitinių grėsmių“, – rašoma kreipimesi.

AKTUALIJOS - 11623

Akcentuoja, kad Anušauskas neatsiprašė

Opozicijos parlamentarai pažymėjo, kad A. Anušauskas dėl to, jog paskleidė informaciją neturėdamas konkrečių duomenų jai pagrįsti, neatsiprašė net po to, kai visa eilė pareigūnų, valstybės tarnautojų, politikų turėjo teikti parodymus STT, o STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.

Etikos sargams parlamentarai pateikė Delfi straipsnį, kuriame „Elbit Systems“ paneigė A. Anušausko kalbas apie galbūt nekokybiškos produkcijos tiekimą.

Parlamentarai teigia, kad toje pačioje publikacijoje Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas paneigė ir ministro paskleistus teiginius apie neva gautą AOTD rekomendaciją nebendrauti su ta įmone.

„A. Anušausko tikrovės neatitinkantys teiginiai, kuriuos paskui paneigia įvairios valstybės tarnybos, klaidina visuomenę, kuria nepasitikėjimą Seimo nariais, menkina Seimo kaip institucijos prestižą ir kelia nepasitikėjimą visu Seimu“, – daro išvadą parlamentarai.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos jie prašo įvertinti A. Anušausko elgesio atitikimą Politikų elgesio kodekse esantiems politiko veiklos principams, o ypač pagarbos valstybei, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo principams.